De inclusieve stad, wijk en buurt

Wij werken aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen fijn woont en waar we naar elkaar omkijken. Dat doen we samen met corporaties, gemeenten, welzijnsinstellingen, zorgpartijen en overheden. Leefbare steden, wijken en buurten zijn onmisbaar bij een inclusieve samenleving. De uitdagingen op het gebied van wonen vragen niet alleen om een vernieuwde aanpak, maar ook om intensieve samenwerking met alle betrokken partijen waarbij de inwoner centraal staat. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Bij BMC dragen we met onze adviseurs graag bij aan een inclusieve samenleving. Wij functioneren als een spin in het web door te helpen bij het verbinden van alle betrokken partijen. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau zetten wij ons in op uiteenlopende onderwerpen. 

Wij weten wat er speelt in de samenleving rondom wonen en woningcorporaties, doordat we nauw samenwerken met gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgorganisaties. Ook de Rijksoverheid, koepelorganisaties zoals Aedes en VNG en de provincie zijn onze partners bij het werken aan inclusieve steden. 

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van de inclusieve stad, wijk en buurt
Visie van BMC op inclusieve steden
Werkwijze voor ontwikkeling van de inclusieve stad
Dienstverlening op het gebied van de inclusieve stad, wijk en buurt
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van de inclusieve stad, wijk en buurt
Adviseurs inclusieve stad, wijk en buurt

Actueel

Toon alles

Maatschappelijke uitdaging van de inclusieve stad, wijk en buurt

Een inclusieve en prettige woonomgeving is een omgeving waarin iedereen zich op zijn plek voelt. En die omgeving maken we samen. Bij BMC werken we vanuit een opgavegerichte aanpak aan de inclusieve stad, waarbij sociale maatregelen en fysieke ingrepen worden gecombineerd. De participatie van de bewoners staat hierbij centraal. 

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij cruciaal. De opgaven waar steden, wijken en buurten voor staan zijn namelijk niet los van elkaar te zien. Onderwerpen zoals de leefbaarheid van een stad, de organisatie van zorg, het creëren van voldoende woningaanbod en het zorgen voor een veilige leefomgeving vragen om een integrale aanpak. 

Daarnaast kent de huisvesting van verschillende doelgroepen, zoals starters, statushouders, ouderen en arbeidsmigranten, eigen aandachtspunten. Om deze mensen goed te helpen, is samenwerking tussen partijen nodig. Het vraagt veel van organisaties om die écht goede samenwerking in het belang van de inwoner op te zetten. 

Dit betekent soms dat we bedrijfsvoering niet financieel gestuurd moeten organiseren, maar inwonergestuurd. En ook dat inwoners en organisaties voorbij hun eigen visie moeten kunnen handelen om daarmee samen te komen tot in de praktijk werkbare oplossingen. 
 

Visie BMC op inclusieve wijken

Inwoners moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in de steden, wijken en buurten waarin ze wonen. BMC staat ervoor om hier vanuit een brede expertise een bijdrage aan te leveren. Zo betekenen we echt wat voor een ander en maken we het verschil. Uitdagingen op het gebied van de inclusieve stad zien we in de groeiende kloof tussen mensen die vooruit gaan en mensen die achterop raken. 

Om deze inwoners te helpen is samenwerking nodig tussen de verschillende partijen in de wijk. We moeten kijken naar wat écht nodig is, in plaats van ons laten leiden door de aanwezige protocollen en procedures. Er is een structurele aanpak nodig om de uitdagingen aan te pakken. Ook de combinatie van urgente opgaven op lokaal niveau met beperkte personele capaciteit en financiële middelen vraagt om inventieve oplossingen en betere samenwerking. 

BMC werkt vanuit een opgavegerichte aanpak op basis van gelijkwaardige samenwerking. Zo gaan we samen op zoek naar structurele oplossingen. Hiervoor is betrokkenheid van alle partijen nodig. Dat begint bijvoorbeeld bij prestatieafspraken en samenwerkingsovereenkomsten, waarna het échte werk begint: vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid invulling en uitvoering geven aan een opgavegerichte aanpak. Dat vraagt om regie, transparantie en eerlijkheid. Zo komen we tot een aanpak die niet alleen op papier, maar vooral in de wijk effect heeft. Er ontstaat meer sociale cohesie in een buurt, waardoor inwoners weer perspectief krijgen. Ze zien hun wijk verbeteren en voelen zich er prettig. Daar zetten we ons graag voor in. 
 

Zo draagt BMC bij aan de inclusieve stad

Wij weten wat er speelt in de samenleving rondom wonen en woningcorporaties, doordat we nauw samenwerken met gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgorganisaties. Ook de Rijksoverheid, koepelorganisaties zoals Aedes en VNG en de provincie zijn onze partners bij het werken aan inclusieve steden. 

Om de inclusieve en leefbare stad, wijk en buurt te ontwikkelen is een opgavegerichte aanpak hard nodig. BMC biedt adviseurs die helpen om structuur aan te brengen in complexe opgaven door het bijeenkrijgen van stakeholders, het benoemen van gezamenlijke doelstellingen en het borgen van de voortgang van het proces. 

Dit vanuit een rol als bijvoorbeeld netwerkregisseur of programmamanager of op  interim-basis bij de aanpak van overlast, woonfraude, bewonersbegeleiding, wijkbeheer, buurtbeheer of sociaal beheer. Ieder gebied vraagt daarbij om maatwerk: de ene buurt is de andere niet. Wat we ook doen, we werken altijd samen met lokale partijen en hebben oog voor de inwoners. Samen geven we invulling aan de aanpak in de wijk en bouwen we aan een inclusieve stad voor iedereen.
 

Onze dienstverlening op inclusieve steden, wijken en buurten

Advies en onderzoek

Onze adviseurs staan woningcorporaties, gemeenten en zorgverleners bij met advies en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking tussen stakeholders, maatschappelijk belang, klantgedrevenheid en (digitale) bewonersparticipatie. 

Lees hier alles over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat voor woningcorporaties en overheidsinstellingen. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Op zoek naar de professional met een specifiek profiel en bepaalde ervaring? Wij nemen uw werving- en selectieproces volledig uit handen en vinden de persoon met de juiste kwaliteiten.

Lees hier alles over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van inclusieve steden

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van inclusieve steden, wijken en buurten maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs inclusieve steden, wijken en buurten

Elske van Osch
senior adviseurPortret senior adviseur inclusieve stad Elske van Osch

“Echt iets voor een ander kunnen betekenen, het verschil maken: daar doe ik het voor! Dat doe ik door te zoeken naar kansen, samen met alle belanghebbenden. Ik ben resultaatgericht en houd daarbij rekening met de belangen en verwachtingen van de betrokkenen.”

 

Henrike KlokPortret managing partner inclusieve stad Henrike Klok
managing partner

“Er ligt enorm veel potentie in het verbinden van kennis binnen verschillende domeinen, om zo wijken en steden te versterken. Ik draag graag bij aan deze verbinding. Zo werken we samen aan handelingsperspectieven voor de vraagstukken van vandaag en morgen.”

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen wonen en woningcorporaties

Deze expertise is gelinkt aan wonen en woningcorporaties. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement