Fusies in het onderwijs: scholen en besturen

Besturen en scholen kunnen samen meer dan alleen. Een fusie is dus vaak de beste oplossing om te zorgen voor een breed, hoogwaardig en thuisnabij onderwijsaanbod in de regio. De kunst is om alle interne en externe stakeholders op een goede manier en op de juiste momenten bij het fusieproces te betrekken. Deze kunst verstaat BMC. Wij fungeren als procesbegeleider van verkenningsfase tot en met afrondingsfase.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Onze aanpak bij fusies in het onderwijs: de drie fasen
Onze dienstverlening bij fusies in het onderwijs
Prakijkcases en oplossingen
Adviseur fusies in het onderwijs

Actueel

Toon alles

Onze aanpak bij fusies in het onderwijs: de drie fasen

Een fusietraject bestaat uit drie verschillende fasen:

     1. De verkenningsfase

In deze fase worden meerdere samenwerkingsmogelijkheden tussen besturen of scholen verkend. Om deze verkenning te ondersteunen voert BMC vaak kwantitatief en kwalitatief interviews. We stellen vragen over de meerwaarde van de samenwerking, voorkeuren voor samenwerkingsmodellen, randvoorwaarden en en aandachtspunten. Wanneer een fusie inderdaad de beste oplossing is, wordt een intentieverklaring opgesteld. 

     2. De besluitvormingsfase

In deze fase wordt een zogenoemde Fusie Effect Rapportage opgesteld. Hierin worden de volgende dingen duidelijk:

  • de motieven voor de fusie;
  • de betrokkenheid van stakeholders bij het besluitvormingstraject;
  • de effecten op de interne organisatie;
  • de effecten op de diversiteit en bereikbaarheid van het lokale of regionale onderwijsaanbod;
  • de financiële effecten en de adviezen van betrokken gemeenten over de fusie. 

Besturen, Raden van Toezicht, medezeggenschapsorganen en gemeenten zijn in deze fase betrokken bij de besluitvorming. Als al deze stakeholders akkoord, zijn kan toestemming van de minister gevraagd worden voor de fusie.

     3. De afrondingsfase

In deze fase gaat het om de voorbereiding op het integreren en harmoniseren van diverse systemen en werkprocessen binnen de nieuwe stichting, of het onderwijs binnen de nieuwe school. Gaat het op een bestuurlijke fusie? Dan is dit ook een fase van juridische ‘afhechting’. Dat houdt in: het vaststellen van statuten, het passeren van notariële akten en inschrijving bij de KvK. 

In alle fasen biedt BMC begeleiding en inbreng van kennis van relevante wet- en regelgeving (WPO, WVO, WEB, WMS/WOR).
 

Onze dienstverlening bij fusies in het onderwijs

De rol van procesbegeleider is heel belangrijk bij een fusie. Met onze brede kennis van fusieprocessen ontwerpen we samen met onze opdrachtgevers de procesarchitectuur voor het fusietraject. Dit doen we van verkenningsfase tot en met afrondingsfase. Naast de rol van procesbegeleider levert BMC uiteenlopende diensten bij fusietrajecten, waarmee de betrokken besturen ontzorgd worden:

Advies en onderzoek 

BMC biedt begeleiding en advies tijdens het hele fusieproces. Met onze kennis van de relevante wetten en jarenlange ervaring met fusies, laten we uw proces soepeler verlopen. Ook voeren we verkennende onderzoeken, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Zij begeleiden werkgroepen en besturen bij het maken van beslissingen, bemiddelen tussen betrokken partijen en stellen brieven en memo’s op.

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Adviseur fusies in het onderwijs 

Meer weten over fusies in het onderwijs? Neem dan contact op met de onderstaande adviseur:

Hans SchuitPortret partner fusie advies onderwijs Hans Schuit
partner Regionale Samenwerking Onderwijs
"Ik heb inmiddels de nodige fusietrajecten begeleid. Dat is altijd spannend werk, want voor betrokkenen verandert er veel. Daarom is ieder fusietraject ook weer anders, ondanks de vaste processtappen die fusies nu eenmaal met zich meebrengen. Ik haal iedere keer voldoening uit het feit dat het gelukt is om een fusie af te ronden met draagvlak onder alle stakeholders." 

Neem contact op

Meer informatie over samenwerken in het onderwijs

Deze expertise valt onder samenwerken in het onderwijs binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement