Specialistische jeugdhulp

De specialistische jeugdhulp verandert en innoveert. In de jeugdhulpregio's zoeken gemeenten en aanbieders naar een passende aanpak voor de complexiteit binnen het werkveld. Verschillende knelpunten, zoals de toegenomen zorgvraag en -duur, de krapte op de arbeidsmarkt en de financiële druk vragen om een andere manier van werken en organiseren. Een efficiënte samenwerking tussen de regio’s én verschillende gerelateerde thema’s binnen het sociaal domein, zoals preventie, veiligheid en kansengelijkheid, is cruciaal. Ook het werkveld van het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. 

BMC helpt bij het vormen en regisseren van domeinoverstijgende samenwerkingen. Vanuit een waardegedreven aanpak realiseren we duurzame en passende oplossingen voor complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van specialistische jeugdhulp
De visie van BMC op specialistische jeugdhulp
Onze propositie op specialistische jeugdhulp
Onze dienstverlening binnen specialistische jeugdhulp
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het domein specialistische jeugdhulp
Adviseurs specialistische jeugdhulp

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van specialistische jeugdhulp

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er een hoop veranderd binnen het domein. Het begrip jeugdzorg fungeert nu als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning: jeugd- en opvoedondersteuning , jeugd-lvb, jeugd-ggz en gesloten jeugdhulp. Deze variëren van licht ambulant, vaak vanuit een wijkteam, tot intensieve, zeer gespecialiseerde jeugdhulp in een al dan niet gesloten setting. Binnen het werkveld van de jeugdhulp wordt specialistische jeugdhulp geboden door jeugdhulpaanbieders. BMC ziet dat de vraagstukken bij deze jeugdhulpaanbieders steeds vaker om een integrale aanpak vragen. De opgaven strekken zich immers vaak uit over meerdere thema’s binnen het sociaal domein, zoals preventie, veiligheid en kansengelijkheid en het onderwijs. Het is de uitdaging om vanuit meerdere disciplines en netwerken efficiënt en effectief samen te werken. 

Naast verandering en uitdaging zien we ook de innovatie binnen de specialistische jeugdhulp, zoals ambulantisering en meer systemisch en netwerkgericht werken met de inzet van waardegedreven, domeinoverstijgende samenwerkingen. Bij BMC focussen we ons op de verbinding van verschillende domeinen en expertises, waarbij we het perspectief van het kind en gezin als uitgangspunt nemen. 
 

De visie van BMC op specialistische jeugdhulp

Bij BMC zijn we ervan overtuigd dat de vraagstukken binnen het werkveld van de jeugdhulp een meer integrale aanpak vereisen. Het systemisch werken is een van de ‘wat werkt’-principes en vraagt om stevigheid en verankering op alle niveaus. 

Daarnaast is een integrale analyse noodzakelijk. Het is een continue uitdaging om met veel disciplines samen te werken met en rondom gezinnen in de specialistische jeugdhulp. Om sneller tot een verdiepende analyse te komen van wat er nu écht nodig is voor alle gezinsleden en de dynamiek onderling is specialistische kennis nodig. Dit is ook van belang voor de inrichting van het jeugdhulplandschap. 
 

Onze propositie op specialistische jeugdhulp

Bij BMC beschikken we over verschillende expertises, ervaring en kennis op meerdere gebieden. We werken samen met de betrokken organisaties en partijen vanuit een waardegedreven, domeinoverstijgende aanpak en streven altijd naar kwaliteit. We richten ons op verbetering op zowel micro-, meso- als macroniveau. 

Binnen de jeugdhulp speelt een waardegedreven aanpak een steeds grotere rol. Maatwerk is cruciaal om tot duurzame oplossingen te komen. Door de behoeften van het kind en gezin centraal te stellen én de ondersteuning, hulp of zorg in overleg met het kind en gezin in te richten op basis van deze behoeften, realiseren we een duurzame en passende oplossing voor het kind en het gezin. 

Zo ontstaat een team rondom het kind en gezin dat, samenhangend en afgestemd, integrale, domeinoverstijgende, gecoördineerde hulp en ondersteuning biedt, al dan niet vanuit de zorgaanbieder. Specialistische jeugdhulp maakt daarvan tijdelijk onderdeel uit.  
 

Onze dienstverlening op specialistische jeugdhulp

Advies en onderzoek

Onze ervaren adviseurs doen onderzoek en geven advies aan gemeenten, jeugdhulpregio’s en jeugdhulpaanbieders op het gebied van onder andere visie- en kwaliteitsontwikkeling, zorginkoop en -verkoop, transformatie en innovatie. Ons doel is om samen te werken aan duurzame, toekomstbestendige effectieve oplossingen.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, zoals leidinggevenden, gedragswetenschappers, projectleiders, procesbegeleiders en netwerkregisseurs. Daarnaast bieden we trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van specialistische jeugdhulp? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van specialistische jeugdhulp

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van specialistische jeugdhulp maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Heb je ervaring in dit domein en ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? We zijn altijd op zoek naar mensen die iets kunnen toevoegen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs specialistische jeugdhulp

Leoniek Kroneman
Portret managing consultant gespecialiseerde jeugdzorg Leoniek Kronemanmanaging consultant
"Samenwerken aan verbetering in de zorg voor jeugd is mijn passie en loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Als behandelaar, onderzoeker en adviseur laat ik mij leiden leiden door de wetenschap (wat weten we dat werkt) en wat er werkt in de praktijk (wat ervaren we dat werkt). Mijn opdrachten voer ik vooral uit bij, met en voor aanbieders van (specialistische) jeugdhulp. Ik hou van uitdagingen en ga deze pragmatisch, creatief en met een gezonde dosis lef te lijf. Ik heb ervaren dat een focus op ‘wat er wèl (mogelijk) is’ mensen motiveert, energie geeft en de gewenste verandering dichterbij brengt."

Nanja Willemsen
Portret  managing consultant gespecialiseerde jeugdzorg Nanja Willemsenmanaging consultant
"Mijn opdrachten voer ik uit bij gemeenten of organisaties in het sociaal domein en in het bijzonder het jeugddomein. Vaak op het snijvlak van zorg en veiligheid. Veranderen is voor mij ontwikkelen. Ik ben richtinggevend en in staat anderen de ruimte te geven een bijdrage te leveren."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement