Wijkaanpak

Voor BMC staan de inwoner, de leerling en de cliënt centraal in alle vormen van dienstverlening. Dit geldt bij uitstek voor de gebiedsgerichte wijkaanpak. Samen met gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners als scholen, woningcorporaties en zorginstellingen zorgen we voor meer kansengelijkheid en verbeteren we de leefbaarheid in zoveel mogelijk Nederlandse wijken. Wij adviseren over het verhelderen van de vraag, ondersteunen in de organisatie van de aanpak en helpen om die aanpak waar te maken. 

Neem contact met ons op

Actueel

Toon alles

De kern van onze wijkaanpak: kansengelijkheid

De school waar je naartoe gaat, het huis waar je woont en de buitenruimte waarin je ontspant zijn allemaal van grote invloed op je leven: het maakt uit waar je bent geboren voor de kansen die je hebt. Kansengelijkheid is de laatste jaren uitgegroeid tot een gevleugelde term, die omarmd is door beleidsmakers. Maar met welke wijkaanpak zorgen gemeenten en hun partners echt voor gelijke kansen voor inwoners en voor leefbare wijken? 

Uitvoeringskracht en samenwerking

Wonen, werken, onderwijs, veiligheid en gezondheid zijn los van elkaar georganiseerd, maar ze zijn in levens van mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden. BMC is thuis in al deze domeinen en kan daardoor zorgen voor de broodnodige verbinding. Wij ervaren iedere dag dat een combinatie van uitvoeringskracht en samenwerking nodig is om mét de wijk de kansen voor inwoners te vergroten. 

Sleutels naar succes

Door een combinatie van ervaring en onderzoek hebben we de essentiële sleutels voor een succesvolle wijkaanpak in beeld. Herstel van vertrouwen; worden inwoners duurzaam betrokken en waar mogelijk in de positie van beslissers gebracht? Is de leefwereld van inwoners uitgangspunt voor de aanpak of is dat de verkokerde systeemwereld? Hebben de professionals die in de wijk met bewoners samenwerken de ruimte en het mandaat om te doen wat nodig is en kunnen ze op basis van vertrouwen samenwerken binnen het netwerk van inwoners en partners? 

BMC: een betrokken partner

Het vertrouwen in de overheid en in (semi-)publieke instituties is, zeker in buurten met een grote sociaal maatschappelijke opgave, laag. Dat ervaart bijna iedere bestuurder en professional met een rol in de wijk. Het terugwinnen van dit vertrouwen is cruciaal voor een succesvolle wijkaanpak. Onze wijkaanpak begint daarom nadrukkelijk in de wijk. Beleid of regelgeving moet goede initiatieven van inwoners ondersteunen en niet belemmmeren. Alleen in de wijk en met de wijk kunnen we bouwen aan het nodige herstel van vertrouwen, zodat inwoners de overheid en (uitvoerings)instantie weer zien als partijen die voor hen zijn en niet tegen hen.  

Duurzame betrokkenheid van inwoners

Een geslaagde wijkaanpak, vraagt daarom ook een andere manier van werken van professionals, (beleids)adviseurs en bestuurders. Niet (alleen) kijken en handelen op basis van indicatoren, maar in gesprek gaan met wijkbewoners over hun problemen en hun oplossingen. Inwonerparticipatie is vaak een sluitstuk, dat ene vinkje aan het eind van een beleidstraject. Door vooraf in gesprek te gaan met inwoners, is inwonerparticipatie niet langer het sluitstuk van nieuw beleid, maar juist het startpunt. 

Maatwerk voor en door de wijk

Geen enkele wijk is hetzelfde. Daarom is er ook geen vast format voor een wijkaanpak: een wijkaanpak is maatwerk. Voor een succesvolle wijkaanpak is het cruciaal dat alle betrokkenen zijn aangehaakt. Dat betekent eerst en vooral inwoners, maar ook de buurtschool, de woningcorporatie de huisartsenpost en de wijkagent. Wij brengen ze bij elkaar om samen aan de slag te gaan en aan de slag te blijven. Een geslaagde wijkaanpak vraagt namelijk een breed, ambitieus en gedragen plan waar alle partners zich langjarig voor inzetten. Resultaat bereiken we niet van vandaag op morgen, maar we kunnen wel vandaag beginnen.

Klik op deze afbeelding voor een grotere versie van de praatplaat te zien

Onze dienstverlening

Onze expertise en ervaring met het inhoudelijke werk van de professionals in een wijk en de rol en verantwoordelijkheid van bestuurders en beleidsmakers, maken ons tot de ideale partner om een brug te bouwen tussen de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van instanties. Door in te zetten op verbinding werken we aan de ontwikkeling van een wijk. Dat doen we in elke fase van een geslaagde wijkaanpak.

BMC ondersteunt u met advies en onderzoek, opleidingen en trainingen en incompany-/maatwerkopleidingen. Met procesmanagement, projectmanagement, procesoptimalisatie opgave- en netwerksturing ('aanpakken met impact') en netwerkregie. En bovenal door de inzet van onze adviseurs en interim-professionals die gepokt en gemazeld zijn in het publieke domein. Onze betrokken aanpak zorgt voor uitvoeringskracht met een duurzaam resultaat. Zodat de aanpak impact heeft op de jonge generatie die de komende 20 jaar opgroeit en niet afhankelijk is van korte bestuurstermijnen.

Meer informatie over onze wijkaanpak? 

Voor meer informatie en voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met Henrike Klok. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier onderaan de pagina.

Henrike Klok

Henrike Klok managing partner Wonen & Woningcorporaties 06 - 23 77 40 97

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement