Diversiteit en inclusie

De diversiteit in de Nederlandse bevolkingssamenstelling blijft toenemen. Het is dus belangrijk dat we ons bewust zijn van de zichtbare én onzichtbare verschillen tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, sociale en culturele achtergrond, sekse, genderidentiteit, geloofsovertuiging of een beperking. Deze verschillen gaan vaak gepaard met aannames en vooroordelen, wat leidt tot kansenongelijkheid en uitsluiting. 

Hoe zorg je dan als gemeente dat iedereen mee kan doen? Daar gaat het vakgebied diversiteit en inclusie over. Gelukkig staan diversiteit en inclusie inmiddels overal op de maatschappelijke agenda. 

BMC ondersteunt publieke partijen bij het ontwikkelen, toepassen en evalueren van inclusiviteits- en diversiteitsbeleid. Ook bij andere vraagstukken binnen het sociaal domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina: 
Wat verstaat BMC onder diversiteit en inclusie?
Onze aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie
Onze dienstverlening op diversiteit en inclusie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur diversiteit en inclusie

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie gaat over het vergroten van de verscheidenheid in de samenleving, en zorgen dat deze verschillen er ook mogen zijn. Inclusie gaat over het omarmen van diversiteit, zodat iedereen gelijkwaardig onderdeel is van de samenleving. Dat is belangrijk, want het zorgt voor meer tevreden inwoners, betere gezondheid en een hoger welzijnsniveau. Diversiteit en inclusie spelen onder andere een rol in strategisch personeelsbeleid en op beleidsniveau. 

Een overheidsorganisatie die goed functioneert op het gebied van diversiteit en inclusie verricht kwalitatief beter werk en heeft een positieve impact op inwoners, leerlingen en cliënten. Een divers personeelsbestand in het onderwijs zorgt ook dat leerlingen en studenten meer rolmodellen hebben waar zij zich mee kunnen identificeren. Tot slot zorgt diversiteit en inclusie binnen overheidsorganisaties voor meer legitimiteit. 
 

Onze aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie 

BMC werkt vanuit activerende bewustwording op basis van een aantal sleutelprincipes: (h)erkennen van diversiteit, (onbewuste) aannames en goed begrip van de mensen en situaties waarover het gaat. Het (h)erkennen van uitsluiting is een volgende stap. 

BMC werkt volgens het principe ‘niets over ons, zonder ons’. We betrekken de mensen voor wie beleid of dienstverlening is bedoeld bij de ontwikkeling ervan. Daarbij hechten we waarde aan ervaringsdeskundigheid en gelijkwaardige samenwerking om tot het beste resultaat te komen. We brengen de verschillende stakeholders in kaart en nemen hen mee in het proces. 

We helpen opdrachtgevers om ambitie, doelen en gewenste resultaten scherp(er) te krijgen. Waar nodig geven we strategisch advies, bijvoorbeeld binnen het politiek-bestuurlijke spanningsveld. Vanuit een helder en concreet plan van aanpak werken we samen toe naar merkbare verschillen voor de inwoner, leerling en cliënt.  
 

Onze dienstverlening op het gebied van diversiteit en inclusie

Advies en onderzoek 

Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie staan steeds prominenter op de agenda van gemeente, provincies en de Rijksoverheid. Zo moeten gemeenten wettelijk aan de slag met lokale inclusie-agenda’s en het quotum voor de Banenafspraak. BMC ondersteunt opdrachtgevers met advies, onderzoek en bij implementatie van beleid over inclusie en diversiteit. Dat doen we bij vraagstukken zoals: 

  • lokale Inclusie Agenda’s vanuit het VN-verdrag Handicap;
  • inclusief werkgeverschap en het creëren van een inclusieve organisatie;
  • versterken sociale basis met oog voor diversiteit en inclusief werken;
  • de inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis;
  • de inzet van rolmodellen en sleutelfiguren;
  • het betrekken van stakeholders bij inclusievraagstukken.

Meer over advies en onderzoek

Daarnaast kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Adviseur diversiteit en inclusie 

Meer informatie over diversiteit en inclusie? Neem dan contact op met onderstaande adviseur: 

April Ranshuijsen
managing consultant
Portret van April Ranshuijsen
“Het realiseren van een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen, dat is mijn belangrijkste drijfveer. Mijn werkwijze: activerende bewustwording, samenwerking met ervaringsdeskundigen en stakeholders, strategische betrokkenheid bij politiek-bestuurlijk advies. Mijn expertise: het VN-verdrag Handicap.” 

Neem contact op

Meer informatie over versterken van de sociale basis

Deze expertise valt onder versterken van de sociale basis binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement