Sitemap

home

actueel

pers

evenementen

domeinen
> Bestuur en bedrijfsvoering
>> Bestuur en samenwerking
>>> Effectief veiligheidsbeleid
>>> Lokale democratie
>>> Opgave- en netwerksturing: Aanpakken met Impact
>>> Regionale samenwerking
>> Financiën en bedrijfsvoering
>> HR en organisatieontwikkeling
> Data en dienstverlening
>> Datagedreven beleid, sturing en uitvoering
>>> Digitalisering zorg
>>> Slimme samenleving
>> Datagedreven werken: onderzoek, analyse en innovatie
>> Dienstverlening en burgerzaken
>> Informatiebeveiliging
>>> Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
>>> Cybersecurity
>>> NEN7510 en informatiebeveiliging in de zorg
>>> Organisatie, governance en compliance van informatiebeveiliging
>>> Risicoanalyse informatiebeveiliging 
>> Privacy
>>> Bewustwording
>>> Datagedreven werken en privacy
>>> Inrichting en borging AVG
>>> Inrichting en borging Wpg
>>> Kunstmatige intelligentie (AI)
>>> Organisatie, governance en compliance van privacy
>>> Privacy in het sociaal domein
>>> Veiligheid en privacy
> Energietransitie
>> Energiebeleid en programma's
>>> Aanpak en advies energiebesparing
>> Energieke wijken
>> Regionale samenwerking energie
>>> Energie en innovatie
>>> Regionale energiestrategie
> Fysiek domein
>> Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
>>> Werklocaties en campussen
>>> Wongingbouwopgave
>> Omgevingswet
>> Ruimtelijk-economische ontwikkeling
> Jeugd en onderwijs
>> Jeugdbescherming en Veilig thuis
>> Preventie in de jeugdzorg
>> Specialistische jeugdhulp
>> Toegang jeugdhulp
>> Duurzame schoolontwikkeling
>>> Coaching in het onderwijs
>>> Onderwijskwaliteit
>> Passend onderwijs
>>> Integrale kindcentra: netwerkorganisatie
>>> Samenwerking onderwijs, zorg en jeugd
>>> Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
>> Samenwerking in het onderwijs
>>> Datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
>>> Fusies in het onderwijs: scholen en onderwijs
>>> Plannen en advies in het onderwijs
>>> RPO's
> Sociaal domein
>> Arbeidsmarkt
>>> Bestaanszekerheid
>>> Inburgering nieuwkomers
>>> Parallelle arbeidsmarkt
>> Cultuur en erfgoed
>> Organiseren in het sociaal domein
>> Versterken sociale basis
>>> Diversiteit en inclusie
>>> Publieke gezondheid
>>> Sport en bewegen
>> Wijkaanpak
>> Wonen, zorg en veiligheid
>>> Maatschappelijke ondersteuning
>>>Wonen en zorg
>>>Zorg en veiligheid
> Wonen en woningcorporaties
>> Betaalbare en beschikbare woningen
>>> Portefeuillestrategie
>> De inclusieve stad, wijk en buurt
>> Duurzaam wonen
>> Organisatie en governance van corporaties

> Digitale transformatie
>> Robotisering
> Optimale ontwikkelkansen voor kinderen

>Werkvelden
>> Cultuur en erfgoed
>> Sport en bewegen
>> Zorg

diensten
> advies en onderzoek
>> analyses, prognoses en calculaties
>> benchmarks, evaluaties en monitors
>> klantonderzoek, peilingen en tevredenheidsonderzoek
inzet van adviseurs, interim-managers, trainees
>> werving en selectie
>> inzet van adviseurs en talenten
>> public spirit
>> traineeships: ontwikkeling van jong talent
training en opleiding

onze adviseurs

werken bij BMC
vacatures
open sollicitatie
traineeships
training en ontwikkeling
werken als adviseur
werken op ons hoofdkantoor
dit betekent werken voor BMC

over BMC
> onze organisatie
> Duurzaam BMC
>> Social Return on investment (SROI)

algemeen contact

inloggen mijn bmc

zoeken

gebruikersvoorwaarden

privacy statement

cookies

disclaimer