Wonen & Woningcorporaties

Een goede en betaalbare woning waarin je je thuis voelt, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wonen is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Betaalbare woningen zijn schaars en het is daarom voor steeds meer mensen lastig om een huis te vinden. Woningcorporaties zijn daarom heel belangrijk voor het verzorgen van goede en betaalbare huisvesting. Al ruim 15 jaar is BMC onlosmakelijk verbonden met de volkshuisvesting. Samen met én in opdracht van gemeenten, woningcorporaties en andere partners zetten wij ons in voor goede, betaalbare woningen in leefbare wijken en buurten.

De maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties momenteel mee geconfronteerd worden spelen niet alleen in de corporatiesector. BMC ondersteunt daarom ook andere organisaties in het domein Wonen, zoals gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Of u nou hulp nodig heeft op het gebied van inclusieve steden, betaalbare en beschikbare woningen, duurzaam bouwen en wonen of organisatie, bestuur en governance, we staan voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Belangrijke vraagstukken rond Wonen & Woningcorporaties:

Wat speelt er binnen Wonen & Woningcorporaties?
De visie van BMC op Wonen & Woningcorporaties
Onze expertises op het gebied van Wonen & Woningcorporaties
Onze dienstverlening binnen Wonen & Woningcorporaties
Praktijkcases
Werken bij BMC binnen Wonen & Woningcorporaties

Actueel

Toon alles

Wat speelt er binnen Wonen & Woningcorporaties?

BMC werkt samen met woningcorporaties en overheden om de volkshuisvesting in Nederland zo goed mogelijk in te richten. We zetten ons in voor goede, betaalbare woningen en voor leefbare wijken en buurten waarin iedereen zich fijn voelt. Daarnaast zien we op dit moment een toename van huurschulden. Ook stijgende kosten voor huurders, zoals hogere energieprijzen, houden ons bezig. Daarom richten we ons op het bestrijden van armoede en het voorkomen van huisuitzettingen en schuldhulpverleningstrajecten. 

De visie van BMC op Wonen & Woningcorporaties

We werken aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Zo werken we aan gelijke kansen voor kinderen, ongeacht waar zij worden geboren en wonen. We helpen corporaties en overheden, zoals gemeenten, om schulden bij huurders sneller te signaleren. Zo voorkomen we dat inwoners in armoede moeten leven. Met advies, aanpak en implementatie zorgen we er vanuit onze expertise voor dat organisaties problemen sneller opmerken en er op tijd wat aan kunnen doen.  

Onze expertises

Wonen is een van de grootste thema’s van deze tijd. BMC draagt bij aan de oplossing van de wooncrisis door advies en onderzoek op uiteenlopende thema’s binnen Wonen & Woningcorporaties. We ondersteunen overheden en corporaties bij vraagstukken binnen deze thema’s. Lees hieronder meer over onze expertises op het gebied van Wonen & Woningcorporaties.   

Inclusieve steden, wijken en buurten

Een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, daar zetten wij ons graag voor in. Leefbare steden, wijken en buurten zijn hierbij onmisbaar. Daarom werken we door middel van advies en onderzoek samen met onder andere woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen aan leefbare wijken en buurten. 

[Meer over inclusieve steden, wijken en buurten]

Betaalbare en beschikbare woningen

Iedereen heeft behoefte aan een betaalbare, passende woning. In Nederland is op dit moment een wooncrisis, waardoor niet iedereen de juiste woning heeft. We werken samen met overheden en woningcorporaties, geven advies en doen onderzoek. Zo dragen we bij aan een oplossing voor de wooncrisis. 

[Meer over betaalbare en beschikbare woningen]

Duurzaam bouwen en wonen

Naast de wooncrisis leven we op dit moment ook in een tijd van klimaatcrisis. Met het oog op de toekomst is het daarom belangrijk dat nieuwe, maar ook bestaande woningen, duurzaam zijn. We doen meer kennis op over duurzame woningen en kijken samen met overheden en woningcorporaties hoe we de woonsector verder kunnen verduurzamen.

[Meer over duurzaam bouwen en wonen

Organisatie van corporaties

Woningcorporaties liggen onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas. Tegelijkertijd staan deze organisaties voor grote maatschappelijke opgaven. In de top van corporaties komt dit samen. Adviseurs van BMC helpen het bestuur, het management en de Raad van Commissarissen van woningcorporaties om tussen de verschillende belangen te navigeren. We geven advies over hoe de organisatie het beste bestuurd kan worden en hoe de strategie en inrichting van de corporatie beter op elkaar aan kunnen sluiten. 

[Meer over organisatie van corporaties]

Onze dienstverlening binnen Wonen & Woningcorporaties

BMC helpt de samenwerking tussen gemeenten, corporaties, sociaal-maatschappelijke organisaties en zorginstellingen te verbeteren. We doen onderzoek om problemen bij inwoners op tijd op te merken (vroegsignalering), optimaliseren processen binnen organisaties en kijken hoe teams daarvoor het beste kunnen worden ingezet.

Werken bij BMC

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen organisatie van corporaties maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we ervaren bestuurssecretarissen, interim bestuurders en strategisch managers die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Kom in gesprek over Wonen & Woningcorporaties

Pascal Scholte Woningcorporaties accountmanager
Dik Gersen Woningcorporaties senior adviseur 06 - 82 14 42 93

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement