Datagedreven werken: onderzoek, analyse en innovatie

Leefbaarheid, mobiliteit en een circulaire economie: allemaal maatschappelijke onderwerpen waarover de komende jaren belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Datagedreven werken is onmisbaar bij verbeteringen rondom deze thema’s. Hiervoor zijn medewerkers nodig met inhoudelijke expertise én het vermogen om data te interpreteren en in te zetten in werkprocessen. 

BMC helpt u snel op weg met relevante, impactvolle én implementeerbare data-oplossingen. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Zo helpen we de publieke sector met datagedreven beleid en sturing:

Maatschappelijke belang datagedreven werken

Datagedreven werken gaat niet over digitaal ‘zijn’, maar over digitaal ‘doen’. Het gaat hierbij niet alleen om specifieke expertise, tooling, procesmatig werken, innovatiekracht en gegevenskwaliteit. Het is minstens net zo belangrijk dat medewerkers data en technologie slim in kunnen zetten bij hun dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om het sturen in het operationele proces, het maken van beleidskeuzes of het nemen van beslissingen op basis van data-ondersteunde verkenningen, in een datagedreven organisatie is iedereen vertrouwd met het gebruik van data en technologie.

Tegenwoordig worden routinematige activiteiten in organisaties steeds meer gestandaardiseerd. Ze zijn daarom makkelijk te automatiseren. Deze automatisering levert een hoop op. Het scheelt werkuren, en de kwaliteit van gegevens verbetert. Ook kunnen gegevens beter worden hergebruikt voor sturing, analyses en beleidsonderzoek. 

Visie BMC op datagedreven werken 

In een tijd waarin de technologische vernieuwingen elkaar in razend tempo opvolgen, is het belangrijk om als organisatie snel mee te ontwikkelen. Het maken van de juiste keuzes is hierbij belangrijk: in welke ontwikkeling investeer je en welke laat je varen? Niet-datagedreven organisaties maken beslissingen gebaseerd op onderbuikgevoel en ervaring. Een organisatie met veel ervaring op het gebied van data en technologie, handelt vanuit expertise en kan veel sneller inschatten welke kansen een technologische ontwikkeling biedt. Ook zet een digitale organisatie deze ontwikkelingen sneller om in de praktijk. 

Hoe ontwikkel je deze digitale expertise in je organisatie ? Binnen een bedrijf moeten een aantal belangrijke factoren aanwezig zijn:

  • een nieuwsgierige cultuur, een open houding ten opzichte van technologische ontwikkeling;
  • werkmethoden om ontwikkelingen snel te beproeven;
  • toepassing van beginselen rond informatieveiligheid;
  • genoeg kennis en tooling om concrete pilots te doen.

Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen de waarde ervaren van informatiegestuurd werken. In onze whitepaper ‘datagedreven werken’ leest u hier meer over.

Werkwijze voor uitvoering datagedreven werken

BMC helpt uw bedrijf ontwikkelen naar een datagedreven organisatie. We werken daarbij samen met gerenommeerde onderzoeksinstellingen, zoals: Saxion en Windesheim, op het gebied van data science en -technologie. Naast onze inhoudelijke kennis op vele beleidsterreinen, beschikt BMC over experts op het gebied van verandermanagement, informatievoorziening, data-analyse, informatieveiligheid en privacy. 

BMC biedt een integrale aanpak. Hierbij combineren we de nieuwste technologische mogelijkheden en datatoepassingen met onze inhoudelijke kennis van de publieke sector, datamanagement, informatieveiligheid en privacy.

We begeleiden medewerkers en management bij het concreet krijgen van ambities, doelen en informatiebehoeften. Zo kunnen dataprofessionals daar relevante data-inzichten op baseren.

Dienstverlening voor datagedreven werken

Als adviesbureau helpen wij met strategie en implementatie voor datagedreven werken in een organisatie. Onze jarenlange ervaring met overheidsorganisaties heeft ons een sterk netwerk en een hoop inhoudelijke vakkennis opgeleverd. 

En doordat wij binnen de gehele publieke sector actief zijn, kunnen we projecten en uitdagingen domeinoverschrijdend oppakken. Dat betekent: we hebben korte lijntjes met experts binnen het publiek domein en zitten zo bij veel overheidsorganisaties aan tafel. Hierdoor hebben we de beschikking over inzichten uit veel uiteenlopende cases en raadplegen we gemakkelijk ons netwerk voor bijvoorbeeld het opzetten van samenwerkingsverbanden. 

Zo helpen we niet alleen bij het advies, maar kunnen we meteen doorschakelen op verschillende niveaus: 

Detachering

BMC detacheert gespecialiseerde data-adviseurs. Wij werken met hoogopgeleide, gedreven en ervaren (interim-)managers en adviseurs om implementatievraagstukken en tijdelijke bezettingsproblemen op te pakken.

Huur een professional in 

Werving en selectie

Op zoek naar een professional met een specifiek profiel of bepaalde ervaring? Wij werven en selecteren kandidaten die midden in de samenleving staan en continu met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling bezig zijn.

Neem contact op

Data-training & implementatie

Datagedreven werken de norm maken binnen uw organisatie? Datatrainingen zijn onmisbaar bij de implementatie van deze verandering. Onze professionals geven datatrainingen voor implementatie en doe dit ook incompany.

Ontdek de data-training

Advies & onderzoek

En natuurlijk adviseren we organisaties op het gebied van datagedreven werken. Om datavolwassen te worden, moet je op de hoogte zijn van data-ontwikkelingen en je meetmethoden blijven optimaliseren aan de hand van onderzoek.

Meer over advies en onderzoek

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Kom in gesprek over datagedreven werken

Martijn van Engelen
partner

"Ik ben er van overtuigd dat data en technologie cruciaal zijn bij het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Door het toepassen van data-analyse en gebruik te maken van technologie en innovatie, kan onze wereld schoner, eerlijker en leefbaarder worden."

Rob van ‘t Zand
partner

"Mijn persoonlijke ambitie is een bijdrage leveren aan het versterken van de bestuurs-, beleids- en uitvoeringskracht van de publieke sector. Ik doe dit door organisaties te adviseren over de professionalisering van hun informatievoorziening en hun samenwerking met maatschappelijke partners."

Nico Brinkman
managing partner

"Als Partner van BMC ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van (big) data inzichten voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van tal van onderzoeks- en adviesopdrachten voor ministeries, gemeenten en lokale rekenkamers. Bij deze opdrachten wordt de rol van datatoepassingen steeds belangrijker."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement