Aanpakken met Impact: opgavegericht werken

De meeste publieke organisaties kennen ze wel: de complexe maatschappelijke vraagstukken, ’wicked problems’, die veel mensen raken en waarbij diverse organisaties betrokken zijn. Het is moeilijk om er vat op te krijgen, vanwege de complexiteit en hardnekkigheid van de problematiek. Er is vooraf géén gebruiksaanwijzing, géén one size fits all of quick fix oplossing. Vaak zijn er meer partijen nodig om iets te bereiken. De lokale overheid kan bij dit soort vraagstukken een essentiële rol spelen door te regisseren op samenwerking van maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en ondernemers. Voor dergelijke opgaven biedt BMC Aanpakken met Impact aan.

Marijke Andeweg
De aanpak Met Andere Ogen gaat ergens over. Want zolang er kinderen met een 10-0 achterstand aan hun ontwikkeling beginnen, is er werk aan de winkel.
Marijke Andeweg Partner BMC en programmamanager Met Andere Ogen Lees Marijke's blog 'Samen de ontwikkelkansen van kinderen vergroten'

Wat houdt Aanpakken met Impact in? 

Aanpakken met Impact (AMI) is een beproefde programmatische werkwijze waarin BMC partner is op een maatschappelijke opgave, een verlangen om een wicked problem (armoede, co2-uitstoot, overgewicht, leerachterstanden, duurzaam bouwen, digitale transformatie, aanpak wonen, zorg en welzijn, etc.) in krachtige samenwerking op te lossen en Nederland schoner, eerlijker en leefbaarder te maken voor inwoner, cliënt en leerling.

Met AMI leren partijen al doende hoe in samenwerking impact ontstaat voor inwoners, leerlingen en cliënten. De gemeentesecretaris die opgavegericht wil werken, de programmamanager die wil (bij)leren, teams die samen beter willen worden of de trainee die nieuwsgierig is naar programmatisch werken. BMC biedt advies, adviseurs en trainingen aan op maat.

Lees meer over AMI
 

Hoe werkt Aanpakken met Impact?

Innovatie laat zich niet sturen, maar komt ook niet toevallig tot stand. Het vraagt een proces van experimenterend uw weg vinden en in samenwerking kansrijke initiatieven verder uitwerken zonder te weten waar ze precies toe zullen leiden. Het betekent beslissen of u doorgaat en nee durven zeggen als het in praktijk niet werkt. Uitvoeringskracht betekent fouten durven maken, maar vraagt ook om volharding. Zo is het mogelijk om succesvolle initiatieven die zich kleinschalig bewezen hebben breder in het land, in de regio, gemeente of organisatie door te voeren. 

Hoewel AMI niet uitgaat van een lineair en voorspelbaar proces, heeft het wel vier fasen die de strategische ambities in elke opgave helpen vertalen in praktisch uitvoerbare plannen met zichtbare resultaten.

Bekijk het ‘reisplan’: de vier fasen van AMI
 

Wegwijzer om aan de slag te gaan

Elke maatschappelijke opgave of situatie is anders. Daardoor zijn de behoeften en vragen bij iedere opgave ook anders: hoe kunnen we de maatschappelijke opgave aanpakken? Hoe organiseer ik een programma? Hoe pak ik mijn rol als programmamanager? Hoe kan ik meer leren over programmatisch werken? Hoe organiseer ik het netwerk? Allemaal voorbeelden van vragen die kunnen spelen bij het aanpakken van een opgave. 

BMC heeft een wegwijzer ontwikkeld voor wie aan de slag wil met maatschappelijke opgaven en programma's. Ook laten we zien hoe BMC u daarbij als partner kan ondersteunen.

Bekijk de wegwijzer voor maatschappelijke opgaven en programma’s
 

Ons aanbod

Uw opgave en vraag is leidend en verschilt per opgave of situatie. Daarom bieden we u als partner maatwerk en kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

1. Inhoudelijk advies over: 

  • de organisatie van een maatschappelijke opgave/programma
  • bestuurlijke vraagstukken
  • specifieke vraagstukken, zoals energietransitie, sociale basis, gebiedsontwikkeling
  • data en digitalisering netwerk(regie), klantreizen, persona’s, monitoring, maken van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN)

2. Uitvoeringskracht door de inzet van:

  • ervaren adviseurs in diverse rollen: programmamanager/directeur, programmasecretaris, projectmanager
  • procesbegeleiding

3. Training, coaching en ontwikkeling:

Ontdek ons aanbod in training, coaching en ontwikkeling
 

4. Inspiratie en praktische tools:

Direct aan de slag met Aanpakken met Impact? Via onderstaande link vind je ter inspiratie een aantal voorbeelden, praktische tools en templates. 

Bekijk voorbeelden, praktische tools en templates

 

Het AMI-team

Marijke Andeweg

Marijke heeft ruime ervaring met (netwerk)aanpakken, waarbij bewoners, professionals, ondernemers samen al doende lerend zich ontwikkelen en impact maken. Als programma- en lijnmanager is ze een resultaatgerichte, gedreven pionier. Met haar oplossingsgerichte denkvermogen, creativiteit en toegankelijkheid creëert ze een open en hartelijke omgeving, waarin anderen kunnen schitteren. Met haar visie en overtuigingskracht weet ze  draagvlak voor verandering te creëren. 

Chantal Dirkes

Chantal is een waardegedreven projectleider, trainer en adviseur bij veranderprocessen, organisatie optimalisatie- en inrichtingsvraagstukken in (de opgaven in) het sociaal domein. Ze verbindt strategisch beleid met de werkvloer en de inhoud met de bedrijfsvoering. Chantal is creatief, didactisch sterk en werkt vanuit de bedoeling. Ze ontwikkelt en begeleid voor diverse opdrachtgevers (maatwerk-) trainingen, serious games, heidagen en uiteenlopende andere activerende bijeenkomsten.

Anne Willemsen

Anne is als organisatieadviseur en ontwikkelmanager zeer actief op het thema leren en ontwikkelen, onder andere in het kader van de Omgevingswet. Ze is psycholoog en jurist en heeft ervaring met ontwikkelvraagstukken van zowel young professionals als ervaren leidinggevenden. In haar werk legt ze steeds het verband tussen inhoud, gedrag en eigenaarschap.

Hinke Stallen

Hinke is een aanpakkende onderzoeker in het sociaal domein. Maatschappelijke vraagstukken benadert ze vanuit verschillende perspectieven, waarbij ze altijd oog heeft voor het perspectief van de inwoner. 
Hinke ondersteunt gemeenten graag bij het grip krijgen op de sociale basis vanuit de overtuiging dat
bottum-up initiatieven leiden tot zelfredzame en gelukkige burgers en bijdragen aan meer vertrouwen tussen overheid en burger.

Alice Brouwer

Alice bijt zich graag vast in projecten of opdrachten vanuit een maatschappelijke opgave of onderwijskundig vraagstuk. Alice is analytisch en heeft ervaring met het gebruik van programmatische tools, zoals een Doelen-Inspanningen-Netwerk en een Theory of Change. Ze is initiatiefrijk, kritisch en maakt weloverwogen beslissingen. Ze staat bekend om haar goede schrijfvaardigheden en organiserend vermogen. Alice krijgt energie van een werkomgeving waarin daadkrachtig wordt samengewerkt en waar ruimte is voor innovatieve ideeën.

Contact

Marijke Andeweg Bestuur & Organisatie, Sociaal Domein partner 06 - 20 39 74 61 Bekijk profiel
Chantal Dirkes Sociaal Domein managing consultant 06 - 12 32 30 45
Anne Willemsen Bestuur & Organisatie adviseur 06 - 46 68 05 32
Hinke Stallen Sociaal Domein senior onderzoeker/adviseur 06 - 20 70 22 23
Alice Brouwer Primair Onderwijs, Sociaal Domein, Voortgezet Onderwijs adviseur 06 - 30 48 68 64

Gerelateerde artikelen