Data en dienstverlening

Digitale ontwikkelingen spelen in de hele samenleving een steeds belangrijkere rol. Dat geldt ook voor de publieke sector. Bij lokale overheden (smart society), in het onderwijs (learning-analytics) en in de zorg (e-health) worden steeds meer nieuwe datatoepassingen en -technologieën uitgeprobeerd en toegepast. 

Deze digitale transformatie heeft grote impact op de publieke sector. De vraagstukken die spelen in de sector veranderen, en door de digitalisering organiseert de sector zich ook op een andere manier. De inzet van data en technologie biedt kansen om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Toch zijn er ook risico’s bij digitalisering, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en digitale uitsluiting voor inwoners, leerlingen en cliënten. 

Neem contact met ons op

BMC adviseert en begeleidt publieke organisaties bij de digitale transformatie. Hierbij richten we ons op effectief, efficiënt en veilig gebruik van data en technologie. Waardegedreven werken met data, privacy, informatieveiligheid en de slimme samenleving staan centraal in onze werkwijze. We geven daarnaast ook advies en bieden ondersteuning bij de realisatie van innovatieve, datagedreven en klantgerichte dienstverlening. 

Op deze pagina:
Wat speelt er rondom data en dienstverlening?
De visie van BMC op data en dienstverlening
Onze expertises op het gebied van data en dienstverlening
Onze dienstverlening binnen data en dienstverlening
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen data en dienstverlening
Adviseurs data en dienstverlening

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er rondom data en dienstverlening?

De digitale transformatie heeft impact op de gehele samenleving en dus ook op de publieke sector. Het effectief inzetten van data en technologie bij de aanpak van maatschappelijke opgaven is dan ook een van de grootste uitdagingen voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. BMC ondersteunt bij het gebruik van data en technologie en adviseert en begeleidt organisaties bij het realiseren van datagedreven beleid en sturing en een datagedreven manier van werken. Met onze kennis van inhoud, data en de publieke sector ondersteunen we de digitale transformatie van publieke organisaties zonder daarbij privacy en ethische vraagstukken uit het oog te verliezen.
 

De visie van BMC op data en dienstverlening

Data en dienstverlening verbindt onze inhoudelijke kennis over maatschappelijke opgaven, bestuur en bedrijfsvoering en dienstverlening met kennis van data en technologie. Zo komen we tot een effectievere, efficiëntere en slimmere publieke sector waarin de burger, cliënt en leerling centraal staan. In een aanpak van leren, doen en organiseren, nemen we organisaties mee in het herkennen van de meerwaarde en mogelijkheden van data en technologie, het toepassen van deze mogelijkheden in de praktijk van beleidsontwikkeling en dienstverlening en het borgen van de datagedreven beleid en datagedreven werken in de organisatie.
 

Onze expertises

Het gebruik van data brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom biedt BMC advies en onderzoek op het gebied van uiteenlopende thema’s binnen Data en dienstverlening. We ondersteunen organisaties in de publieke sector bij datavraagstukken. Lees hieronder meer over onze expertises op het gebied van Data en dienstverlening.  

Datagedreven beleid, sturing en uitvoering

Bij het maken van beleid hebben gemeenten en andere organisaties in het publieke domein data nodig. Het gaat hierbij vaak om grote hoeveelheden gegevens, die nodig zijn om bijvoorbeeld prognoses te maken. BMC helpt organisaties een datagedreven aanpak te ontwikkelen, waarbij data en technologie aan de basis liggen van beleidsvorming. 

Meer over datagedreven beleid

Datagedreven werken: onderzoek, analyse en innovatie

De komende jaren moeten belangrijke beslissingen genomen worden op het gebied van maatschappelijke uitdagingen zoals leefbaarheid, mobiliteit en een circulaire economie. Datagedreven werken helpt hierbij. Bij een datagedreven manier van werken worden digitale gegevens gebruikt om werkprocessen te ontwikkelen. BMC helpt bij de ontwikkeling van een datagedreven manier van werken. 

Meer over datagedreven werken

Privacy

Waar digitalisering en het gebruik van persoonsgegevens toenemen, wordt ook privacy een steeds belangrijker vraagstuk. Op het gebied van privacy in de digitale samenleving geeft BMC organisaties advies. Zo zorgen we dat digitalisering in het publieke domein ook veilig gebeurt. Lees hieronder verder over hoe we dat precies aanpakken. 

Meer over privacy

Informatiebeveiliging

Net als privacy speelt ook informatiebeveiliging een grotere rol naarmate er meer digitalisering en het gebruik van persoonsgegevens toeneemt binnen een organisatie. Ook in het maatschappelijk debat wordt dit een steeds groter thema. BMC helpt gemeenten en andere maatschappelijke organisaties grip te krijgen op de beveiliging van gegevens van burgers, door middel van praktische stappen. 

Meer over informatiebeveiliging

Dienstverlening en burgerzaken

Op de afdeling Burgerzaken komen burgers in aanraking met de dienstverlening van de gemeente. Het is het natuurlijke knooppunt voor overheidsinformatie en -dienstverlening. Om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren kan de expertise van BMC ingezet worden. We helpen u graag om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers te waarborgen en te verhogen. 

Meer over dienstverlening en burgerzaken

 

Onze dienstverlening binnen data en dienstverlening

Data en Dienstverlening is een betrouwbare en innovatieve partner in het adviseren en begeleiden van publieke organisaties in de digitale transformatie. Hierbij leggen we de nadruk op effectief, efficiënt én veilig gebruik van data en technologie. Hierbij staan thema’s als datagedreven werken, privacy, informatieveiligheid en de slimme samenleving centraal. Onze adviseurs bieden ook advies en ondersteuning bij het realiseren van innovatieve, datagedreven en klantgerichte dienstverlening.  

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen data en dienstverlening

Wil je ook een bijdrage leveren aan het versterken van de publieke sector? Zet je kennis en competenties in voor de realisatie van meer datagedreven beleid en dienstverlening bij onder andere gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. We zijn op zoek naar de volgende profielen:

 

Adviseurs data en dienstverlening

Nico BrinkmanPortret van managing consultant data en dienstverlening Nico Brinkman
managing partner

"Als Partner van BMC ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van (big) data inzichten voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van tal van onderzoeks- en adviesopdrachten voor ministeries, gemeenten en lokale rekenkamers. Bij deze opdrachten wordt de rol van datatoepassingen steeds belangrijker."

Amy den Broeder - van Dam
Portret van manager businessunit data en dienstverlening Amy den Broedermanager businessunit

“Er ligt enorm veel potentie in het verbinden van kennis binnen verschillende domeinen, om zo wijken en steden te versterken. Ik draag graag bij aan deze verbinding. Zo werken we samen aan handelingsperspectieven voor de vraagstukken van vandaag en morgen.”

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement