Ruimtelijk-economische ontwikkeling

Ruimtelijk-economische ontwikkeling gaat over het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor brede welvaart. Hierin komen economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen samen. De overheid wil ruimtelijk-economische ontwikkeling stimuleren én toekomstbestendig maken. BMC ondersteunt overheden om economische en sociale kansen op te nemen in hun ruimtelijke strategieën. 

We kijken naar de samenhang van de verschillende indicatoren van brede welvaart en maken de ruimtelijke vertaling. We richten ons onder andere op het creëren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat waarin wonen en werken in balans zijn. 

Neem contact met ons op

Om dit voor elkaar te krijgen zijn duurzame samenwerkingen nodig tussen de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. BMC heeft inhoudelijke expertise op elk van deze gebieden en zorgt voor verbinding en inzet van alle betrokken partners. 

Onze adviseurs, professionals en trainees bieden ondersteuning bij ruimtelijk-economische ontwikkeling, zowel op de inhoud als bij het vormen van samenwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld twee aanvragen voor het Nationaal Groeifonds begeleid, met specifieke aandacht voor de organisatie en governance. 

Ook bij andere vraagstukken binnen het fysiek domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen?Neem dan contact met ons op of lees verder. Kijk bijvoorbeeld ook op onze pagina verstedelijking en gebiedsontwikkeling voor onze aanpak van regionale verstedelijkingsvraagstukken en gebiedsopgaven voor wonen, werken en bereikbaarheid.  

Op deze pagina:
Maatschappelijke uitdagingen bij de ontwikkeling van ruimtelijke economie
Visie van BMC op ruimtelijk-economische ontwikkeling
Werkwijze voor ontwikkeling van ruimtelijk-economische ontwikkeling
Dienstverlening op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling
Praktijkcases en oplossingen ruimtelijk-economische ontwikkeling
Werken bij BMC binnen ruimtelijk-economische ontwikkeling
Adviseurs ruimtelijk-economische ontwikkeling

Actueel

Toon alles

Maatschappelijke uitdagingen bij de ontwikkeling van ruimtelijke economie

De grootste uitdaging op het gebied van ruimtelijke economie is de transitie naar een duurzame samenleving. De overgangen die hiervoor nodig zijn, zoals de omslag naar een circulaire economie en de energietransitie, brengen ruimtelijke vraagstukken met zich mee. 

Deze vraagstukken kunnen op regionaal niveau worden gecombineerd in een regionale investeringsagenda (RIA): een regionale uitvoeringsstrategie die de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ondersteunt. Daarnaast zijn er binnen stedelijke gebieden uitdagingen op het gebied van het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de buitengebieden wordt er gewerkt aan vitaal, toekomstbestendig platteland. 

Belangrijke thema’s hierbij zijn waterveiligheid, biodiversiteit, stikstofvraagstukken, de circulaire economie, leefbaarheid en duurzame energievoorziening. Om het vestigingsklimaat te optimaliseren én te werken aan vitaal platteland is een integrale aanpak nodig met goede samenwerking tussen stakeholders. 

Daarnaast zijn ook verstedelijking en de steeds groter wordende woningbouwopgave maatschappelijke uitdagingen. 
 

Visie BMC op de ruimtelijk-economische ontwikkeling

BMC zet zich in voor maatschappelijke opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. We gaan voor een aanpak waar alle stakeholders en streekholders zich in kunnen vinden. Zo creëren we uitvoeringskracht en zorgen we voor goede samenwerking tussen de verschillende partijen. 

Ook inhoudelijke en procesmatige kennis mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Vanuit onze opdrachten werken we opgavegericht en veelal van buiten naar binnen. De impact van de adviezen voor de samenleving en eindgebruikers staat daarbij steeds centraal. Hiervoor worden ook externe partners tijdens het proces betrokken.

We kijken bij het maken van een plan al vooruit naar de uitvoerbaarheid ervan. Ruimtelijk-economische thema’s waar we ons voor inzetten zijn bijvoorbeeld campusontwikkeling, bedrijventerreinontwikkeling en het mengen van wonen en werken.
 

Zo draagt BMC bij aan de ontwikkeling van de ruimtelijke economie

Om ruimtelijk-economische ontwikkeling in goede banen te leiden, is samenwerking tussen de verschillende partijen een belangrijke voorwaarde: zowel publiek-publiek als publiek-privaat. BMC ondersteunt stakeholders bij het maken van ambitieuze programma’s, met de focus op de uitvoering ervan. We dragen deze plannen zorgvuldig over aan de opdrachtgevers, zodat zij het programma uiteindelijk zelf overnemen. 

We leveren maatwerk en gebruiken daarbij passende modellen, methoden en instrumenten, zoals krachtenveldanalyses, SWOT-analyses en de Scrum-aanpak. Onze rapportages zijn aantrekkelijk vormgegeven en bevatten naast tekst ook grafische en schematische beelden en eventueel infographics.

Onze adviseurs dragen met hun kennis en expertise bij aan de oplossing van de genoemde maatschappelijke uitdagingen. We beschikken over brede inhoudelijke kennis. Zo leggen adviseurs Koos de Groot en Hans Büchi in deze analyse uit hoe de koppeling van twee agenda's (ROA en RIA) de uitvoeringskracht kan vergroten. Waar nodig trekken we samen op met strategische partners en experts met specifieke kennis op bepaalde kennis. 
 

Onze dienstverlening op ruimtelijk-economische ontwikkeling

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt organisaties van advies tot en met uitvoering. Samen met onze opdrachtgever(s) komen we tot ambitieuze, integrale plannen en op uitvoering gerichte aanpakken. Hierbij ontwikkelen we een heldere governance, gericht op duurzame allianties die met concrete maatregelen complexe en maatschappelijke opgaven in een stroomversnelling krijgen. We dragen onze kennis over aan onze opdrachtgever, zodat de aanpak een vervolg krijgt. Zo zorgen we dat onze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen ruimtelijk-economische ontwikkeling maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we experts die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Ruimtelijk economisch adviesbureau

Koos de Groot
managing consultant
Portret managing consultant ruimtelijk-economische ontwikkeling Koos de Groot
“Ervaren adviseur in het ruimtelijk-economisch domein. Behaalt resultaten door stakeholders (pro)actief te betrekken. Brengt daarbij mensen bij elkaar die tegenover elkaar (lijken te) staan, maar vaak niet doorhebben dat ze hetzelfde willen bereiken. Zorgt voor de totstandkoming van duurzame allianties. Houdt het doel voor ogen en heeft oog voor belangrijke details.”

Neem contact op

Meer expertises binnen het fysiek domein

Deze expertise is gelinkt aan het fysiek domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement