25 jan 2021

Optimale ondersteuning bij veilig en verantwoord gebruik van data en algoritmes

Unieke samenwerking BMC en ORTEC

Het gebruik van data en algoritmes neemt steeds verder toe. Ook overheidsorganisaties maken er in toenemende mate van gebruik om hun maatschappelijke opgaven te realiseren. Maar deze digitale transformatie stelt organisaties ook voor nieuwe vraagstukken. Om overheden te ondersteunen bij hun strategische, organisatorische en technische vraagtukken op het gebied van data en algoritmes hebben BMC en ORTEC hun krachten gebundeld.

Logo van BMC en ORTEC

Door hun krachtenbundeling bieden BMC en ORTEC de publieke sector een totaalpakket met unieke dienstverlening, waarmee ze organisaties helpen met hun digitale transformatie. BMC heeft veel ervaring met werken voor de publieke sector, met denken en werken op basis van de opgave, en met de digitale transformatie. Maar hebben we het over complexe algoritmes en alles wat daarbij komt kijken, dan is extra, specialistische kennis onmisbaar. Die kennis biedt ORTEC. Zo zijn we in staat overheden te helpen bij het optimaal gebruikmaken van data en algoritmes. En kunnen we organisaties ondersteunen bij het zorgvuldig implementeren daarvan, zodat ze verantwoorde keuzes kunnen maken over ontwikkeling, inrichting, beheer en verantwoording. Meer weten over onze dienstverlening? Hieronder leest u meer.

Ontwikkeling datastrategie

De inzet van data vraagt om strategische keuzes. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke opgaven waarvoor u data wilt inzetten, kaders voor samenwerking met private partijen, zeggenschap over (het hergebruik van) data en privacy- en ethische afwegingen. Wij helpen u bij de ontwikkeling van uw datastrategie, waarbij we niet alleen aandacht besteden aan het gebruik van data binnen uw eigen organisatie, maar ook kijken hoe we uw maatschappelijke opgaven in concrete projecten met behulp van data kunnen realiseren.

Organisatorische inbedding

Weet u of uw medewerkers voldoende zijn opgeleid om data veilig en verantwoord te kunnen gebruiken? Beschikt uw organisatie over duidelijke besluitvormingsstructuren en een open cultuur waarbinnen medewerkers kunnen experimenteren? En is het ICT-landschap voldoende op orde? Voor een succesvolle digitale transformatie is het namelijk van groot belang dat de organisatorische inbedding én de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers als geheel goed zijn geregeld. Ook hierbij bieden wij ondersteuning. Niet alleen door de huidige digitale staat van de organisatie te analyseren, maar ook door de kennis en vaardigheden van medewerkers en management te vergroten.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Als organisatie in de publieke sector wilt u natuurlijk dat inwoners, cliënten en leerlingen vertrouwen hebben in het gebruik van data. Daarnaast is er met het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steeds meer aandacht voor privacy en informatiebeveiliging. Transparantie over de zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens is daarom noodzakelijk. Onderdeel daarvan is dat u data op de juiste manier beveiligt en dat u vooraf analyseert wat – rekening houdend met privacy – de mogelijkheden zijn voor het gebruik van data. Voor de beoordeling van het veilig en verantwoord gebruik van data maken wij een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Hiermee gaan we de rechtmatigheid na van het gebruik van data, de beveiliging van de data en de risico’s die aan het verwerken van de data verbonden zijn.

Verantwoord gebruik van algoritmes

Steeds meer organisaties maken gebruik van algoritmes. Ook dit moet veilig en verantwoord gebeuren. Hiervoor hebben we onder de noemer DPIA PLUS een auditaanpak ontwikkeld, die we inzetten tijdens de ontwikkeling van het algoritme. Daarbij voeren we een DPIA uit, inclusief een toets op de rechtmatigheid en uitlegbaarheid van het algoritme, bestaande uit vier onderdelen:

  • Met een data-assessment stellen we vast of er sprake is van bias of variabelen die de voorspellingen van een algoritme minder nauwkeurig maken. Zo minimaliseren we het risico dat een algoritme de tekortkomingen van een dataset overneemt.
  • Door middel van eerlijk modelleren onderzoeken we het gedrag van het algoritme. Het doel van dit voorspellingassessment is om de variabelen die oneerlijkheid veroorzaken uit te schakelen, zonder dat de prestatie van het algoritme daaronder lijdt.
  • We kijken naar uitlegbaarheid, wat betekent dat we inzoomen op individuele voorspellingen. Elke voorspelling moet aan de betrokkenen uitgelegd kunnen worden door middel van een dashboard.
  • Door middel van documentatie leggen we vast hoe het algoritme moet worden gebruikt. Ook lichten we de motivaties en intenties van het model toe en de uitkomsten van de data- en voorspellingsassessments. Tot slot leggen we de voorspelling van het algoritme uit.

Meer informatie?

Meer weten over veilig en verantwoord gebruik van data en algoritmes? Lees dan het interview met Alex Commandeur, managing consultant bij BMC, en Hans Spaan, director bij ORTEC.

Meer informatie over onze dienstverlening en maatwerkoplossingen? Neem dan voor een vrijblijvende afspraak contact op Alex Commandeur via onderstaande gegevens.

DIGITALISERING OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING DATA-EN-DIENSTVERLENING DIGITALE-TRANSFORMATIE PRIVACY DPIA-EN-PIA INRICHTING-AVG AI DATAGEDREVEN-WERKEN DATAGEDREVEN-WERKEN-PRIVACY BEWUSTWORDING

Meer informatie:

Alex Commandeur Informatie en gegevensmanagement managing consultant, CIPP/E 06 - 82 12 03 17 Bekijk profiel

Gerelateerd artikel