Portefeuillestrategie

Voldoende betaalbare, passende en energiezuinige woningen realiseren op de juiste plekken: dat is de opgave waar woningcorporaties zich hard voor inzetten. Zeker met de huidige woningtekorten is dit enorm belangrijk. Door de afschaffing van de verhuurdersheffing in 2023 is er meer geld om woningen te bouwen en te verbeteren. Om dit in goede banen te leiden, is een actuele portefeuillestrategie essentieel.

BMC ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen en actualiseren van hun portefeuillestrategie. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van wonen en woningcorporaties staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC allemaal voor u kan betekenen? Lees dan deze pagina of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is een portefeuillestrategie?
Waarom is een actuele portefeuillestrategie belangrijk?
Onze aanpak op het gebied van de portefeuillestrategie
Onze dienstverlening op het gebied van de portefeuillestrategie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs portefeuillestrategie

Actueel

Toon alles

Wat is een portefeuillestrategie?

De portefeuillestrategie is een essentieel onderdeel van de totale strategie van een woningcorporatie. Dit is namelijk de plek waar alle ambities met betrekking tot het woningbestand bij elkaar komen. De portefeuillestrategie is als het ware de bron van een integrale afweging en aanpak. Hierdoor kan de corporatie de juiste keuzes maken op het gebied van nieuwbouw, herstructurering, verbetering, verkoop en verduurzaming.

Ook in het toezicht is de portefeuillestrategie een belangrijk onderdeel. De (interne) raad van commissarissen gebruikt de portefeuillestrategie als leidraad en houvast. De externe toezichthouders WSW (waarborgfonds sociale woningbouw) en Aw (Autoriteit woningcorporaties) eisen dat de portefeuillestrategie van een corporatie actueel is.
 

Waarom is een actuele portefeuillestrategie belangrijk?

Naast de eisen van de toezichthouders zijn er ook andere actuele ontwikkelingen waardoor woningcorporaties hun strategie aan moeten passen: 

 • Afspraken: in juni 2022 zijn met het Rijk de ‘Nationale prestatieafspraken woningcorporaties' gemaakt om meer nieuwe woningen te bouwen, meer bestaande woningen te verduurzamen, de woonlasten te verlagen en de leefbaarheid in buurten te verbeteren.

 • Afschaffing verhuurdersheffing: met ingang van 2023 wordt de verhuurdersheffing afgeschaft, waardoor de woningcorporatie weer zelf kan beschikken over meer huurinkomsten. De inzet van deze middelen moet opnieuw worden afgewogen. 

 • Woningtekort: er is een groot tekort aan betaalbare, sociale huurwoningen in grote delen van Nederland. Ook zijn de wachtlijsten voor een huurwoning erg lang. Met een actuele portefeuillestrategie kunnen corporaties eindelijk meer bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis.
   

Onze aanpak op het gebied van de portefeuillestrategie

Het portefeuilleplan is de vertaling van alle vastgoedambities en -ontwikkelingen voor de komende tien jaar. Ook schetsen we een gewenste eindsituatie met alle waargemaakte ambities. Dit noemen we de ‘wensportefeuille’. De portefeuillestrategie geeft de organisatie handelingsperspectief en biedt een afwegingskader. Het sluit aan bij de nieuwe koers van de woningmarkt. De portefeuillestrategie laat de meest actuele status van de vastgoedkoers, kaders en ambities zien. Hieronder leest u in welke stappen we een portefeuillestrategie opstellen:

 1. Ondernemingsplan en externe omgeving
  Uit het ondernemingsplan volgen de ambities, de strategie en de gewenste organisatieontwikkelingen bij de woningcorporatie. Deze zijn natuurlijk richtinggevend voor portefeuillestrategie. De portefeuillestrategie wordt ook ingevuld aan de hand van externe ontwikkelingen. Denk aan het vervallen van de verhuurderheffing, het toenemende tekort aan betaalbare huurwoningen en de demografische ontwikkeling. Een goede inventarisatie hiervan vormt de interne basis voor het portefeuilleplan.
 2. De wensportefeuille
  Het portefeuilleplan bestaat uit twee onderdelen: de wensportefeuille en een transformatiestrategie. De wensportefeuille geeft de gewenste samenstelling van de woningvoorraad op de middellange en de lange termijn weer. Naast het aantal woningen, verdeeld in woningtypen en prijsklassen, gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om verduurzaming en de kwaliteit van de woningvoorraad. De transformatiestrategie geeft een concrete en haalbare route om die doelen te bereiken. In onze aanpak schetsen we meerdere scenario’s voor die route.
 3. De jaarlijkse opgave
  Om tot een goede uitvoering te komen, is ieder jaar opnieuw inzicht nodig in de totale jaarlijkse opgave. Dit werken we uit in complexbeheerplannen, die jaarlijks bijgewerkt worden. Vanwege de lange aanlooptijd van nieuwbouw- en renovatieprojecten, ordenen we deze plannen in drie termijnen: tussen nu en 5 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar. Dit helpt bij de urgentie en prioritering. De complexbeheerplannen zijn de basis voor de jaarlijkse uitvoerings- en beheeropgave en worden gevoed door het onderhoudsbeleid van de corporatie.
   

Onze dienstverlening op de portefeuillestrategie 

Advies en onderzoek 

BMC ondersteunt en adviseert. We beschikken over ervaren adviseurs die de actualisatie van de portefeuillestrategie van A tot Z kunnen begeleiden.  We betrekken hier altijd de medewerkers van de woningcorporatie bij. We kunnen ook de afstemming met de gemeente, huurdersorganisatie, ketenpartners en andere stakeholders voor onze rekening nemen.

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de uitvoeringspraktijk van de woningcorporatie en de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van de portefeuillestrategie? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs portefeuillestrategie

Meer weten over de portefeuillestrategie? Neem dan contact op met één van de onderstaande adviseurs:

Robin Ketelaar
managing consultant
Portret van Robin Ketelaar
“Ik voel me betrokken bij de organisatie, de klant en de medewerkers. Ik werk graag met mensen en zoek altijd naar de verbinding. Dat geldt voor inhoud (met andere afdelingen, onderwerpen en thema's) maar ook voor de kwaliteiten en capaciteiten van de medewerkers. Ik heb meerdere jaren ervaring in het adviseren en begeleiden van portefeuilleplannen en help organisaties graag een stapje verder.” 

Joris Sprangers
senior adviseur
Portret van Joris Sprangers
“Vanuit mijn rol als portefeuillemanager draag ik zorg voor de koers van de organisatie, waar duurzaamheid een integraal onderdeel van is. Met kennis van duurzaamheid in de brede vorm en klimaatadaptatie als specialisme ben ik in staat om zorg te dragen voor een veilige en duurzame leefomgeving voor de inwoners.” 

Dik Gersen
Managing consultant
Portret van Joris Sprangers
“Zeker nu - met een groot woningtekort, een actieve rol vanuit de overheid en afschaffing van de verhuurdersheffing - is een actuele portefeuillestrategie een must. Ik kijk graag naar de grote opgave als een nieuwe kans. Woningcorporaties kunnen de wooncrisis helpen oplossen en een nog grotere stap maken met de verduurzaming van het woningbestand. Ik zet graag mijn brede ervaring bij corporaties en overheden in om daaraan bij te dragen.”

Neem contact met ons op

Meer informatie over betaalbare en beschikbare woningen

Deze expertise valt onder betaalbare en beschikbare woningen binnen wonen en woningcorporaties. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement