Organiseren in het sociaal domein

Gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben in toenemende mate te maken met complexe maatschappelijke ontwikkelingen, stijgende uitgaven en steeds wijzigende behoeften van bestuur, maatschappelijke partners en inwoners. Deze opgaven vragen om een passende aanpak vanuit een duidelijke inhoudelijke visie, een passende uitvoeringskrachten een efficiënte domeinoverstijgende samenwerking tussen betrokken partijen. In- en extern.

BMC ondersteunt organisaties in deze ontwikkeling, zowel inhoudelijk als procesmatig. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op 

Op deze pagina:
De kern van organiseren en samenwerken in het sociaal domein
De visie van BMC op het organiseren in het sociaal domein
De aanpak van organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein
Onze dienstverlening op organiseren in het sociaal domein
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van organiseren en samenwerken
Adviseurs organiseren in het sociaal domein

Actueel

Toon alles

De kern van organiseren en samenwerken in het sociaal domein

Er gebeurt veel in de samenleving, impact van Covid-19, energiearmoede, kansenongelijkheid, stijgende zorgvraag en uitgaven bij jeugdhulp, maar ook bij de Wmo als gevolg van de vergrijzing. Deze en andere vraagstukken raken de gehele samenleving die gemeenten niet alleen kunnen oplossen en waarvoor samenwerking noodzakelijk is. 

Daarnaast vraagt het toenemende aantal inhoudelijke opgaven om minder bureaucratie, meer maatwerk en het versterken van de professional.

In de kern gaat deze manier van organiseren over het hebben van een duidelijke maatschappelijke agenda, een daarbij passende uitvoeringskracht en op het hanteren van een integrale, domeinoverstijgende aanpak. Door intensieve samenwerkingen aan te gaan met andere sectoren, zoals het onderwijs, wonen of de arbeidsmarkt, zorgen gemeenten en organisaties voor een maatschappelijke meerwaarde.
 

De visie van BMC op organiseren in het sociaal domein

Bij BMC zijn we ervan overtuigd dat een organisatie binnen het sociaal domein optimaal presteert, wanneer er een goede wisselwerking is tussen de inhoud, samenwerking en uitvoeringskracht. Daarmee realiseert een organisatie maatschappelijke meerwaarde door het leveren van maatwerk aan burgers. Daarvoor zijn drie elementen van groot belang: 

  • professionele ruimte
  • samenwerking 
  • een waardegedreven én domeinoverstijgende aanpak.
     

De aanpak van organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein 

Onze aanpak van een organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein is voor elke gemeente of organisatie verschillend. Waardegedreven werken staat bij ons hoog in het vaandel en we streven altijd voor de meest optimale, duurzame oplossing voor de inwoner, cliënt of leerling.

Het begint met het hebben van een strategische agenda en een gezamenlijk beeld, hoe ziet de gemeenschap er uit over 10 of 20 jaar en wat laat je achter voor de volgende generatie? Wat is de rol van de gemeente en wat zijn de opgaven van de samenleving? Wat speelt er in de samenleving, wat zijn de opgaven voor de gemeente om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven, waar is er behoefte is aan vernieuwing of bijsturing? 

Tien of twintig jaar lijkt nog heel ver weg, maar om te zorgen dat het dan in de gemeente goed wonen, leven en verblijven is en dat er dan voldoende woningen en banen zijn, moeten er wel nú belangrijke keuzes worden gemaakt. Die keuzes voor de toekomst komen samen in een visie op het sociaal domein en de daaropvolgende agenda. Het begint met opstellen van een doelstelling, zodat er een duidelijke richting wordt bepaald. Zeker met een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen is het van groot belang dat de neuzen dezelfde kant opstaan. 

We starten altijd vanuit de inhoud. Vanuit hier bepalen we de strategie. Vervolgens vertalen we de langetermijnvisie naar plannen, projecten en beleid voor de kortere termijn. We verbinden de strategie aan de praktijk en bepalen welke concrete activiteiten worden ondernomen.

Afbeelding met tempel over organiseren in het sociaal domein

Vervolgens gaat het erom om de inhoudelijke ambities te kunnen verwezenlijken. In onze optiek gaat uitvoeringskracht over de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Een flexibele organisatie is in staat om de juiste doelen vast te stellen in verbinding met zijn omgeving. Deze organisatie weet zich aan te passen aan veranderingen en aan toekomstige behoeften. 

Dit kan alleen in een klimaat waarin mensen zich kunnen ontwikkelen, verantwoording mogen nemen en voldoening scheppen in hun werk. Een flexibele organisatie draait dus om de juiste mensen op de juiste plek die met elkaar de processen zodanig kunnen vormgeven dat ze in staat zijn zich op een comfortabele manier aan te passen aan complexe opgaven van de toekomst.

Netwerkstrategie

Binnen de ontwikkeling van een organisatie is een goede netwerkstrategie onmisbaar. Bij BMC hanteren we een domeinoverstijgende aanpak. Bij alles wat een gemeente doet, zal het zich de vraag moeten stellen: ‘hoe krijgen we steun van medewerkers, politiek en samenleving voor de aanpak van maatschappelijke opgaven?’. Steeds vaker moet er daarbij samengewerkt worden met andere organisaties en professionals omdat maatschappelijke opgaven meervoudig zijn en zich niet laten oplossen door één organisatie. 

Netwerkstrategie als een van de mogelijke methodieken (maar ook opgavegericht werken waaronder programmamanagement, aanpak met impact) ondersteunt gemeenten en haar maatschappelijke partners bij het samenwerken vanuit gelijkwaardigheid in maatschappelijke opgaven. Hoe kom je van individuele organisatiebelangen naar een gedeelde inzet voor het algemeen belang?

Als onderdeel van onze aanpak nemen we de organisatiecultuur en de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie onder de loep. Als organisatie of overheid wil je met de maatschappelijke ontwikkelingen mee blijven gaan. Dit vereist een organisatiecultuur met een goed aanpassingsvermogen.
 

Onze dienstverlening op organiseren in het sociaal domein

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt overheden en organisaties met advies en implementatie. We geven strategisch advies bieden concrete uitvoeringskracht. We helpen onder andere in het opstellen van een strategische agenda, het verbinden van de juiste partijen, uitvoeringskracht en het analyseren en ontwikkelen van de organisatiecultuur. Afhankelijk van het vraagstuk stellen wij een multidisciplinair team samen van inhoudelijke experts, data analisten, organisatieadviseurs en experts in netwerkregie.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van organiseren in het sociaal domein? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van organiseren en samenwerken

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen organiseren en samenwerken in het sociaal domein maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Je werkt aan uiteenlopende opdrachten en vraagstukken met betrekking tot ontwikkelingsstrategie en -processen. 

Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs organiseren in het sociaal domein

Raymond Goelabdien
Portret partner organisatieontwikkeling organiseren sociaal domein Raymond Goelabdienpartner Organiseren en Samenwerken in het sociaal domein

“Mijn opdrachtgevers omschrijven mij als kundig en nuchter, maar zeker ook passievol. Ik heb een heldere kijk op zaken van waaruit ik een duidelijke koers uitzet. Daarbij schroom ik niet om in complexe situaties moeilijke knopen door te hakken.”

Neem contact op

Meer expertises binnen het sociaal domein

Deze expertise is gelinkt aan het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement