Jeugdbescherming en Veilig Thuis

Ieder kind verdient een gezonde en veilige omgeving om in op te groeien. Iedere dag zetten jeugdhulporganisaties zich hard in om hieraan bij te dragen als de veiligheid onder druk staat. Helaas is de druk in de jeugdhulp en jeugdbescherming ook hoog. Gezinnen lopen tegen wachtlijsten aan en krijgen onvoldoende de hulp die ze nodig hebben. Professionals ervaren een hoge werkdruk. Ze missen de nodige collega’s en de tijd en samenwerking om te doen wat nodig is. Beleidsmakers en bestuurders worstelen met het behalen van gestelde normen voor kwaliteit en termijnen, en met personeels- en bekostigings- vraagstukken.  

BMC ondersteunt organisaties binnen de jeugdhulp met uiteenlopende inhoudelijke en organisatorische vraagstukken. Door onze landelijke ervaring van de werkvloer tot strategisch advies weten wij wat er speelt. BMC biedt advies en uitvoeringskracht. 

BMC is succesvol gebleken in het ontzorgen van Veilig Thuis organisaties en Gecertificeerde Instellingen (GI). Naast de inzet van interim managers, gedragswetenschappers en werkbegeleiders, hebben we een specifieke aanpak ontwikkeld voor het toewerken naar duurzame oplossingen. Benieuwd hoe BMC u kan helpen met het vinden van structurele oplossingen? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van jeugdbescherming en Veilig Thuis
Visie van BMC op jeugdbescherming en Veilig Thuis
Dienstverlening op het gebied van jeugdbescherming en Veilig Thuis
Praktijkcases en oplossingen jeugdbescherming en Veilig Thuis
Werken bij BMC op het gebied van jeugdbescherming en Veilig Thuis
Adviseurs jeugdbescherming en Veilig Thuis

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van jeugdbescherming en Veilig Thuis

Drie op de vier gemeenten geeft meer geld uit aan jeugdzorg dan begroot is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de komende jaren honderden miljoenen euro’s reserveren voor de jeugdhulp en tegelijkertijd zijn er spanningen over voorgenomen bezuinigingen. Financiën zijn al langere tijd een knelpunt. Daarnaast zijn ook andere manieren van werken en samenwerken nodig bij het verbeteren, toegankelijk houden en het vereenvoudigen van de jeugdhulpketen. Het blijkt een terugkerende uitdaging om beschikbaarheid van professionals af te stemmen op de vraag naar jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast vraagt de complexiteit van multiproblematiek een veelheid aan expertises en netwerksamenwerking. En dat alles in een arbeidsmarkt met schaarste in het onderwijs- zorg- en veiligheidsveld.  
 

De visie van BMC op jeugdbescherming en Veilig Thuis

Vanuit BMC maken we ons sterk voor optimale ontwikkelkansen voor (kwetsbare) kinderen. Het is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt, zodat de passende hulp snel geboden kan worden. Zeker als de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd door een onveilige thuissituatie. Hiervoor moeten professionals goed zijn toegerust en zijn de juiste randvoorwaarden nodig. Het kinderrechtenverdrag geeft aanleiding tot ingrijpen achter de voordeur, maar ook tot zorgvuldige afwegingen en bijzondere bescherming van kinderen en ouders die met jeugdbescherming te maken krijgen. Bij de samenwerking met professionals en bestuurders hebben we daarom altijd de waardegedreven resultaten in het achterhoofd: waarde voor degene om wie het gaat, kinderen en ouders in de knel. 
 

Onze dienstverlening binnen jeugdbescherming en Veilig Thuis

BMC ondersteunt organisaties binnen de jeugdzorg met uiteenlopende inhoudelijke en organisatorische vraagstukken. Dit loopt uiteen van een veranderopdracht tot inzet bij piekbelasting of vraagstukken omtrent werk- en organisatieprocessen. Oftewel: BMC biedt zowel advies als uitvoeringskracht. 

Onze adviseurs zijn actief op de volgende gebieden:

 • Gedragswetenschappers
 • Projectleiders
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Interim managers
 • Werkbegeleiders
 • Programmamanagers

BMC detacheert daarnaast ook de volgende uitvoerend professionals op het gebied van Veilig Thuis en Jeugdbescherming:

 • Jeugdbeschermers
 • Veilig Thuis onderzoekers

Ook kunt u ons benaderen voor advies, toevoegen van expertise en projectleiding op de volgende expertisegebieden:  

 • Netwerksamenwerking/netwerkregie
 • Verkorten doorlooptijden/doorbraak aanpak
 • Vereenvoudiging keten
 • Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
 • Traumascreening
 • Ontwikkeling multidisciplinair centrum kindermishandeling (MDCK)
 • (SKJ) Trainingen
 • Capaciteitsvraagstukken (piek en ziek)
 • Werving- en selectievraagstukken

Bij BMC heeft iedere uitvoerend professional en adviseur een relevante afgeronde opleiding voor de opdracht. Ze zijn, indien noodzakelijk, geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), NIP of BIG en hebben de kwalificaties die nodig zijn om een opdracht tot een goed eind te brengen. 

Naast scholing en training biedt BMC een SKJ-geregistreerd praktijkprogramma aan voor professionals en adviseurs die deze registratie nog niet meteen kunnen krijgen. Na het afronden van dit programma kunnen zij zich succesvol inschrijven bij het SKJ voor de registratie. Met onze begeleiding en trainingsprogramma’s stellen we BMC in staat uitvoerend professionals en adviseurs aan u te leveren. Deze professionals zijn altijd uitgerust met de juiste kennis en expertise om zelfstandig te excelleren binnen uw organisatie.

Oplossing bij capaciteitsvraagstukken: een wachtlijstteam 

Heeft uw organisatie te maken met verhoogde instroom of capaciteitsvraagstukken? Dan zetten wij zelfstandig opererende teams in. Onder aansturing van een ervaren projectleider voert het team zelf onderzoek uit en handelt jeugdbeschermingszaken af.  De projectleider maakt en bewaakt de planning, coacht en begeleidt de medewerkers en fungeert daarnaast als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 

Voordat ze beginnen aan een opdracht, volgen onze medewerkers een SKJ-geregistreerde starttraining Veilig Thuis of Jeugdbescherming. Onder aansturing van de projectleider zijn onze medewerkers in staat om de casus op zich te nemen. Zij treden op als contactpersoon voor de cliënten en voeren de taken uit die horen bij de rol van medewerker Veilig Thuis. 

De werkwijze van onze wachtlijstteams 

Bij aanvang van de opdracht maken we specifieke afspraken over de planning van de werkzaamheden en de randvoorwaarden. De projectleider beantwoordt de eerste vragen van onze medewerkers. Ook neemt deze projectleider het controleren van rapportages en uitvoeringen van caseload besprekingen voor z’n rekening. Zo hoeven de gedragsdeskundige en vertrouwensarts alleen voor de gebruikelijke begeleiding te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan multidisciplinair overleg bij ingewikkelde opgaven, het goedkeuren van de onderzoeksresultaten en het afhandelen van klachten. Met deze werkwijze kunnen we de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgen.

Monitoring

Voordat we met de werkzaamheden beginnen, voeren we altijd een startgesprek. Dit doen we zodat onze aanpak goed aansluit bij de lokale ontwikkelingen in de betreffende regio. Bij dit gesprek zijn de projectleider, een manager vanuit BMC team en een contactpersoon vanuit de opdrachtgever aanwezig. We bespreken randvoorwaarden en de laatste ontwikkelingen. Zo is het wachtlijstteam optimaal voorbereid om een goede start te maken.

Onze projectleider heeft wekelijks contact met de opdrachtgever over de inhoud en voortgang. Iedere maand vindt er een overleg op managementniveau plaats en evalueren we de productie, doorlooptijd en kwaliteit van het wachtlijstteam.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van Jeugdbescherming en Veilig Thuis

Heb jij hart voor de jeugdzorg én wil je jezelf ontwikkelen als professional. Kom dan ons team versterken! Ga aan de slag als gedragswetenschapper of jeugdzorgprofessional en draag bij aan een veiliger leefklimaat voor kinderen. In een inspirerend team werk je aan boeiende, diverse opdrachten binnen de jeugdzorg en het sociaal domein. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs Jeugdbescherming en Veilig Thuis

Eelke BrouwerPortret senior commercieel manager jeugdbescherming Eelke Brouwer
senior commercieel manager

"Mijn energieke en bevlogen werkhouding naast mijn inhoudelijke en beleidsmatige kennis maken mij een sterke en overtuigende adviseur. Altijd werk ik vanuit de verbinding, waardoor ik in staat ben om alle betrokkenen mee te nemen in het proces."

Masja SchuytPortret concerndirecteur jeugdbescherming en domeindirecteur onderwijs en jeugd Masja Schuyt
concerndirecteur en directeur Onderwijs en Jeugd

"Als ik mij in kan zetten voor de publieke sector en dan voornamelijk voor jongeren en jeugdhulp ben ik in mijn element. Vol energie, enthousiasme en doorzettingsvermogen pak ik diverse opdrachten op. Mijn ervaring is hierin divers. Van Unitmanager jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en thuisbegeleiding tot onderzoek naar vermindering van bureaucratie in de Jeugdzorg."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement