Digitale transformatie

De digitale transformatie is dé sleutel naar de toekomst voor organisaties in de publieke sector. In de samenleving spelen digitale ontwikkelingen een steeds grotere rol. Robotisering zorgt voor efficiëntere werkprocessen, de toename in beschikbare data helpt bij het ontwikkelen van datagedreven beleid en kunstmatige intelligentie biedt effectieve dienstverlening voor alle maatschappelijke uitdagingen, zoals energietransitie, mobiliteit en ondermijning. Maar hoe zet je die potentie om in maatschappelijke waarde? Dát is de uitdaging die de digitale transformatie in de publieke sector met zich meebrengt. 

We kennen de vraagstukken in het sociaal domein, in het jeugddomein, in het ruimtelijk domein, bij onderwijsinstellingen en bij woningcorporaties. We weten als geen ander hoe data en technologie blijvend resultaat opleveren voor maatschappelijke uitdagingen. Zo combineren we onze inhoudelijke expertise met kennis van data en technologie om maatschappelijke impact te maken en de uitvoeringskracht van publieke organisaties te vergroten. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

BMC is gespecialiseerd in de digitale transformatie bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. We helpen met training, advies en implementatie op het gebied van de digitale transformatie.

Op deze pagina:
Wat speelt er binnen digitale transformatie?
De visie van BMC op digitale transformatie
Onze expertises op het gebied van digitale transformatie
Onze dienstverlening binnen digitale transformatie
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen digitale transformatie
Adviseurs digitale transformatie

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen de digitale transformatie?

De maatschappelijke uitdagingen zijn complex en zijn niet gebonden aan één domein. Ze hebben daarom een integrale aanpak nodig. De mogelijkheden die data en technologie bieden, helpen om complexiteit het hoofd te bieden en vanuit verschillende disciplines aan opgaven te werken. 

Zo is het mogelijk om met behulp van digitale tweelingsteden (digital twin) de fysieke leefomgeving in kaart te brengen en daarnaast ook bijvoorbeeld overlast in beeld te brengen. Technologie is niet alleen iets dat in slimme steden ingezet wordt, maar kan ook participatie bewerkstelligen.

Dit noemen we de Slimme Samenleving. De digitale transformatie is niet de oplossing voor alles, maar data en technologie zijn wel middelen om tot maatschappelijke oplossingen te komen. Zo is BMC ook actief binnen zorg (e-health), onderwijs (learning analytics) en het sociaal domein.
 

De visie van BMC op de digitale transformatie

Overheden en organisaties moeten transformeren om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van digitalisering. Digitale transformatie is volgens BMC dan ook het benutten van de kansen die data en technologie bieden om maatschappelijk resultaat tot stand te brengen. Data en technologie zijn cruciaal om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. BMC ondersteunt organisaties om dit proces binnen organisaties in goede banen te leiden door training, strategievorming en implementatiebegeleiding.
 

Onze expertises

Bij de digitale transformatie komt veel kijken. Digitalisering heeft invloed op de hele samenleving en er zijn dan ook veel uitdagingen binnen verschillende domeinen. BMC is een betrouwbare partner op het gebied van de digitale transformatie. Door middel van advies en onderzoek ondersteunen we gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties bij de digitale transformatie. Natuurlijk altijd met de maatschappelijke uitdagingen waar deze organisaties voor staan als uitgangspunt. Lees hieronder meer over onze expertises op het gebied van de digitale transformatie. 

Digitale strategie

Het start met een visie en strategie op de digitale transformatie. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de organisatie, de samenwerkingspartners en de samenleving? Hoe willen we de mogelijkheden die data en technologie bieden inzetten voor de vraagstukken waar we als organisatie voor staan en wat is hiervoor nodig? BMC helpt organisaties om een nieuwe, digitale strategie te creëren.

Datagedreven beleid, sturing en uitvoering

Beleidsmakers hebben de juiste gegevens nodig om goed beleid te ontwikkelen en inwoners te ondersteunen. Datagedreven beleid is gebaseerd op slim gebruik van gegevens uit verschillende bronnen. BMC helpt maatschappelijke organisaties bij het verzamelen en analyseren van data. Ook geven we advies over hoe organisaties dit kunnen vertalen naar bruikbare informatie, kennis en inzicht. 

Meer over datagedreven beleid, sturing en uitvoering

Prognosemodel

Beleidsmakers hebben de lastige taak om met de kennis van nu, beleid te ontwikkelen voor toekomstige situaties. Hoe mooi zou het zijn als diegenen die beleid maken, prognoses zouden kunnen maken over hoe de toekomst eruit ziet, op basis van huidige gegevens, wetenschappelijke inzichten en de eigen professionele expertise? Dit is mogelijk met behulp van prognosemodellen. BMC ontwikkelt met behulp van machine learning prognosemodellen waarmee beleidsmakers inzichten krijgen voor het te ontwikkelen beleid.

Data science

Bij BMC geloven we dat we maatschappelijke opgaven aan kunnen pakken als we daarbij de mogelijkheden van data benutten. Data bieden ons de kans op het realiseren van efficiëntere processen, effectiever beleid en betere dienstverlening. Data op zichzelf hebben geen waarde voor organisatie en maatschappij. Om met data waarde te creëren voor de organisatie of de opgaven waar we aan werken, moeten we deze data bij elkaar brengen, combineren, vergelijken en doorgronden. Data science, machine learning en data intelligence zetten we in om de data te doorgronden en waarde te creëren ten behoeve van de opgaven en de maatschappij. 

Robotisering

De grote krapte op de arbeidsmarkt dwingt organisaties om na te denken over het anders inrichten van werkzaamheden. We moeten hetzelfde of zelfs meer werk doen met minder mensen. Robots kunnen fungeren als extra medewerker. Dit zijn geen fysieke robots die door de ruimte rijden, maar geprogrammeerde robots die repeterende handelingen van mensen over kunnen nemen. We noemen dit robotisering of robotic process automation (RPA). Robotisering zorgt ervoor dat de mensen in organisaties zich minder bezig hoeven te houden met makkelijke, repeterende taken en zich kunnen richten op de complexere uitzonderingen. Robotisering stelt organisaties daarmee in staat om werkzaamheden dusdanig in te richten dat er meer werk verzet kan worden met minder mensen.

Meer over robotisering

Datamanagement en data governance

Om de mogelijkheden van data optimaal te kunnen benutten zijn datamanagement en data governance heel belangrijk. 

  • Datamanagement betekent: bij een datagedreven manier van werken ervoor zorgen dat de datakwaliteit in primaire processen gericht is op het kunnen genereren van maximale waarde. 
  • Data governance betekent: dat besluitvorming kan plaatsvinden over de organisatorische en inhoudelijke randvoorwaarden voor een datagedreven organisatie. 

Adviseurs van BMC helpen organisaties hierbij. Daarnaast leren we medewerkers van publieke organisaties ook hoe ze datakwaliteit kunnen verbeteren.

Data-architectuur

Om de datakwaliteit te borgen en data goed beschikbaar te hebben is structureren en ordenen van de data van groot belang. Data wordt stapje voor stapje in de organisatie opgebouwd. Zo ontstaat een zogenaamde data-architectuur. Deze architectuur zorgt voor beheersbare data-opslag. BMC helpt organisaties bij de inrichting van een juiste data-architectuur om de data zoveel mogelijk domeinoverstijgend in te zetten ten behoeve van de opgaven waar organisaties voor staan.

Privacy 

Waar digitalisering plaatsvindt en persoonsgegevens gebruikt worden, is privacy een belangrijk thema. Iedere datavolwassen organisatie wil hier zorgvuldig mee om gaan. Daarom adviseert BMC organisaties in de publieke sector op het gebied van privacy, zodat de digitale transformatie ook veilig blijft. 

Meer over privacy

Informatiebeveiliging

De beveiliging van informatie is in de publieke sector van groot belang. Gemeenten, zorginstellingen, scholen en woningcorporaties werken met vertrouwelijke gegevens van inwoners, cliënten en leerlingen. Die informatie moet dus kloppen en beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. BMC biedt ondersteuning bij de inrichting en evaluatie van uw informatiebeveiliging en helpt bij de besturing daarvan. Zo houdt u grip op informatiebeveiliging.

Meer over informatiebeveiliging

 

Onze dienstverlening binnen digitale transformatie

Advies en onderzoek

We ontwikkelen visie en strategie over de inzet en toepassing van data en technologie. Daarbij geven we advies voor de hele organisatie, maar adviseren we ook op specifieke thema’s zoals het sociaal domein, e-health of slimme samenleving. Onze programmamanagers ondersteunen bij de implementatie van deze strategieën. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

We verzorgen trainings- en opleidingstrajecten waarin we professionals leren hoe ze data en technologie in kunnen zetten binnen hun specifieke vakgebied. Dit doen we bijvoorbeeld in de zorg, bij woningcorporaties, bij gemeenten en bij andere partijen in het sociaal domein. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig bij de implementatie van de digitale transformatie? We leveren data-analisten, data scientists en andere professionals met expertise van de problematiek van de publieke organisaties waar zij voor werken. We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen Digitale transformatie

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen Digitale Transformatie maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. We zijn in het bijzonder op zoek naar chief data officers, chief innovation officers, chief technology officers, programmamamangers datagedreven werken, data scientists en data-analisten. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs Digitale transformatie

Martijn van EngelenPortret partner digitale transformatie Martijn van Engelen
partner

"Ik ben er van overtuigd dat data en technologie cruciaal zijn bij het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Door het toepassen van data-analyse en gebruik te maken van technologie en innovatie, kan onze wereld schoner, eerlijker en leefbaarder worden."

Nico BrinkmanPortret managing partner digitale transformatie Nico Brinkman
managing partner

"Als Partner van BMC ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van (big) data inzichten voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van tal van onderzoeks- en adviesopdrachten voor ministeries, gemeenten en lokale rekenkamers. Bij deze opdrachten wordt de rol van datatoepassingen steeds belangrijker."

Rob van ‘t ZandPortret partner digitale transformatie Rob van t Zand
partner

"Mijn persoonlijke ambitie is een bijdrage leveren aan het versterken van de bestuurs-, beleids- en uitvoeringskracht van de publieke sector. Ik doe dit door organisaties te adviseren over de professionalisering van hun informatievoorziening en hun samenwerking met maatschappelijke partners."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement