Aanpakken met Impact: programmatisch werken vanuit de bedoeling

Alle publieke organisaties kennen ze: complexe maatschappelijke opgaven, ‘wicked problems’, waarbij veel organisaties en mensen betrokken zijn. Het is moeilijk om er vat op te krijgen, vanwege de complexiteit en hardnekkigheid van de problematiek. Er is vooraf géén gebruiksaanwijzing, géén quick fix. Voor dergelijke opgaven biedt BMC met de Aanpakken met Impact-reisgids bij uitstek een oplossing. Door te werken vanuit de bedoeling en aan te sluiten bij de passie en drijfveren van alle betrokkenen. 

Download de AMI Reisgids


AMI in het kort

Aanpakken met Impact is een programmatische werkwijze. Vanuit een gedeelde bedoeling  werken gedreven programmamanagers samen met inwoners, professionals en bestuurders, al doende lerend, aan oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. Binnen Aanpakken met Impact begeleidt een programmamanager als een reisgids, een reisgezelschap dat, met  een reisdoel in gedachte, gezamenlijk een zoektocht naar impact aangaat. De gedeelde  bedoeling is als een kompas voor het verbinden van werelden. Zo ontstaat in een groeiproces  een praktische, inspirerende en methodologische netwerkaanpak met samenhangende  interventies die een duurzaam effect hebben op de levens van inwoners, leerlingen en cliënten.

Aanpakken met Impact kent vijf dimensies:

Aanpakken met Impact in het kort

Marijke Andeweg
De aanpak Met Andere Ogen gaat ergens over. Want zolang er kinderen met een 10-0 achterstand aan hun ontwikkeling beginnen, is er werk aan de winkel. Programmatisch werken is niet eendimensionaal. Je bouwt geen brug of metrolijn.
Marijke Andeweg Reisbegeleider en (voormalig) Programmamanager Met Andere Ogen Lees Marijke's blog 'Samen de ontwikkelkansen van kinderen vergroten'

Wat houdt Aanpakken met Impact in? 

Aanpakken met Impact is een programmatische werkwijze. Vanuit een gedeelde bedoeling werken gedreven programmamanagers samen met inwoners, professionals en bestuurders, al doende lerend, aan oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. Aanpakken met impact staat voor het ontwikkelen en uitvoeren van die oplossingen, vanuit de bedoeling en de leefwereld van
mensen.

Binnen Aanpakken met Impact gebruiken we graag de reismetafoor. Een programmamanager begeleidt, als een reisgids, een reisgezelschap dat, met een reisdoel in gedachte, gezamenlijk een zoektocht naar impact aangaat. De gedeelde bedoeling is als een kompas. Zo ontstaat in een groeiproces een praktische, inspirerende en methodologische netwerkaanpak met samenhangende interventies die een duurzaam effect hebben op de levens van inwoners, leerlingen en cliënten.

Reisgids Aanpakken met Impact

De Reisgids Aanpakken met Impact is een praktische, inspirerende en verbindende hulp bij de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken, specifiek bedoeld om bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van (aankomende) programmamanagers. We nodigen u uit om datgene te gebruiken wat relevant is voor u en uw opgave, en om eigen kennis en ervaring ook te delen met anderen. Voorliggende reisgids is namelijk niet alleen een bron van kennis en ervaring; het is een uitnodiging om samen de uitdagingen van onze maatschappij aan te pakken.

Download de AMI Reisgids


Het Reisplan van Aanpakken met Impact

Een succesvol programma vraagt om ontdekken, monitoren, leren, reflecteren en geleerde lessen toepassen. Een aanpak in verschillende fasen, die u telkens dichter bij het einddoel brengen. Aanpakken met Impact kent vier fasen die de strategische ambities in elke opgave helpen vertalen in praktisch uitvoerbare plannen met zichtbare resultaten.

Aanpakken met Impact - Het Reisplan

Reisbegeleiding 

Elke maatschappelijke opgave of situatie is anders. Daardoor zijn de behoeften en vragen bij iedere opgave ook anders: hoe kunnen we de maatschappelijke opgave aanpakken? Hoe organiseer ik een programma? Hoe pak ik mijn rol als programmamanager? Hoe kan ik meer leren over programmatisch werken? Hoe organiseer ik het netwerk? Allemaal voorbeelden van vragen die kunnen spelen bij het aanpakken van een opgave.

In de praatplaat hieronder geven we schematisch weer welke reisbegeleiding BMC biedt. We hebben een ‘reisbrochure’ gemaakt waarin we alle onderdelen uitlichten en toelichten.Praatplaat Reisbegeleiding AMI

Ons aanbod

Uw opgave en vraag is leidend en verschilt per opgave of situatie. Daarom bieden we maatwerk en kunnen we op verschillende manieren ondersteunen:

1. Inhoudelijk advies 

  • de organisatie van een maatschappelijke opgave/programma
  • bestuurlijke vraagstukken
  • specifieke vraagstukken, zoals energietransitie, sociale basis, gebiedsontwikkeling
  • data en digitalisering netwerk(regie), klantreizen, persona’s, monitoring, maken van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN)

2. Uitvoeringskracht:

  • ervaren adviseurs in diverse rollen: programmamanager/directeur, programmasecretaris, programma adviseur
  • projectmanagement
  • procesbegeleiding

3. Training, coaching en ontwikkeling:

Ontdek ons aanbod in training, coaching en ontwikkeling

4. Inspiratie en praktische tools:

Direct aan de slag met Aanpakken met Impact?

Download de AMI Reisgids


Het AMI-team: de reisbegeleiders

Marijke Andeweg
Afbeelding van Marijke Andewegprogrammamanager - programma adviseur - coaching on the job
Marijke heeft ruime ervaring met (netwerk)aanpakken, waarbij bewoners, professionals, ondernemers zich al doende lerend ontwikkelen. Als programma- en lijnmanager is ze een resultaatgerichte gedreven pionier. Met haar oplossingsgerichte denkvermogen, creativiteit en toegankelijkheid creëert ze een open en hartelijke omgeving waarin anderen kunnen schitteren. Met haar visie en overtuigingskracht creëert ze draagvlak voor verandering.

Martine Bekamp
Afbeelding van Martine Bekampprogrammamanager - procesbegeleider
Martine schept de randvoorwaarden om de ambities en koers van het bestuur waar te kunnen maken en optimaal bij te dragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Door organisaties en optimaal te laten functioneren en door samenwerking te stimuleren. Als programmamanager en procesbegeleider brengt ze bevlogenheid, resultaatgerichtheid en verbinding. Ze is koersvast en helder. 

Chantal Dirkes
Afbeelding van Chantal Dirkestrainer - procesbegeleider - programmadviseur - coach
Chantal is een waardegedreven projectleider, trainer, coach en adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling, programmatisch werken en samenwerken in het sociaal domein vanuit een waardegedreven visie. Chantal is creatief en didactisch sterk. Ze schakelt snel en op verschillende niveaus en heeft een sterk analytisch vermogen en een duidelijke wijze van communiceren. Chantal is opgeleid en werkt met het gedachtegoed van Transactionele Analyse, een praktisch toepasbare theorie over communicatie, verandering en gedrag. Ze ontwikkelt en begeleidt diverse opdrachtgevers (maatwerk-) trainingen, serious games, heidagen en uiteenlopende andere activerende bijeenkomsten.

Jelmer Schalk
Afbeelding van Jelmer Schalktrainer - procesbegeleider
Jelmer is een overtuigende, snel denkende en doelgerichte professional met hart voor vraagstukken rondom bestuurlijke en interorganisatorische samenwerking in de publieke sector. Hij ziet de grote lijnen en combineert scherpe analyses met concrete handelingsperspectieven. Jelmer is communicatief sterk en zeer betrokken bij zijn werk en bij de mensen met wie hij samenwerkt. Hij is een ervaren managing consultant en daarnaast ook werkzaam als universitair hoofddocent bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Remco Nieuwenhuis
Afbeelding van Remco Nieuwenhuistrainer-procesbegeleider
Remco heeft veel ervaring met het werken aan opgaven met een grote mate van onzekerheid. Het ontwikkelen van een aanpak vanuit de doelgroep staat hierin centraal. Hij is een ondernemende en innovatieve aanpakker, die samen met anderen beweging creëert. Met zijn persoonlijkheid maakt hij makkelijk contact en toont hij langetermijnbetrokkenheid.

Alice Brouwer
Afbeelding van Alice Brouwerprocesbegeleider
De expertise van Alice ligt in de aanpak maatschappelijke opgaven, in het bijzonder in het sociaal en fysiek domein. Door haar ervaring op landelijk, regionaal en lokaal niveau weet ze de verschillende schalen goed met elkaar te verbinden. Alice heeft een groot analytisch vermogen en zet dit in om de organisatie rondom de opgaven op zo’n manier in te richten dat verschillende organisaties en domeinen effectief samenwerken aan impact. Ze heeft niet alleen oog voor processen en structuren, maar ook de rol van mensen in netwerken. Door haar toegankelijke en rustige houding vindt ze snel aansluiting en past ze zich gemakkelijk aan in verschillende omgevingen.

Madelon van der Grijn
Afbeelding van Madelon van der Grijntrainer - procesbegeleider - projectleider
Madelon is een resultaatgerichte, energieke en analytische projectleider, trainer, procesbegeleider en adviseur in het bijzonder op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg en het sociaal domein. Door haar enthousiasme, kennis en communicatief vermogen is ze goed in het verbinden van mensen en zo samen resultaten te behalen. Madelon is niet bang om knelpunten in vraagstukken bespreekbaar te maken en haar oplossings- gerichte denkvermogen in te zetten om de vraagstukken aan te pakken.

Contact

Marijke Andeweg Reisbegeleider Aanpakken Met Impact 06 - 20 39 74 61 Bekijk profiel

Gerelateerde artikelen