7 jan 2021

Grip op uitgaven jeugdhulp door prognosemodel

Van achter de feiten aanlopen naar proactief sturen

Sturen op de uitgaven jeugdhulp is voor veel gemeenten een lastige zaak. Daarom ontwikkelt BMC een prognosemodel, dat gemeenten helpt bij het maken van een betrouwbare prognose van hun uitgaven jeugdhulp tot 2024. Daarbij richten we ons niet alleen op de uitgaven, maar ook op de vraag naar jeugdhulp.

Voor veel gemeenten is ‘grip krijgen op de jeugdhulp’ een hoofdpijndossier. Bestuurders worden overvallen door overschrijdingen en lopen nog te vaak achter de feiten aan. Wachttijden blijken langer dan verwacht en uitgaven sporen niet met de begroting. De zoektocht naar grip en beheersing is dan ook te begrijpen, maar de route die gemeenten nemen is vaak behoorlijk eenzijdig. Gemeenten berekenen de ontwikkeling van de uitgaven jeugdhulp vooral door de huidige budgetten en uitgaven te extrapoleren. Dit levert begrotingen op die niet aansluiten de werkelijkheid, met overschrijdingen op de jeugdhulp van 30 of 40 procent tot gevolg. Dat moet en kan slimmer!

Data-analyse helpt bij sturen op resultaat

Met behulp van machine learning ontwikkelt BMC een prognosemodel dat tot betere prognoses leidt. Ons model is opgebouwd op basis van indicatoren op kind- en gezinsniveau, die zijn gekoppeld aan het feitelijke gebruik van jeugdhulp én de financiële uitnutting. Een radicaal andere aanpak! We kijken niet alleen naar de geleverde hulp, maar ook naar indicatoren die vertellen waarom de vraag naar jeugdhulp ontstaat. In onze analyses nemen we ook informatie mee over onder meer armoederisico, echtscheidingen en inkomenspositie. Deze indicatoren zijn gevalideerd op basis van wetenschappelijk onderzoek (onder andere in studies van het SCP) en zorgen voor een afgewogen analyse en prognose. 

Afbeelding van het Prognosemodel Jeugdhulp

Betrouwbare prognose jeugdhulp tot 2024

Ons prognosemodel helpt gemeenten bij het maken van een betrouwbare inschatting van hun uitgaven jeugdhulp tot 2024. Dat komt doordat we in het model een grote hoeveelheid openbare data uit eerdere jaren – van onder andere het CBS – hebben gebruikt.  Inmiddels is ons prognosemodel jeugdhulp dusdanig getraind dat we de ontwikkeling van de uitgaven jeugdhulp met 85 procent nauwkeurigheid tot 2024 kunnen voorspellen. Op dit moment valideren we het model met data uit zorgadministraties van gemeenten. 

Gemeentespecifieke prognose mét dashboard

BMC helpt gemeenten graag met het maken van een betrouwbare prognose van hun eigen uitgaven jeugdhulp. Doordat we uw gemeentelijke data aan het model toevoegen, kunnen we namelijk een gemeente-specifieke prognose maken. De uitkomsten presenteren we door middel van een handzaam online dashboard. Ook ondersteunen we u bij de duiding van de data én uw strategie om effectiever te sturen op uw uitgaven jeugdhulp. 

Afbeelding van het dashboard Prognosemodel Jeugdzorg voor een fictieve gemeente

Meer weten? Bekijk het webinar 'prognosemodel jeugdhulp'

Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van de uitgaven jeugdhulp in uw gemeente? Bekijk dan het webinar dat BMC op dinsdag 19 januari 2021 heeft gehouden. In 30 minuten vertellen we u wat het prognosemodel uitgaven jeugdhulp voor uw gemeente kan betekenen. Bekijken? Klik op onderstaande button.

Bekijk het webinar

Contact

Heleen Rijnkels managing consultant Data & Dienstverlening 06 - 22 97 95 10 Bekijk profiel
Michel Wolters Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering Managing Partner Bestuur & Bedrijfsvoering 06 - 15 47 93 84 Bekijk profiel
OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING DATAGEDREVEN-WERKEN SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP

Gerelateerde artikelen