Wonen en woningcorporaties

Een goede en betaalbare woning waarin je je thuis voelt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wonen is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Betaalbare woningen zijn schaars en de leefbaarheid in sommige buurten staat onder druk. 

Een integrale samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid is van groot belang bij het realiseren van goede en betaalbare huisvesting. Al ruim 15 jaar maakt BMC efficiënte samenwerkingen mogelijk tussen betrokken partijen. Zo dragen we bij aan kwalitatief goede en betaalbare woningen in leefbare wijken en buurten.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Wat speelt er rondom wonen en woningcorporaties?
De visie van BMC op wonen
Onze expertises op het gebied van wonen en woningcorporaties
Onze dienstverlening binnen wonen en woningcorporaties
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen wonen en woningcorporaties
Adviseurs wonen en woningcorporaties

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er rondom wonen en woningcorporaties?

BMC werkt samen met woningcorporaties en overheden om de volkshuisvesting in Nederland zo goed mogelijk in te richten. We zetten ons in voor kwalitatieve, betaalbare woningen in leefbare wijken en buurten waar je goed kan wonen. Nu én in de toekomst. 
 

De visie van BMC op wonen

We werken aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Zo werken we aan gelijke kansen voor kinderen, ongeacht waar zij worden geboren en wonen. Met advies, aanpak en implementatie helpen we corporaties, overheden en andere organisaties in het publiek domein. Zo zorgen we er vanuit onze expertise voor dat organisaties kunnen werken aan voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen, in leefbare wijken die gericht zijn op de toekomst.
 

Onze expertises

Wonen is een van de grootste thema’s van deze tijd. BMC draagt bij aan de oplossing van de wooncrisis door advies en onderzoek op uiteenlopende thema’s binnen wonen. We ondersteunen overheden en corporaties bij vraagstukken binnen deze thema’s. Lees hieronder meer over onze expertises op het gebied van wonen en woningcorporaties.   

Inclusieve steden, wijken en buurten

Een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, daar zetten wij ons graag voor in. Inclusieve steden, wijken en buurten zijn hierbij onmisbaar. Zo versterken we samen de sociale cohesie binnen steden. Organisaties in het publiek domein, zoals corporaties en gemeente, spelen hier een belangrijke rol in, zowel de medewerker die in de wijk rondloopt als de bestuurder.

BMC kan bijdragen aan  een vernieuwende aanpak waarbij een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen bijdraagt aan dat wat de bewoner nodig heeft. Dit doen we onder andere door de wijkaanpak.

Meer over inclusieve steden, wijken en buurten

Betaalbare en beschikbare woningen

Iedereen heeft behoefte aan een betaalbare, passende woning, maar er is er een groot tekort aan betaalbare woningen. We werken samen met overheden en woningcorporaties aan dit vraagstuk, door middel van o.a.advies, onderzoek, interim (programma)management, etc. Een domeinoverstijgende aanpak bij de aanpak van het woningtekort is cruciaal. 

Meer over betaalbare en beschikbare woningen

Duurzaam wonen

Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat nieuwe en bestaande woningen duurzaam zijn. Dit is een grote opgave voor woningcorporaties, maar ook voor overheden. Een integrale samenwerking tussen al deze betrokken partijen is hierbij van groot belang. BMC biedt een gevarieerd scala aan adviseurs met ruime ervaring en kennis van allerlei thema’s binnen duurzaam bouwen. Met efficiënte samenwerkingen tussen betrokken partijen zorgen we ervoor dat duurzaam en betaalbaar wonen hand in hand gaan.

Meer over duurzaam wonen

Organisatie en governance van corporaties

Woningcorporaties liggen onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas. Tegelijkertijd staan deze organisaties voor grote maatschappelijke opgaven. In de top van corporaties komt dit samen. Adviseurs van BMC helpen het bestuur, het management en de Raad van Commissarissen van woningcorporaties om tussen de verschillende belangen te navigeren. We geven advies over hoe de corporatie het beste bestuurd kan worden en hoe de strategie en inrichting van de woningcorporatie beter op elkaar aan kunnen sluiten. Een efficiënte én toekomstbestendige organisatieontwikkeling is hierbij cruciaal.

Meer over organisatie en governance van corporaties

 

Onze dienstverlening op het gebied van wonen en woningcorporaties

Advies en onderzoek

Onze adviseurs staan woningcorporaties, gemeenten en zorgverleners bij met advies en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking tussen stakeholders, maatschappelijk belang, klantgedrevenheid en (digitale) bewonersparticipatie. 

Lees hier alles over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat voor woningcorporaties en overheidsinstellingen. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Op zoek naar de professional met een specifiek profiel en bepaalde ervaring? Wij nemen uw werving- en selectieproces volledig uit handen en vinden de persoon met de juiste kwaliteiten.

Lees hier alles over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van wonen en woningcorporaties

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen wonen en woningcorporaties maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs wonen en woningcorporaties

Ruud Jan van den BergPortret domeindirecteur wonen woningcorporaties Ruud-Jan van den Berg
domeindirecteur

"Ik heb het voorrecht om iedere dag met onze adviseurs en opdrachtgevers te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle generaties. Om hier een waardevolle bijdrage aan te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat we vanuit verschillende disciplines samenwerken. En juist dát is de kracht van BMC."

Henrike KlokPortret managing partner wonen woningcorporaties Henrike Klok
managing partner

"Er ligt enorm veel potentie in het verbinden van kennis vanuit  verschillende domeinen, om zo wijken en steden te versterken. Ik draag graag bij aan deze verbinding. Zo werken we samen aan handelingsperspectieven voor de vraagstukken van vandaag en morgen."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement