8 mei 2024

Voorkom dat je dataproject spaak loopt door privacy-issues

Datagedreven werken helpt gemeenten om dienstverlening aan inwoners, cliënten en leerlingen te verbeteren, beter onderbouwde beleidskeuzes te maken en om efficiënter te werken. Slim gebruik van data kan echter op gespannen voet staan met privacy-uitgangspunten en ethiek. Denk maar aan de toeslagenaffaire. Het gevolg is dat dataprojecten die soms al in een vergevorderd stadium zijn, alsnog stranden, bijvoorbeeld omdat het verbod op profilering wordt overtreden. Julius Duijts, managing consultant bij BMC, legt uit hoe je projecten wel tot een goed einde brengt.

Overheden staan voor allerlei maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en circulariteit. Datagedreven werken kan helpen om beter inzicht te krijgen in deze thema’s en betere beleidsbeslissingen te nemen. Datascientists en businessanalisten van gemeenten gaan vaak enthousiast aan de slag met het verzamelen van data. Maar zij ervaren na verloop van tijd vaak weerstand van bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming, die kritische vragen stelt over privacy-issues.

Gescheiden werelden

Dit komt doordat de wereld van dataprofessionals compleet anders is dan die van privacy-professionals. Eenvoudig gezegd zit de ene groep diep in de techniek en de andere niet. De kunst is dus om een brug te slaan tussen deze werelden. Dat doe je in de eerste plaats door ze allebei vanaf dag één bij het project te betrekken.  

Spreek dezelfde taal

Daarnaast is het belangrijk om miscommunicatie te voorkomen. Het is in dat kader handig als betrokkenen elkaars taal kennen. En dat ze over en weer over basiskennis beschikken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van datatechniek én van wet- en regelgeving. Dit maakt de drempel om contact met elkaar te zoeken lager. Je start een project vlotter op als in je team zowel bekend is hoe je gegevens versleutelt en rapportages anonimiseert als welke ruimte de AVG biedt voor statistische verwerking. Je komt zo ook eerder aan succesvolle afronding toe.

Training

Speciaal voor mensen die professioneel bezig zijn met data, heeft BMC een training ontwikkeld om privacy-issues in een vroeg stadium te tackelen. We gebruiken casussen uit onze eigen praktijk maar deelnemers mogen ook zelf een casus inbrengen. De opgedane inzichten zijn daarom direct toepasbaar in het werk. 

Meer weten over de training? Kijk dan hier en meld je aan. Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen


Julius Duijts
Managing consultant.
 

BLOG SOCIAAL-DOMEIN

Julius Duijts Informatie en gegevensmanagement managing consultant, CMC CISSP CEH CIPP/E 06 - 29 52 55 31 Bekijk profiel