Burgerzaken als natuurlijk knooppunt voor overheidsinformatie en dienstverlening

Op de afdeling Burgerzaken (of Publiekszaken) hebben burgers direct contact met de overheid. Burgerzaken is het natuurlijke knooppunt voor overheidsinformatie en publieke dienstverlening. Hierbij kan gedacht worden aan de burgerlijke stand, aan persoonsinformatie (de basisregistratie personen/BRP) en aan burgerzakenproducten via de verschillende kanalen van de gemeente zoals de balie, telefoon of website. Naast de directe dienstverlening aan inwoners houden medewerkers zich onder andere bezig met persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement en de organisatie van de verkiezingen.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen bij vraagstukken rondom burgerzaken? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Wat speelt er rondom burgerzaken?
Toekomstbestendig team burgerzaken
Ondersteuning bij verkiezingen
Formatiecalculatie onderzoek en strategische personeelsplanning
Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)
Burgerzaken en data
Onze dienstverlening op het gebied van burgerzaken
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs burgerzaken

Actueel

Toon alles

Wat speelt er rondom burgerzaken?

De digitale transformatie van de samenleving daagt gemeenten uit om hun dienstverlening anders in te richten. Het klantcontact aan de balie neemt af, maar de complexiteit neemt toe. Fraudebestrijding en nieuwe wetgeving voor privacy en informatieveiligheid spelen daarbij een grote rol. Medewerkers krijgen steeds meer te maken met ingewikkelde juridische vraagstukken waarvoor kennis over internationale wetgeving noodzakelijk is. 

Daarnaast blijft de bevolking groeien, in omvang en in diversiteit. De kwaliteit van data wordt steeds belangrijker en daarom is het belangrijk om persoonsinformatie- en identiteitsmanagement op orde te hebben. Ook piekmomenten in de dienstverlening van gemeenten, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen, de reisdocumentenpiek, wetswijzigingen of bij de instroom van vluchtelingen, vragen om specifieke expertise. 

Tegelijkertijd is er door vergrijzing en een versnelde uitstroom van (jonge) medewerkers een nijpend tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de dienstverlening, bedrijfsvoering en inzetbaarheid van medewerkers. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten zich voorbereiden om ook in de toekomst de dienstverlening en taken voor burgerzaken te kunnen blijven uitvoeren. 
 

Toekomstbestendig team burgerzaken

BMC begeleidt gemeenten bij het realiseren van een toekomstbestendig team burgerzaken. 
We maken daarvoor inzichtelijk wat impactvolle (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn, hoe hierop ingespeeld kan worden (visie) en welke stappen daarvoor gezet moeten worden (plan van aanpak). 

Daarvoor brengen we onder andere in beeld:

 • Welke taken uitgevoerd worden en hoe deze over de medewerkers verdeeld zijn;
 • Hoe de werkprocessen zijn ingericht en welke knelpunten ervaren worden;
 • Welke formatie beschikbaar is en over welke kennis en ervaring de medewerkers (moeten) beschikken om taken uit te voeren;
 • Welke systemen gebruikt worden en op welke wijze het applicatiebeheer plaatsvindt.

Dat doen we bij voorkeur samen met de medewerkers om gebruik te maken van hun vakkennis en om draagvlak te krijgen voor de gekozen koers en te zetten stappen. Daarvoor starten we met een interactieve inspiratiesessie en voeren we daarnaast persoonlijke gesprekken om het kennisniveau en vaardigheden van medewerkers te achterhalen. Op basis daarvan wordt er een visie ontwikkeld die richting geeft aan de veranderopgave en de te zetten stappen. Ambities en doelstellingen worden vertaald naar een concreet implementatieplan voor de (online) dienstverlening, taken, werkprocessen, kennis en vaardigheden, houding en gedrag, teamcommunicatie en benodigde systemen. BMC begeleidt vervolgens het team bij het realiseren van het plan in de praktijk.
 

Ondersteuning bij verkiezingen

BMC levert projectleiders en ondersteuning bij verkiezingen binnen uw gemeente. We kunnen u bijstaan op het gebied van projectmanagement, het opstellen of actualiseren van verkiezingsprotocollen, procesoptimalisatie en de werving en training van vrijwilligers. Lees hier meer over onze ondersteuning bij de organisatie van verkiezingen.
 

Formatiecalculatie onderzoek en strategische personeelsplanning

Wilt u inzicht in welke capaciteit in menskracht er nodig is voor een professionele uitvoering van de dienstverlening en taken voor burgerzaken. Dit onderzoek geeft hier een scherp beeld van en laat zien welke verbetermogelijkheden er zijn op proces- en teamniveau. 

De formatiecalculatie geeft antwoord op vragen als:

 • Hoeveel tijd kosten de werkzaamheden of de afhandeling van een bepaald ‘product’?
 • Wat is de benodigde formatie voor de werkzaamheden en wat is de huidige formatie?
 • Zijn er voldoende medewerkers beschikbaar om de vastgestelde taken uit te voeren?
 • Kan de organisatie haar ambitieniveau ten opzichte van de burgers realiseren?
 • Welke efficiencyvoordelen kunnen behaald worden door het slimmer inrichten van werkprocessen?
   

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Daarnaast moeten gemeenten de verwerking van gegevens in de basisregistratie onderzoeken. De vragen op het gebied van informatiebeveiliging worden daarbij beantwoord via de tool van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). BMC ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van deze belangrijke taak, zowel inhoudelijk als bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarbij speelt procesoptimalisatie, door het goed vastleggen, beschrijven en toetsen van processen en protocollen, een belangrijke rol.
 

Burgerzaken en data

Data spelen een belangrijke rol binnen Burgerzaken. Enerzijds gaat het over het professioneel beheer van (persoons)data die een cruciaal onderdeel vormen binnen de gemeentelijke dienstverlening (en die ook een directe relatie hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van ketenpartners zoals de Belastingdienst of de SVB). Persoonsinformatiemanagement en identiteitsmanagement zijn daarbij belangrijke onderwerpen om de kwaliteit en veiligheid van data te waarborgen. Anderzijds zijn binnen burgerzaken de data over werkprocessen, de bedrijfsvoering en dienstverleningskanalen waardevol. Want deze geven in combinatie met elkaar onder andere inzicht hoe je de beschikbare formatie optimaal kunt afstemmen op drukke periodes aan de balie of het KCC (kanaalsturing). BMC ondersteunt gemeenten over de volle breedte over hoe zij effectief om kunnen gaan met data binnen de dienstverlening en binnen de bedrijfsvoering. 
 

Onze dienstverlening op het gebied van burgerzaken

Advies en onderzoek

Onze experts ondersteunen gemeenten bij verschillende vragen of wensen. Met advies en onderzoek dragen we zo bij aan betere dienstverlening binnen burgerzaken. Daarnaast ondersteunen we ook op het gebied van implementatie.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

In samenwerking met Randstad ontwikkelden we ook een toekomstbestendig werk- en ontwikkeltraject op de afdeling Burgerzaken van de gemeente Groningen. Hiermee spelen we in op de krapte in de markt en investeren we in de instroom en doorstroom van medewerkers bij de gemeente. Randstad levert deze medewerkers en wij leiden ze op, zodat ze snel doorstromen. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

BMC biedt ondersteuning bij de werving van zwaardere functies op het gebied van burgerzaken. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. Daarnaast leveren wij adviseurs en interim professionals voor het uitvoeren van gespecialiseerde werkzaamheden.

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs burgerzaken

Meer informatie over burgerzaken? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs: 

Voor advies burgerzaken: 
Zohra el Haddaoui
senior adviseur

"Dankzij onze expertise en ervaring is BMC de juiste partner voor gemeenten bij cruciale momenten, zoals verkiezingen. Samen met gemeenten zorgen wij dat de organisatie iedere keer weer goed geregeld wordt."

 

Voor zzp'ers die interesse hebben in werk op het gebied van dienstverlening en burgerzaken:
Arvid Janssen
recruitmant consultant 

 

Voor accountmanagers:
llhame Hajji
senior commercieel manager 

Neem contact met ons op
 

Meer informatie over publieke dienstverlening

Deze expertise valt onder publieke dienstverlening binnen het domein data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement