Betaalbare en beschikbare woningen

Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Een eigen plek is een onmisbare voorwaarde voor bestaanszekerheid. Starters die geen woning vinden, zetten hun leven in de pauzestand.  Hulpverleningstrajecten beginnen niet voor niks met het regelen van huisvesting (‘housing first’). Mensen kunnen pas verder bouwen aan hun leven vanuit een stabiele thuisbasis. Iedereen heeft behoefte aan een betaalbare woning, maar door de huidige crisis op de woningmarkt lukt het veel mensen niet om deze te vinden. Sinds decennia is het vinden van een woning niet zo moeilijk als nu.

Bij het aanpakken van deze opgave is een domeinoverstijgende aanpak cruciaal. Door de complete expertise van BMC brengen onze professionals, naast praktische kennis en expertise, ook een frisse blik mee. Benieuwd hoe BMC u kan helpen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Maatschappelijke opgave: snel meer betaalbare woningen
Visie bmc op de wooncrisis
Dienstverlening gericht op meer betaalbare en beschikbare woningen 
Praktijkcases en oplossingen binnen betaalbare en beschikbare woningen 
Werken bij BMC op het gebied van betaalbare en beschikbare woningen
Adviseurs betaalbare en beschikbare woningen

Actueel

Toon alles

Maatschappelijke opgave: snel meer betaalbare woningen

We zitten middenin een wooncrisis. Er komen te weinig huizen beschikbaar en de woningen die wel voorhanden zijn, zijn voor veel mensen onbetaalbaar. Voor sociale huurwoningen zijn lange wachtrijen, terwijl andere woningen voor veel mensen te duur zijn. Hierdoor lukt het starters, en doorstromers en bijzondere doelgroepen niet om een goede woning te vinden.

Gemeenten, Rijk, provincies en woningcorporaties staan nu voor de ingewikkelde opgave om de woningmarkt weer gezond te krijgen. Hiervoor moeten er snel betaalbare woningen van goede  kwaliteit gebouwd worden, en dat op de juiste plek. Onze adviseurs helpen overheden bij het organiseren van goed woonbeleid. Door het opstellen van bruikbare woonvisies, het inzetten van beleidsinstrumenten, het opstellen van prestatieafspraken met woningcorporaties en het versnellen van woningbouwprojecten zorgen we voor meer goede, betaalbare woningen.  

We adviseren en ondersteunen woningcorporaties met het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen en met een verantwoord huurbeleid. Ook organiseren we de samenwerking tussen partijen, om passende huisvesting te verzorgen voor bijzondere doelgroepen als zorgbehoevenden, ouderen, mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen, vluchtelingen en statushouders.
 

Visie BMC op de wooncrisis

Een passende en betaalbare woning is een basisbehoefte voor mensen. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het huidige woningtekort. 
Er is geen snelle en eenvoudige oplossing voor dit complexe probleem. Wat helpt? Beter samenwerken is nodig:  tussen overheden, met woningcorporaties en met andere partijen zoals zorginstellingen en de bouwsector. De bestaande regelgeving kan vernieuwd en verbeterd worden en diverse beschikbare instrumenten kunnen beter worden benut. 

Sinds 2022 is er weer een minister voor wonen. Het rijk neemt het voortouw en werkt aan een langjarig woningbouwprogramma, samen met provincies, regio’s en gemeenten. Werken als één overheid is nog wel een uitdaging. Afstemming tussen de verschillende niveaus vergt aandacht. Wel is deze intensieve samenwerking hard nodig, binnen de overheid én met ontwikkelaars en bouwers.

Ook woningcorporaties spelen hierbij een belangrijke rol. De afgelopen jaren waren de mogelijkheden voor corporaties om hieraan een bijdrage te leveren sterk beperkt door de verhuurdersheffing en de nieuwe Woningwet. Hierdoor werden de problemen op de woningmarkt alleen maar groter. Inmiddels krijgen corporaties weer meer ruimte. Deze ruimte gaat wel gepaard met een grote opgave: meer woningen bouwen, bestaande woningen verduurzamen en de betaalbaarheid overeind houden. Het is nu essentieel dat er snel nieuwe beleidskeuzes worden gemaakt, zodat deze opgave op een krachtige en efficiënte manier aangepakt kan worden.

BMC draagt hieraan bij. Met extra menskracht en de juiste ervaring richten we het woonbeleid van gemeenten effectiever en efficiënter in. We ondersteunen woningcorporaties bij het aanscherpen van hun portefeuillestrategie. We investeren in een betere samenwerking tussen de betrokken partijen, zorgen dat de beschikbare instrumenten goed benut worden en de regelgeving aansluit bij de actualiteit. 
 

Hoe draagt BMC bij aan betaalbare en beschikbare woningen?

Advies en onderzoek

Onze adviseurs staan woningcorporaties, gemeenten en zorgverleners bij met advies en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking tussen stakeholders, verduurzaming en het efficiënt inrichten van woonbeleid.

Lees hier alles over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat voor woningcorporaties en overheidsinstellingen. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Op zoek naar de professional met een specifiek profiel en bepaalde ervaring? Wij nemen uw werving- en selectieproces volledig uit handen en vinden de persoon met de juiste kwaliteiten.

Lees hier alles over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van betaalbare en beschikbare woningen

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen betaalbare en beschikbare woningen maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we adviseurs die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs betaalbare en beschikbare woningen

Dik GersenPortret managing consultant wooncrisis Dik Gersen
managing consultant

“Veel partijen zijn betrokken bij de woningmarkt. Dat maakt de aanpak van de wooncrisis vooral een samenwerkingsopgave. Samenwerking tussen en binnen overheden, samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, samenwerking tussen overheid en markt.”

Ruud-Jan van den BergPortret domeindirecteur wooncrisis Ruud-Jan van den Berg
domeindirecteur
“Ik heb het voorrecht om iedere dag met onze adviseurs en opdrachtgevers te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle generaties. Om hier een waardevolle bijdrage aan te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat we vanuit verschillende disciplines samenwerken. En juist dát is de kracht van BMC.”

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen wonen en woningcorporaties

Deze expertise is gelinkt aan wonen en woningcorporaties. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement