Data en dienstverlening

Deze tijd vraagt meer dan ooit om de menselijke maat in het contact tussen burger en overheid. Mensen willen een dienstbare overheid die midden in de samenleving staat en daardoor weet wat er speelt en wat de behoeften zijn. Daarbij gaat het om echt verbinding maken met een persoonlijke benadering die inspeelt op de individuele situatie van mensen. Data en dienstverlening zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Data geven een 'gezicht' aan de samenleving en inzicht om het beleid en de dienstverlening, in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen, af te stemmen op de behoeften van inwoners.

Digitale ontwikkelingen spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Bij lokale overheden (smart society), in het onderwijs (learning-analytics) en in de zorg (e-health) worden steeds meer nieuwe datatoepassingen en -technologieën uitgeprobeerd en toegepast. Deze digitale transformatie heeft grote impact op de publieke sector. De inzet van data en technologie biedt kansen om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Daarbij zijn er ook risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en digitale uitsluiting voor inwoners, leerlingen en cliënten. 

Neem contact met ons op

BMC adviseert en begeleidt publieke organisaties bij het toepassen van datagedreven werken en het realiseren van signaal-/datagestuurde, klantgerichte dienstverlening. Dat alles binnen de context van de snelle digitale transformatie van de samenleving en het waarborgen van privacy aspecten en de informatieveiligheid.

Op deze pagina:
Digitale transformatie
Datagedreven beleid, sturing en uitvoering
Datagedreven werken: onderzoek, analyse en innovatie
Publieke dienstverlening vanuit de menselijke maat en leefwereld
Privacy
Informatiebeveiliging
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen data en dienstverlening
Adviseurs data en dienstverlening

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Digitale transformatie

De digitale transformatie heeft grote impact op de publieke sector. De vraagstukken die spelen in de sector veranderen, en door de digitalisering organiseert de sector zich ook op een andere manier. De inzet van data en technologie biedt kansen om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren maar brengt ook risico’s met zich mee. 

Meer over digitale transformatie

Datagedreven beleid, sturing en uitvoering

Bij het maken van beleid hebben gemeenten en andere organisaties in het publieke domein data nodig. Het gaat hierbij vaak om grote hoeveelheden gegevens, die nodig zijn om bijvoorbeeld prognoses te maken. BMC helpt organisaties een datagedreven aanpak te ontwikkelen, waarbij data en technologie aan de basis liggen van beleidsvorming. 

Meer over datagedreven beleid

Datagedreven werken: onderzoek, analyse en innovatie

De komende jaren moeten belangrijke beslissingen genomen worden op het gebied van maatschappelijke uitdagingen zoals leefbaarheid, mobiliteit en een circulaire economie. Datagedreven werken helpt hierbij. Bij een datagedreven manier van werken worden digitale gegevens gebruikt om werkprocessen te ontwikkelen. BMC helpt bij de ontwikkeling van een datagedreven manier van werken. 

Meer over datagedreven werken

Publieke dienstverlening vanuit de menselijke maat en leefwereld

Is uw organisatie klaar voor de toekomst door inwoners écht centraal te stellen? Als onderdeel van een dienstbare overheid die midden in de samenleving staat? Met begrijpelijke en toegankelijke producten en diensten die uitgaan van de menselijke maat en aansluiten op de dagelijkse praktijk van mensen.

Meer over publieke dienstverlening

Privacy

Waar digitalisering en het gebruik van persoonsgegevens toenemen, wordt ook privacy een steeds belangrijker vraagstuk. Op het gebied van privacy in de digitale samenleving geeft BMC organisaties advies. Zo zorgen we dat digitalisering in het publieke domein ook veilig gebeurt. Lees hieronder verder over hoe we dat precies aanpakken. 

Meer over privacy

Informatiebeveiliging

Net als privacy speelt ook informatiebeveiliging een grotere rol naarmate er meer digitalisering en het gebruik van persoonsgegevens toeneemt binnen een organisatie. Ook in het maatschappelijk debat wordt dit een steeds groter thema. BMC helpt gemeenten en andere maatschappelijke organisaties grip te krijgen op de beveiliging van gegevens van burgers, door middel van praktische stappen. 

Meer over informatiebeveiliging

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen data en dienstverlening

Wil je ook een bijdrage leveren aan het versterken van de publieke sector? Zet je kennis en competenties in voor de realisatie van meer datagedreven beleid en dienstverlening bij onder andere gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. We zijn op zoek naar de volgende profielen:

 

Adviseurs data en dienstverlening

Nico BrinkmanPortret van managing consultant data en dienstverlening Nico Brinkman
managing partner

“Al meer dan 15 jaar draag ik bij aan een sterke, toegankelijke publieke sector, die in staat is om krachtige oplossingen te bieden voor maatschappelijke opgaven. De inzet van data en technologie is daarbij een onmisbare schakel, zowel bij beleidsvorming als het realiseren van een klantgerichte dienstverlening. Het is een enorme uitdaging om die digitale transformatie binnen de publieke sector in goede banen te leiden.”

Amy den Broeder - van Dam
Portret van manager businessunit data en dienstverlening Amy den Broeder
domeindirecteur
“Er ligt enorm veel potentie in het verbinden van kennis binnen verschillende domeinen, om zo wijken en steden te versterken. Ik draag graag bij aan deze verbinding. Zo werken we samen aan handelingsperspectieven voor de vraagstukken van vandaag en morgen.”

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement