30 jul 2018

Snippergroen

Elke gemeente heeft wel kleine stukjes openbaar groen die in kwalitatief opzicht niet veel bijdragen, maar die wèl op de begroting drukken vanwege de (onderhouds)kosten. Wat voor de gemeente een last is, biedt echter aan particulieren een kans: velen willen die gemeentegrond graag huren of kopen, bijvoorbeeld als uitbreiding van hun tuin: een echte win-win situatie. Voor uw gemeente: directe en structurele inkomsten en besparing van onderhoudskosten. Voor uw burgers: vergroting van het woongenot en eigendom. En voor omwonende burgers: meer waardering voor hun omgeving, door een verbeterde uitstraling.

Het traject van inventarisatie van mogelijkheden tot en met de feitelijke verkoop of verhuur is tamelijk gecompliceerd. Daarbij zijn binnen uw gemeente verschillende organisatieonderdelen betrokken, van Beleidsontwikkeling tot Grondzaken en Beheer. BMC kan uw gemeente voor een deel of voor het volledige traject van dienst zijn.

Waarom snippergroen verkopen of verhuren?

Drie redenen om in te zetten op de verkoop/verhuur van snippergroen in uw gemeente:

  1. U genereert directe en structurele inkomsten, door respectievelijk verkoop of verhuur, op korte en langere termijn.

  2. U bespaart op onderhoudskosten, omdat er minder openbaar groen is. Daarnaast vermindert u de administratieve lasten, in het geval van verkoop van reeds verhuurde stukken grond.

  3. U vergroot het woongenot van kopers/huurders door een uitbreiding van hun eigendom.

Waarom BMC?

Zeven redenen om BMC in te schakelen:

  1. Adviseurs van BMC hebben in talrijke gemeenten ervaring opgedaan met de verkoop/verhuur van snippergroen en het ontwikkelen van toegesneden beleid voor elke individuele gemeente.

  2. BMC begeleidt het proces over de volle breedte; van inventarisatie tot en met de verkoop/verhuur van snippergoen.

  3. De communicatie met potentiële kopers/huurders en lokale media wordt u door adviseurs van BMC uit handen genomen.

  4. BMC zorgt voor de afhandeling van de verkoop of verhuur;

  5. Over elke stap stemmen wij van tevoren af met uw organisatie, ambtelijk en/of bestuurlijk, op de manier en het tijdstip waarop u dat wenst.

  6. De kosten van de inzet van BMC zijn afgestemd op de inkomsten die uw gemeente op korte en lange termijn kan verwachten

  7. BMC beschikt aanpalend over specifieke expertise op het gebied van illegaal grondgebruik, waarvan in bijna elke gemeente hier en daar sprake is.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Jan van Dieren, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06-51171368 of per e-mail naar jan.van.dieren@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement