12 jun 2020

Effectiever aan de slag op het snijvlak van veiligheid en sociaal domein

Door de decentralisaties zijn er allerlei nieuwe verbindingen mogelijk tussen het sociaal domein (waaronder zorg) en het veiligheidsdomein. Als gemeente staat u voor de opgave om complexe veiligheidsvraagstukken op dit snijvlak slagvaardig op te lossen. BMC helpt met de implementatie van een effectief veiligheidsbeleid.

Om kwetsbare inwoners te beschermen, grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en samenwerking te optimaliseren is het van belang om effectieve regie te voeren op het snijvlak van veiligheid en sociaal domein. Er liggen veel kansen om met een integrale aanpak deze werelden met elkaar te verbinden.

We zien echter in onze praktijk dat dit niet eenvoudig is – het gaat om ‘werelden’ met eigen mechanismen en doelen. Komen de verbindingen tussen veiligheid en sociaal domein in uw gemeente al tot stand? Hoe effectief voert u regie op het snijvlak van veiligheid en sociaal domein?

Wat kan BMC voor u doen?

De volgende thema’s en kansen komen we in de praktijk veelvuldig tegen:

  • Persoonsgerichte aanpak

  • Kansen in de eerste lijn

  • Burgerkracht

  • Informatiedeling

BMC kan u hierin op verschillende manieren ondersteunen.

Met een quick scan achterhalen we voor u welke kansen er in uw gemeente liggen en u kunt deelnemen aan een benchmark.

We kunnen bewustwordingsbijeenkomsten organiseren voor collega’s en partners, we bieden projectleiders en procesbegeleiders en natuurlijk behoort maatwerk tot de mogelijkheden.

Download de leaflet 'Effectief veiligheidsbeleid'

Voorkant van brochure over veiligheid en sociaal domein

 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen Jasper van Gaalen, Minke Poppens of Kyelle Mintzis.

Jasper van Gaalen Sociaal Domein senior adviseur 06 - 50 26 15 35
Minke Poppens managing consultant Sociaal Domein & Partner wonen-zorg-veiligheid 06 - 53 64 54 78 Bekijk profiel
Kyelle Mintzis Sociaal Domein adviseur 06 - 12 84 83 51
OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN ZORG-EN-VEILIGHEID SOCIAAL-DOMEIN EFFECTIEF-VEILIGHEIDSBELEID

Gerelateerde artikelen