Zorg en veiligheid

In de samenleving is er vaak sprake van overlap tussen de thema’s zorg en veiligheid. Sommige mensen worstelen bijvoorbeeld met meerdere persoonlijke problemen. Deze mensen worden vaker het slachtoffer van misbruik of criminaliteit. Daarnaast zorgen ze vaker voor overlast. Het zijn van pleger of slachtoffer lopen hier al snel door elkaar. Dit vraagt om een goede verbinding van zorg en veiligheid, om zo tot duurzame oplossingen van veiligheidsvraagstukken te komen.

BMC is expert in het verbinden van partijen om samen de complexe opgaven in het werkveld van zorg en veiligheid aan te pakken. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van zorg en veiligheid
De visie van BMC op zorg en veiligheid
De aanpak van zorg en veiligheid
Onze dienstverlening op het gebied van zorg en veiligheid
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van zorg en veiligheid
Adviseurs zorg en veiligheid

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van zorg en veiligheid

De verbinding tussen zorg en veiligheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Vraagstukken op dit snijvlak worden steeds complexer en de behoefte aan domeinoverstijgende regievoering groeit. Politiek-bestuurlijke gevoeligheden op thema’s die direct raken aan de veiligheid en het rechtsgevoel van individuele personen en de samenleving als geheel zorgen voor extra complexiteit. Een succesvolle aanpak kan alleen tot stand komen door middel van samenwerking tussen partijen uit tenminste het veiligheidsdomein, het justitieel domein, het (jeugd)zorgdomein en het sociaal domein
 

De visie van BMC op zorg en veiligheid

De vraagstukken op het gebied van zorg en veiligheid zijn vaak complex. Bij BMC streven we naar duurzame oplossingen die op verschillende leefgebieden toepasbaar zijn. Dat vraagt om een efficiënte, multidisciplinaire aanpak, met inbreng van het perspectief van de mensen over wie het gaat. We beschikken over brede kennis en expertise rondom domeinoverstijgende (regionale) samenwerking, netwerksamenwerking en regievoering. Ook op uitvoerend niveau zijn we gedreven in de aanpak van complexe casuïstiek.
 

Aanpak van zorg en veiligheid

BMC werkt vanuit een netwerkbenadering. Zo worden expertises uit verschillende domeinen benut. Dit is essentieel voor het oplossen van complexe vraagstukken. Ook het thema zorg en veiligheid vraagt om intensieve, domeinoverstijgende samenwerking tussen overheid, maatschappelijke partners en direct betrokkenen. Een goede samenwerking is geen momentopname. Het is een traject dat begint met het beschrijven van doelen en het betrekken van de juiste partijen die samen verantwoordelijk zijn voor positieve resultaten. Daarom is het cruciaal dat netwerkpartners oog hebben voor de belangen van elkaars organisaties. 
 

Onze dienstverlening op zorg en veiligheid

Advies en onderzoek

Zorg en veiligheid is als werkveld sterk in ontwikkeling. BMC ondersteunt opdrachtgevers met advies op het gebied van zorg en veiligheid. Dat doen we op actuele thema’s, zoals: 

  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, MDA++, intieme terreur en de rol van Jeugdbescherming en Veilig Thuis
  • Verbinding tussen straf en zorg en de rol van zorg- en veiligheidshuizen in complexe casuïstiek
  • Zorg in gedwongen kader, waaronder de Wet verplichte GGZ, Wet Zorg en Dwang en forensische zorg
  • Aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, onbegrepen gedrag of zorgmijdend gedrag die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen vormen
  • Mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting
  • Ondermijning, waaronder het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde (drugs)criminaliteit, barrièremodellen, weerbaar bestuur en de rol van de RIEC’s
  • Polarisatie en radicalisering
  • Re-integratie ex-gedetineerden
  • Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, waaronder de aanpak van jeugdgroepen, preventieve interventies in de wijk en inzet van jongerenwerk
  • Privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein

We werken vanuit een efficiënte netwerkaanpak tussen verschillende partijen, vanuit preventie tot repressie. We bundelen onze expertises en die uit het netwerk om tot optimale oplossingen te komen voor kwetsbare inwoners en hun omgeving. Op basis van onderzoek en analyse helpen we de opgave begrijpelijk te maken, ondersteunen we het maken van beleidskeuzes en dragen we bij aan het richten en inrichten van uitvoeringskracht.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals. Ze zijn inzetbaar als bijvoorbeeld jeugdbeschermer, medewerker bij Veilig Thuis, procesregisseur, beleidsadviseur, interim-manager, strategisch adviseur, onderzoeker, projectleider, programmamanager of procesbegeleider. Daarnaast bieden we trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen.

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van zorg en veiligheid? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft.

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van zorg en veiligheid

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur sociaal domein op het gebied van zorg en veiligheid maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Je gaat aan de slag met verschillende maatschappelijke vraagstukken, zowel procesgericht als inhoudelijk. Heb je passie voor het sociaal domein en ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je verder ontwikkelen. 

Benieuwd naar andere mogelijkheden bij BMC? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs zorg en veiligheid

Minke PoppensPortret partner wonen zorg veiligheid Minke Poppens
managing consultant

"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Binnen BMC ben ik als partner binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor wonen, zorg en veiligheid. Daarin is mijn drijfveer om ook voor meest kwetsbare inwoners, die veelal niet in de regulier georganiseerde stromen mee kunnen, passende oplossingen te realiseren."

Eelke BrouwerPortret senior commercieel manager zorg en veiligheid Eelke Brouwer
senior commercieel manager

"Als adviseur voer ik verschillende opdrachten uit binnen de sector (jeugd)zorg. Deze opdrachten richten zich met name op projectleiding en -management. Als accountmanager bemiddel ik voor onze adviseurs bij organisaties op (beleids-)advies, implementatie van veranderingen, het leiden van projecten en inzet binnen de uitvoering. Ik werk altijd vanuit de verbinding, waardoor ik in staat ben om alle betrokkenen mee te nemen in het proces."

Neem contact met ons op

Meer informatie over wonen, zorg en veiligheid

Deze expertise valt onder wonen, zorg en veiligheid binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:  

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement