Fysiek domein

Binnen het fysiek domein staat Nederland voor grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, zoals de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. Ook zijn er ambitieuze plannen voor vernieuwing van de fysieke leefomgeving. Het realiseren van die ambities vraagt om nieuwe werkwijzen en andere manieren van samenwerken. 

BMC helpt haar opdrachtgevers met advies, onderzoek en uitvoeringskracht om te bepalen waar de prioriteiten liggen en beter samen te werken. Zo houden we de focus op het eindresultaat: een mooier Nederland. Of u nou advies nodig heeft op het gebied van gebiedsontwikkeling, de Omgevingswet, ruimtelijk-economische ontwikkeling of de energietransitie, we staan voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Wat speelt er binnen het fysiek domein?
De visie van BMC op het fysiek domein
Onze expertises binnen het fysiek domein
Onze dienstverlening binnen het fysiek domein
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het fysiek domein
Adviseurs fysiek domein

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen het fysiek domein?

Ruimtelijke ordening wordt een steeds belangrijker thema, mede door vraagstukken op het gebied van verstedelijking en mobiliteit. Het tekort aan woningen speelt daarnaast ook een grote rol. Gemeenten moeten stappen zetten om de ontwikkelingen in de markt de baas te blijven. Ze moeten genoeg woningen bouwen, maar ook de juiste afweging maken met de energietransitie, leefbaarheid, vergroening, werken, en maatschappelijke voorzieningen. Omdat Nederland al erg dicht bebouwd is, is dat nogal een opgave. Vraagstukken binnen het fysiek domein zijn daardoor erg complex. 
 

De visie van BMC op het fysiek domein

Onze gebouwde omgeving is nooit af. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om
transformatie van onze omgeving. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die aan deze opgaven werkt er ook hetzelfde naar kijkt. We creëren een gezamenlijk perspectief, geven rollen vorm voor alle partijen en maken heldere afspraken. Zo levert iedereen een bijdrage aan het gezamenlijke resultaat. 

We dragen bij aan regionale afspraken rondom verstedelijking, in tenminste zes stedelijke regio’s. Daarnaast willen we vóór 2025 1.000 professionals bij overheden en hun ketenpartners inspireren met ‘Anders werken in de geest van de Omgevingswet.’ 

Bij de vraagstukken binnen het fysieke domein leggen we de accenten op:

Onze expertises

BMC biedt advies en onderzoek op het gebied van uiteenlopende thema’s binnen het fysieke domein. We ondersteunen organisaties in de publieke sector bij vraagstukken die te maken hebben met bijvoorbeeld verstedelijking. Lees hieronder meer over onze expertises binnen het fysiek domein.  

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijk-economische ontwikkeling gaat over het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor brede welvaart. Hierin komen economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen samen. BMC ondersteunt overheden om economische en sociale kansen op te nemen in hun ruimtelijke strategieën. We richten ons daarbij op de fysieke kant van brede welvaart: het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat waarin wonen en werken in balans zijn. 

Voor het maken van nieuwe bouwplannen is samenwerking nodig. We helpen publieke, private en particuliere belangen op één lijn te brengen en stimuleren zo nieuwe samenwerkingsverbanden. Partner Anton Bos legt aan de hand van een casus uit hoe BMC hierbij te werk gaat.

Meer over gebiedsontwikkeling

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit verandert veel voor gemeenten, provincies en waterschappen op het gebied van vergunningen, ICT en de relatie met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. We adviseren over de toepassing van deze wet en helpen overheden hun organisatie hierop in te richten, af te stemmen met hun publieke en private partners, en binnen de nieuwe ontwikkelingen te navigeren. 

Meer over de Omgevingswet

Energietransitie

Om klimaatverandering tegen te gaan is een energietransitie hard nodig. De vormgeving hiervan is een enorme klus voor gemeenten en andere organisaties in het publieke domein. BMC ondersteunt de energietransitie bij lokale organisaties, geeft advies en versterkt de uitvoeringskracht bij gemeenten. 

Meer over de energietransitie
 

Onze dienstverlening binnen het fysiek domein

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt organisaties binnen het fysiek domein van advies tot en met uitvoering. We ontzorgen onze opdrachtgevers en begeleiden hen bij het zoeken naar een oplossing voor de specifieke vraag, natuurlijk altijd met de focus op het resultaat. We bieden directe uitvoeringskracht binnen organisaties en zorgen zodat plannen ook echt uitgevoerd worden. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig binnen het fysiek domein? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen het fysiek domein

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen het fysiek domein maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we kandidaten met minstens 2 jaar werkervaring bij een gemeente, provincie, waterschap of omgevingsdienst die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. 

Kandidaten met minder werkervaring maar met een relevante studieachtergrond komen in aanmerking voor het traineeship Fysiek domein (trainee) of een op maat gemaakt ontwikkelprogramma voor starters (interim professional). Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? 

Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Adviseurs fysiek domein

Voor adviesvraagstukken: 

Marleen HermansPortret managing consultant fysiek domein Marleen Hermans
managing consultant

"Ik werk samen met gedreven en deskundige professionals aan complexe ruimtelijke vraagstukken. Samen vinden we van de uitvoeringskracht die nodig is voor het beantwoorden van de vraagstukken van deze tijd."

 

Anton BosPortret partner fysiek domein Anton Bos
partner

"Vernieuwende opgaven, nieuwe coalities: bijdragen aan oplossingen, bouwen aan duurzame coalities vanuit heldere rolopvattingen. Dat is waar ik voor sta."

 

Ingrid KerstenPortret senior adviseur fysiek domein Ingrid Kersten
senior adviseur

"Met gevoel voor belangen, in samenwerking met betrokkenen en vol enthousiasme toewerken naar een resultaat: dat is wat ik leuk vind in mijn werk als adviseur."

 

Jan van DierenPortret domeindirecteur fysiek domein Jan van Dieren
domeindirecteur

"Ik sta voor het realiseren van passende oplossingen bij ruimtelijke vraagstukken door betrokken adviseurs. Mijn drive is: betekenisvol voor mensen zijn, zodat zij langdurend met kwaliteit aanwezig kunnen zijn in de sociale of fysieke omgeving. Dit moet het resultaat zijn voor mijn klanten en hun burgers, maar zeker ook voor mijn adviseurs."

Voor uitvoeringsvraagstukken:

Casper HopmanPortret senior commercieel manager fysiek domein Casper Hopman
senior commercieel manager

“Oprechte interesse in mijn gesprekspartners en de uitdagingen waarmee het ruimtelijk domein te maken heeft, dat is waar ik voor sta. Elke dag ben ik bezig om de vragen van mijn opdrachtgevers te koppelen aan de persoonlijke ambities van onze adviseurs. Maatschappelijk van betekenis zijn voor de klant en de adviseur, dat is wat mij drijft.”

Laura EngelbertinkPortret senior commercieel manager fysiek domein Laura Engelbertink
senior commercieel manager

“Ik ben altijd op zoek naar gedreven, ruimtelijke professionals met vakkennis, visie en frisse blik om ons team met expertise op het gebied van het fysieke domein te versterken.”

 

Stefan Scholten
senior commercieel manager
Portret senior commercieel manager fysiek domein Stefan Scholten
“Het kan altijd een beetje beter. Daarom ga ik overal met de volle 100% voor. Ik denk altijd 10 stappen vooruit en probeer niets over het hoofd te zien. Alleen zo kan ik ervoor zorgen dat ik er ook sta als er zich iets onverwachts voordoet.” 

 

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement