Inburgering nieuwkomers

Nederland is een migratieland. De instroom van migranten is divers, wat kansen biedt voor de krappe arbeidsmarkt. Hiervoor is het belangrijk dat aan de verschillende migratiestromen regionaal invulling wordt gegeven vanuit de arbeidsmarktregio. Inburgering vraagt namelijk om een brede aanpak waarin arbeidsmarkt, wonen, taal, integratie, onderwijs, gezondheid en welzijn samen een rol spelen. Het is daarom een regionale uitdaging waarvoor betrokken partijen, zoals overheidsorganisaties, ondernemers, onderwijs en andere partijen, gezamenlijk moeten optrekken. 

BMC ondersteunt bij regionale samenwerkingsvraagstukken, zoals de opgave rondom arbeidsmigranten en het inrichten van regionale samenwerking rodom de Wet inburgering. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder inburgering?
Onze aanpak op het gebied van inburgering
Onze dienstverlening op het gebied van inburgering
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs inburgering nieuwkomers

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder inburgering?  

Migratie is van alle tijden en vraagt om een aanpak die daar op in speelt. De inburgering van arbeidsmigranten brengt specifieke uitdagingen met zich mee voor gemeenten en provincies. Samen met opdrachtgevers kijken we hoe we dit arbeidsmarktvraagstuk het beste kunnen aanvliegen. Arbeidsmigranten kennen onbenut potentieel: ze werken vaak onder hun niveau en maken als gevolg van huisvesting en flexibel werk te weinig deel uit van de samenleving. BMC ondersteunt daarom bij de inburgering. 

De wijze waarop Nederland Oekraïense vluchtelingen weet op te vangen, maar ook hoe deze groep relatief snel aan het werk is, laat de kansen zien. Die kansen laten we voor andere vluchtelingen en statushouders te veel liggen, onder andere door een verstopte asielketen. Door de opvang regionaal te gaan organiseren en deze te richten op participatie aan de samenleving door middel van betaald werk, creëren we kansen. 

Niet alleen gemeenten en provincies, maar ook ondernemers horen een actieve rol aan te nemen bij de inburgering van arbeidsmigranten. Het in Nederland laten werken van arbeidsmigranten schept namelijk verplichtingen. Een actieve bijdrage aan het leren van de Nederlandse taal en het mogelijk maken van maatschappelijke participatie zijn hiervoor de twee belangrijkste randvoorwaarden. 
 

Onze aanpak op het gebied van inburgering

Gemeenten en regio’s kennen niet allemaal dezelfde instroom aan nieuwkomers. Gemeenten zijn daarnaast niet in staat om de uitdagingen op het gebied van inburgering het hoofd te bieden. Een regionale aanpak is daarom hard nodig. 

De al bestaande arbeidsmarktregio’s kunnen gebruikt worden om in te spelen op de behoefte van nieuwkomers in de regio. Het biedt kansen voor bijvoorbeeld huisvesting en opleidingen. De instroom van nieuwkomers helpt ook om aan arbeidsmarktontwikkelingen te voldoen. Zij kunnen worden opgeleid of omgeschoold om aan de behoeftes te voldoen, en krijgen zo meer kansen. 
 

Onze dienstverlening op het gebied van inburgering

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt bij regionale samenwerkingsvraagstukken. Of dit nu gaat om de opgave rondom arbeidsmigranten, het inrichten van regionale samenwerking rondom de Wet inburgering of ondersteuning van de regionale arbeidsmarkt, BMC heeft de kennis in huis. Daarnaast voert BMC samen met Stimulanz de benchmark statushouders voor Divosa uit. 

Uitvoeringskracht voor de Wet inburgering

De consulent inburgering heeft een essentiële functie in de uitvoering van de Wet inburgering. Het vraagt ook van de beleidsafdeling en in de regionale samenwerking om de ruimte aan de consulent te laten voor de uitvoering. BMC heeft consulenten inburgering die uitvoeringskracht toevoegen aan uw organisatie. 

Opleidingstrajecten consulenten inburgering

We leiden statushouders op tot consulent inburgering door middel van een ontwikkeltraject. 
Aan het eind kunnen kandidaten in dienst treden bij de gemeente of bij BMC. 

Samen met Open Embassy biedt BMC ook een speciaal opleidingstraject voor consulenten inburgering. Deze opleiding gaat in op basiskennis van de Wet inburgering 2021: hoe voer je een goede brede intake uit en hoe leidt dat tot een persoonlijk plan inburgering en participatie? De Wet inburgering vraagt om samenwerking met verschillende partners als consulent. Hoe voer je regie in die samenwerking? Ook oefenen we in de praktijk met gespreksvoering en besteden we aandacht aan de werkvloercultuur. 

Meer over advies en onderzoek

Daarnaast kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs inburgering nieuwkomers

Meer informatie over inburgering? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs:

Bert Peterse
managing consultant
portret bert peterse
“Eenheid in verscheidenheid is een motto dat past bij het werken met nieuwkomers. Ik geloof in samenwerken, waarbij je bewust bent van de verschillende perspectieven die samenhangen met migratievraagstukken. Vanuit deze perspectieven werken aan een gezamenlijke toekomst leidt tot een betere samenleving.” 

Neem contact met ons op

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement