Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy worden vaak gezien als twee waarden die tegenover elkaar staan. Toch is het belangrijk voor een democratische rechtsstaat dat zowel veiligheid als privacy goed beschermd worden en elkaar versterken in plaats van uitsluiten. 
BMC heeft ruime expertise op het gebied van veiligheid, privacy en de publieke sector. We analyseren voor u de situatie op het gebied van veiligheid en privacy, en adviseren geschikte oplossingen.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Onze aanpak op het gebied van veiligheid en privacy
Onze dienstverlening op het gebied van veiligheid en privacy
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs veiligheid en privacy

Actueel

Toon alles

Onze aanpak op het gebied van veiligheid en privacy

Er zijn een aantal opgaven in de publieke sector waar veiligheid en privacy elkaar duidelijk kunnen versterken. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van ondermijning, waarbij criminelen legale dienstverleners gebruiken voor illegale activiteiten. BMC helpt dit soort situaties te voorkomen. Onze adviseurs helpen organisaties door duidelijk te formuleren wat de te bereiken doelen zijn bij de bestrijding van ondermijning en hoe gegevensdeling en data daarbij helpen. Daarnaast voeren wij de verplichte Data Protection Impact Assessment uit. Dit houdt in dat BMC de beveiliging van de data en de risico’s die aan het verwerken van data verbonden zijn nagaat, om ervoor te zorgen dat inwoners en cliënten vertrouwen hebben in het gebruik van data binnen organisaties.

Wet politiegegevens (Wpg)

Er zijn ook situaties waarin de wetgever duidelijke kaders heeft gesteld voor de omgang met persoonsgegevens in het kader van veiligheid. Een voorbeeld hiervan is de de Wet politiegegevens. Maar op welke wijze geeft u invulling aan de mogelijkheden en verplichtingen op grond van de Wpg? BMC helpt u inzicht te krijgen in uw situatie wat betreft de Wpg.

Lees meer over de Wpg
 

Onze dienstverlening op het gebied van veiligheid en privacy

Advies en onderzoek 

BMC heeft ruime ervaring op het gebied van veiligheid, privacy en de publieke sector. Onze adviseurs ondersteunen organisaties om veiligheid en privacy integraal te borgen. Per situatie maken we een analyse, en formuleren we een plan op maat.

Meer over advies en onderzoek

Naast advies en onderzoek kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Adviseurs veiligheid en privacy

Meer informatie over veiligheid en privacy? Neem dan contact op met de onderstaande adviseur:

Alex Commandeur
Portret managing consultant veiligheid en privacy Alex Commandeurpartner privacy, CIPP/E

"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Julius Duijts
Portret managing consultant veiligheid en privacy Julius Duijtsmanaging consultant, CMC CISSP CEH CIPP/E

"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Neem contact met ons op

Meer informatie over privacy

Deze expertise valt onder privacy binnen het domein data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement