Duurzame schoolontwikkeling

Iedere school wil dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Bestuurders, schoolleiders en docenten vragen zich dan ook voortdurend af hoe het onderwijs verder verbeterd kan worden. Onderwijskundig leiderschap en kwaliteitszorg staan hierbij centraal. BMC helpt scholen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en ondersteunt bij de vernieuwing van het onderwijs. We ondersteunen daarnaast ook bij coaching in het onderwijs. Onze adviseurs stellen integrale verbeterplannen met u op om de kwaliteit van onderwijs te optimaliseren. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van jeugd en onderwijs staan we voor u klaar. 

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van duurzame schoolontwikkeling
Visie van BMC op duurzame schoolontwikkeling
Werkwijze voor ontwikkeling van duurzame schoolontwikkeling
Dienstverlening op het gebied van duurzame schoolontwikkeling
Praktijkcases en oplossingen van duurzame schoolontwikkeling
Werken bij BMC op het gebied van duurzame schoolontwikkeling
Adviseurs duurzame schoolontwikkeling

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van duurzame schoolontwikkeling

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs. Schoolbesturen moeten kunnen laten zien hoe ze de kwaliteitszorg binnen scholen hebben geregeld. Dat zorgt voor nieuwe sturingsvraagstukken binnen scholen. 

Daarnaast hebben scholen ook te maken met de basiskwaliteitseisen van de inspectie. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd en moeten verplicht gewaarborgd worden. Scholen worden daarnaast ook gestimuleerd om hun eigen ambities vorm te geven in de vorm van schoolontwikkeling. Het is voor scholen lastig om dit met elkaar te combineren. Langdurige onderwijsvernieuwing is daardoor soms moeilijk vol te houden. 

Ook het lerarentekort wordt een steeds groter probleem en kan sterk per regio verschillen. De maatschappelijke uitdaging van duurzame schoolontwikkeling bestaat daardoor uit drie delen. Ten eerste richten we ons op de inrichting van het kwaliteitsbeleid van besturen en scholen. Ten tweede kijken we naar de organisatie van het onderwijs: van innovatie tot maatwerk. Tot slot investeren we in het lerend vermogen van mensen en organisaties. 
 

Visie van BMC op duurzame schoolontwikkeling

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs dat hen stimuleert het beste uit zichzelf te halen, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, moeten scholen aandacht besteden aan drie dimensies: 

 • Verticale dimensie: Duurzame schoolontwikkeling vraagt om focus op het collectieve pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire in alle lagen van de organisatie. Wij onderscheiden daarbij het bestuur, de schoolleiding en de leraren, die elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Hun handelen moet op elkaar afgestemd zijn, zodat een kader voor onderwijsontwikkeling gevormd wordt waarin een gemeenschappelijke taal en norm de reflectie op onderwijsontwikkeling ondersteunen. Dit vraagt om onderwijskundig leiderschap, een professionele cultuur en systematische kwaliteitszorg.
 • Horizontale dimensie: Scholen ontwikkelen zich duurzaam als zij een gefaseerd ontwikkeltraject inrichten. Hierin staat de verandering van de lespraktijken centraal. Dit vraagt om persoonlijke betrokkenheid van alle leraren en een collectieve betrokkenheid van onderwijsteams. Zo wordt de nieuwe werkwijze een geïnstitutionaliseerde aanpak die niet meer afhankelijk is van individuen, maar verankerd is in het schoolsysteem.
 • Dieptedimensie: Om sterk te worden en te blijven is het van belang dat scholen zich bewust zijn van hun interne en externe sociale context. Ze moeten inspelen op de populatie, leiderschap tonen dat in verbinding staat met de omgeving, een assertieve verbinding met de omgeving onderhouden en ‘ecologisch besturen’. 

Om te komen tot duurzame schoolontwikkeling moeten in een school daarnaast de volgende vijf condities op orde zijn:

 • Betrokkenheid van alle lagen: bestuur, schoolleiders en leraren in de klas hebben elk hun eigen rol maar zijn allemaal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 
 • Leiderschap: onderwijskundig leiderschap in de school geeft richting aan de ontwikkeling van de school. 
 • Kwaliteitszorg: een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg binnen de school is de motor voor continue onderwijsontwikkeling.
 • Professionele cultuur: in een professionele cultuur zijn professionals in staat om in de uitwisseling nieuwe kennis en routines te ontwikkelen.
 • Rekening houden met de fase van ontwikkeling: niet elke school is hetzelfde. De fase van ontwikkeling van de school bepaalt welke doelen en welke aanpak het beste passen.
   

Zo draagt BMC bij aan duurzame schoolontwikkeling

Binnen het programma Duurzame Schoolontwikkeling richten we ons op scholing en training om het kwaliteitsbeleid binnen schoolbesturen te verbeteren. We leiden auditoren op om zelfevaluatie bij scholen te ondersteunen, helpen leidinggevenden zich verder te ontwikkelen en trainen interne begeleiders op scholen. Daarnaast richten we ons op informele vormen van leren, zoals intervisie en coaching. We bieden hierbij ook maatwerk aan. We werken altijd vanuit vijf principes:

 • Focus op pedagogisch-didactisch handelen
 • Een integraal ontwerp van het verbetertraject
 • Versterken van de interne capaciteit
 • Faseren van de aanpak
 • Betekenisvol voor de dagelijkse praktijk

Onze adviseurs zijn praktijkgerichte experts die onafhankelijk en integraal ondersteuning bieden in de school. We maken gebruik van diverse methodieken die gericht zijn op:

 • Zelfevaluaties van het onderwijs
 • Implementatie van onderwijskundige verbeteringen
 • Versterken van bestuurlijk handelen en leiderschap
 • Versterken van professionele leergemeenschappen
 • Herontwerp van het onderwijs
   

Onze dienstverlening op het gebied van duurzame schoolontwikkeling

BMC helpt schoolbestuurders met advies op verschillende gebieden, waaronder het herontwerpen van onderwijsprogramma's en analyse van de uitvoerbaarheid ervan. Lees hieronder meer over onze dienstverlening.

Management-developmenttrajecten voor schoolleiders

Schoolleiders zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Een krachtig schoolleider richt zich op optimaliseren van het pedagogisch-didactisch handelen en verankeren van bestaande goede praktijken. Ons programma ‘Schoolleiders die ertoe doen!’ ondersteunt schoolleiders bij de ontwikkeling van de competenties die ze nodig hebben. Onze aanpak bestaat uit training en individuele coaching. Dit levert deelnemers een tweejarig schoolontwikkelingsplan, een persoonlijk ontwikkelplan en inzicht in de professionele cultuur van de school op. 

Opleiding van auditoren

Om scholen te ondersteunen bij het evalueren van hun eigen kwaliteit leiden we auditoren op. Tijdens deze opleiding leren we auditoren hoe ze een school kunnen ondersteunen bij de uitvoering van een betrouwbare zelfevaluatie en de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. We leiden auditoren op met een training van twee jaar, die bestaat uit scholingsbijeenkomsten, zelfevaluaties, intervisie en reflectie. 

Ondersteuning van leerkrachten bij passend onderwijs

We geven training om scholen te helpen onderwijs te bieden dat precies aansluit bij de behoeften van de individuele leerling en de groep. Ons trainingsprogramma voor intern begeleiders bestaat uit vier trainingen die de cyclische denk- en werkdiscipline van de leerkracht centraal stellen.

Begeleiding bij zelfevaluatie

Het systematisch en regelmatig evalueren van het onderwijs is belangrijk om de kwaliteit ervan te bewaken. We ondersteunen besturen en scholen hierbij door middel van een audit of begeleide zelfevaluatie. Onze aanpak bestaat uit een intake, een kennismaking, een voorlichting van het team en begeleiding bij de uitvoering van de zelfevaluatie. Ook koppelen we de bevindingen terug en doen we concrete aanbevelingen. 

Begeleiding bij maken onderwijskundig verbeterplan

Werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit begint bij het opstellen van een verbeterplan. We ontwikkelen dit samen met de school. In een verbeterplan werken we aan doelen, mijlpalen, implementatie, evaluatie, borging en condities. In de werkbijeenkomsten bieden we middelen aan voor reflectie op en de ontwikkeling van een verbeterplan. 

Analyse kwaliteitsbeleid bestuur

Schoolleiders maken een belangrijk deel uit van de onderwijskwaliteit. BMC ondersteunt schoolbesturen door middel van een analyse van het kwaliteitsbeleid. Hierbij richten we ons op drie kernaspecten van kwaliteitszorg: de domeinen waarop het bestuur zich richt, de systematiek voor kwaliteitszorg en de implementatie van de kwaliteitszorg. We organiseren reflectiesessies om tot een gemeenschappelijk kader te komen, de huidige situatie te analyseren en aanbevelingen te doen voor verbetering. 

Teamcoaching

Om resultaten te boeken is goede professionele samenwerking nodig. Teamcoaching helpt hierbij. Een coach werkt hierbij samen met het team en met leidinggevenden aan verbetering van de samenwerking. We voeren eerst gesprekken met leidinggevenden en analyseren vervolgens de samenwerking. De coach begeleidt vervolgens de toepassing van de gemaakte afspraken. De teamcoaching wordt altijd afgesloten met een evaluatie. 

Leiderschapscoaching

Leidinggevenden hebben veel invloed op de resultaten van een organisatie. Onze leiderschapscoaching helpt leidinggevenden te onderzoeken welke vorm van leiderschap bij hen en bij de organisatie past. Bij deze coaching zijn verschillende werkvormen mogelijk: de coaching is altijd maatwerk. 

Herontwerp onderwijsprogramma’s

Veel scholen zijn op zoek naar mogelijkheden om hun onderwijs anders te organiseren en zo flexibilisering en maatwerk mogelijk te maken. Zo sluit het onderwijsaanbod beter aan bij de behoeftes van leerlingen, en wordt samenwerking tussen verschillende onderwijslocaties mogelijk. We begeleiden deze ontwerptrajecten van definitiefase naar ontwerpfase, bestekfase, ontwikkelfase tot de implementatiefase. 

Aansluiting vmbo-mbo

Het vmbo heeft een belangrijke positie als basis van het Nederlandse beroepsonderwijs. Toch blijft de aansluiting met het mbo een aandachtspunt. We helpen vmbo- en mbo-organisaties om structurele samenwerking te organiseren en bieden handvatten voor samenwerking op programmaniveau. De aansluiting bestaat uit drie fases op verschillende niveaus, van macro- tot meso- en microniveau. We helpen vervolgens een structuur te ontwikkelen om inzicht te geven in de programma’s en leerwinst. 

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt schoolbestuurders met advies. We begeleiden bij evaluaties en herontwerpen onderwijsprogramma’s. We analyseren de uitvoerbaarheid van nieuw onderwijsontwerp en begeleiden bij het opstellen van verbeterplannen. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. We leiden schoolleiders en auditoren op en geven trainingen aan leerkrachten op het gebied van passend onderwijs.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van duurzame schoolontwikkeling? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van duurzame schoolontwikkeling

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen duurzame schoolontwikkeling maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we adviseurs die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs duurzame schoolontwikkeling

Nancy MeulenersPortret senior adviseur duurzame schoolontwikkeling Nancy Meuleners
senior adviseur

"Eerder was ik werkzaam als leerkracht, vervolgens als directeur van een middelgrote basisschool en als auditor van kwaliteitsprocessen. Deze ervaringen, dicht bij de werkvloer en het primaire proces, neem ik mee in mijn huidige adviespraktijk."

Mirjam van HalemPortret senior adviseur duurzame schoolontwikkeling Mirjam van Halem
senior adviseur

"Ik ondersteun scholen bij het waarmaken van hun visie. Ik doe dit door in complexe situaties heldere en creatieve oplossingen aan te dragen. Mijn adviezen zijn altijd ontwikkelingsgericht en stellen het leren van de leerling en de organisatie centraal."

 

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan het domein jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement