Organisatie & Bedrijfsvoering

Onze maatschappij verandert razendsnel. In de afgelopen jaren werd het aanpassingsvermogen van publieke organisaties flink op de proef gesteld. Wendbaar zijn en toekomstgericht werken zijn belangrijker dan ooit. Dit vraagt om veranderingen in de manier van werken, vaardigheden, cultuur en sturing binnen de organisatie. 

We geven inzicht in leiderschap, cultuur en de mate van toekomstbestendigheid van een organisatie. Hierbij werken we vanuit de menselijke maat, waarbij we ver inzoomen op de organisatie en werknemers als individu behandelen. Daarnaast bekijken we uw behoefte voor de toekomst en de kern van het vraagstuk. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van Organisatie & Bedrijfsvoering
De visie van BMC op Organisatie & Bedrijfsvoering
De aanpak van Organisatie & Bedrijfsvoering
Onze dienstverlening op Organisatie & Bedrijfsvoering
Praktijkcases en oplossingen
Werken binnen Organisatie & Bedrijfsvoering
Adviseurs Organisatie & Bedrijfsvoering

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van Organisatie & Bedrijfsvoering

Het lokaal bestuur in Nederland is van hoog niveau. Er verandert veel, maar veel organisaties veranderen nog niet voldoende mee. Als gevolg hiervan lopen veel organisaties achterstanden op. Bijna de helft van de ambtenaren is onvoldoende voorbereid op de veranderingen en ontwikkelingen in het werkveld. Bovendien vragen een aantal trends om extra aandacht, zoals de ongelijke leeftijdsopbouw en vergrijzing van personeel. Generatiemanagement kan hierbij helpen. Ook de hoge werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor uitdagingen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld het takenpakket en de financiële verantwoordelijkheid voor gemeenten in de afgelopen jaren een stuk groter geworden. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de sturing en inrichting, toekomstbestendigheid en cultuur binnen een organisatie.
 

De visie van BMC op Organisatie & Bedrijfsvoering

Bij BMC zijn we ervan overtuigd dat in toekomstbestendige organisaties de mens centraal staat in plaats van de procedures. Werken vanuit de menselijke maat is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor efficiënte uitvoeringskracht. Alleen zo kunnen organisaties het verschil maken voor de inwoner, leerling of cliënt. Immers, om klanten volgens de menselijke maat te kunnen behandelen, moeten mensen in hun eigen organisatie het eerst zelf ervaren. 

Er moet genoeg aandacht zijn voor de veiligheid, vitaliteit en de wendbaarheid van organisaties. Daarbij is het noodzakelijk om organisaties op lokaal niveau te bekijken en werknemers als individu te behandelen. Verschillen moeten worden geaccepteerd en mensen moeten in hun kracht worden gezet. Zo worden alle verschillende kwaliteiten en expertises van werknemers benut.

Daarnaast geloven wij dat het belangrijk is om mensen te laten nadenken over hoe hun rol in een organisatie bijdraagt aan hun eigen doelen en die van de organisatie. Medewerkers die een goede balans ervaren in het persoonlijke, hun rol en de organisatie dragen bij aan een effectieve, duurzame en betekenisvolle ontwikkeling van een organisatie. Persoonlijke ontwikkeling, het effectief oppakken van een rol en de verbondenheid met de missie en visie van de organisatie zijn hierin essentieel. 

Onze adviseurs weten hoe ze vanuit diverse perspectieven naar organisaties kunnen kijken en doen dit met veranderkundige kennis en ervaring. Hiermee ondersteunen ze betrokken partijen, zoals gemeenten, om organisatorische vraagstukken doeltreffend aan te pakken en de menselijke maat binnen de organisatie te versterken.
 

De aanpak van Organisatie & Bedrijfsvoering

Bij BMC hanteren we verschillende methodes en modellen om processen binnen organisaties in kaart te brengen en personeel verder te helpen ontwikkelen. Hiermee maken wij onzichtbare processen zichtbaar en brengen we de balans terug. Vanuit deze modellen stellen wij een plan van aanpak op en verbinden we de juiste partijen met verschillende expertises. Zo ontstaat een domeinoverstijgende samenwerking. 

De Birkman-methode

Een goede samenwerking binnen en tussen teams in een organisatie is van groot belang. Veel organisaties en instellingen moeten met minder mensen dezelfde hoeveelheid of zelfs meer werk verrichten. De Birkman-methode helpt teams en teamleden om elkaar beter te begrijpen, om te gaan met de onderlinge verschillen en de samenwerking te verbeteren.

De Birkman-methode geeft inzicht in individuele werkstijlen en helpt bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband. De methode brengt werkgedrag, behoeften,  interesses en gedrag in stressvolle situaties in kaart. Aan de hand van een persoonlijk rapport geven wij advies over het verbeteren van processen en ontwikkelingen. 

Het Burke Litwin-model

Veranderingen binnen een organisatie zijn onvermijdelijk. Dit vraagt om een soepel verloop, waarbij er voldoende rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten die zo’n verandering met zich mee brengt. Het verandermodel van Burke en Litwin brengt 12 onderdelen van een organisatie in kaart die hierin bepalend zijn. Het doel is om deze onderdelen beter te begrijpen en ze in het perspectief van verandering te zien. 

Het verandermodel laat zien dat verschillende onderdelen binnen een organisatie met elkaar in verbinding staan en invloed hebben op elkaar. Het uitgangspunt is dat veranderingen worden veroorzaakt door externe factoren. Deze omgevingsfactoren worden samen met organisatorische factoren in kaart gebracht en beoordeeld. Op basis hiervan wordt een actieplan opgesteld waar de klant concreet mee aan de slag kan.
 

Onze dienstverlening op Organisatie & Bedrijfsvoering

Advies en onderzoek

Onze ervaren adviseurs onderzoeken organisatievraagstukken. We geven strategisch advies en verbinden de juiste partijen, zodat een efficiënte domeinoverstijgende samenwerking ontstaat. Samen zoeken we naar duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Ontwikkelprogramma’s / begeleiding bij organisatie ontwikkeling 

BMC ontwerpt in co-creatie met de opdrachtgever een ontwikkelprogramma met daarbij bouwstenen die bijdragen aan effectief, duurzaam en betekenisvol ontwikkelingen. 

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van Organisatie & Bedrijfsvoering? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van Organisatie & Bedrijfsvoering

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen Organisatie en Bedrijfsvoering maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Adviseurs Organisatie & Bedrijfsvoering

Christine BosPortret van managing consultant hr en organisatieontwikkeling Christine Bos
managing consultant

“Mijn drijfveer is om mensen in beweging te brengen, om samen ambities waar te maken. Ik werk vanuit het gedachtegoed van de Transactionele Analyse, een methodiek waarmee organisatievraagstukken en professionele ontwikkeling praktisch worden benaderd. Ik heb natuurlijke aandacht voor de dynamiek en onderlinge verhoudingen tussen mensen. Inhoud, het proces en onderstromen vormen de basis van mijn aanpak.”

Saskia JansenPortret van managing consultant hr en organisatieontwikkeling Saskia Jansen
managing consultant

“Groot denken, klein doen: positief veranderen met realistische en concrete doelen. Bij mijn opdrachtgevers zie ik vaak een worsteling tussen de harde en zachte kant in het werk: het veranderen van een structuur of inrichting is de láátste stap. De echte dialoog begint bij kernwaarden, houding en gedrag, cultuur. Hoe is die basis, gerelateerd aan de organisatieontwikkeling die men beoogt? Dit analyseer ik door een spiegel voor te houden op respectvolle en opbouwende wijze, en samen tot verbeterstappen komen die uitvoerbaar zijn.”

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen Bestuur & Organisatie

Deze expertise is gelinkt aan Bestuur & Organisatie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement