Inburgering nieuwkomers

Nederland vergrijst en onze beroepsbevolking krimpt. Om in de toekomst alle vacatures in te kunnen vullen, zijn we daarom in toenemende mate afhankelijk van instroom op de arbeidsmarkt vanuit het buitenland. Met andere woorden: we hebben immigranten nodig. Nederland is altijd een immigratieland geweest en is dat nog steeds. De immigratie neemt momenteel toe en het is de verwachting deze instroom alleen maar zal blijven toenemen. Herkomstlanden worden daarbij steeds diverser en een deel van deze instroom komt beschikbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat vraagt wel wat van diverse partijen. 

BMC ondersteunt bij regionale samenwerkingsvraagstukken, zoals de opgave rondom arbeidsmigranten en het inrichten van regionale samenwerking rondom de Wet inburgering. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder inburgering nieuwkomers?
Onze aanpak op het gebied van inburgering nieuwkomers
Onze dienstverlening op het gebied van inburgering nieuwkomers
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur inburgering nieuwkomers

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder inburgering?  

De immigratie in Nederland blijft de komende decennia waarschijnlijk toenemen. De nieuwkomers komen voor een groot deel beschikbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om statushouders en arbeidsmigranten, die zich hier soms ook permanent vestigen. 

Sommige nieuwkomers vinden zelf hun weg in de Nederlandse samenleving, maar anderen hebben meer ondersteuning nodig. Dat vraagt om een aanpak waarbij aandacht is voor arbeidsmarkt, wonen, taal, integratie, onderwijs, gezondheid en welzijn. Veel van deze uitdagingen, met name op het gebied van participatiewet, leefbaarheid en huisvesting, vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarmee hebben gemeenten een leidende rol in de realisatie van een integrale aanpak. Dat vraagt om regionale samenwerking waarbij de betrokken partijen, zoals overheidsorganisaties, ondernemers en onderwijs, gezamenlijk in op moeten trekken.
 

Onze aanpak op het gebied van inburgering

Migratie vraagt om een aanpak die inspeelt op de groeiende schaarste op de arbeidsmarkt. De manier waarop Nederland Oekraïense vluchtelingen opvangt laat de kansen zien. Voor andere groepen laten we deze kansen juist te veel liggen. 

BMC ondersteunt overheden en arbeidsmarktregio’s bij het oplossen van deze ‘wicked problems’. De maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met migratie raken veel mensen en er zijn veel organisaties betrokken. Vanwege de complexiteit van de problemen is het bovendien moeilijk om er vat op te krijgen. 

De aanpak van BMC is om deze vraagstukken te gaan zien als onderdeel van het arbeidsmarktvraagstuk. Zo realiseren we een succesvolle strategie om nieuwkomers te laten integreren. Lokale overheden spelen hierbij een essentiële rol door te regisseren op samenwerking van  maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en ondernemers. 
 

Onze dienstverlening op het gebied van inburgering

Advies en onderzoek

Uw opgave en vraag is leidend en verschilt per regio of situatie. Daarom bieden we u als partner maatwerk en ondersteunen we u op verschillende manieren:

1. Inhoudelijk advies 

  • over de organisatie van een maatschappelijke opgave of programma rondom nieuwkomers
  • rondom bestuurlijke en samenwerkingsvraagstukken die een aanpak voor nieuwkomers vraagt
  • door middel van onderzoek. BMC voert samen met Stimulanz de benchmark statushouders voor Divosa uit.

2. Uitvoeringskracht 
De consulent inburgering heeft een essentiële functie in de uitvoering van de Wet inburgering. Het vraagt van de beleidsafdeling en in de regionale samenwerking om de ruimte aan de consulent te laten. BMC heeft consulenten inburgering die uitvoeringskracht toevoegen aan uw organisatie. 

3. Training, coaching en ontwikkeling  
We leiden statushouders op tot consulent inburgering door middel van een ontwikkeltraject. 
Aan het eind kunnen kandidaten in dienst treden bij de gemeente of bij BMC. 

Samen met Open Embassy biedt BMC ook een speciaal opleidingstraject voor consulenten inburgering. Deze opleiding gaat in op basiskennis van de Wet inburgering 2021: hoe voer je een goede brede intake uit en hoe leidt dat tot een persoonlijk plan inburgering en participatie? De Wet inburgering vraagt om samenwerking met verschillende partners als consulent. Hoe voer je regie in die samenwerking? Ook oefenen we in de praktijk met gespreksvoering en besteden we aandacht aan de werkvloercultuur. 

Meer over advies en onderzoek

Daarnaast kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseur inburgering nieuwkomers

Meer informatie over inburgering nieuwkomers? Neem dan contact op met onderstaande adviseur:

Bert Peterse
managing consultant
portret bert peterse
“Eenheid in verscheidenheid is een motto dat past bij het werken met nieuwkomers. Ik geloof in samenwerken, waarbij je bewust bent van de verschillende perspectieven die samenhangen met migratievraagstukken. Vanuit deze perspectieven werken aan een gezamenlijke toekomst leidt tot een betere samenleving.” 

Neem contact op

Meer informatie over de arbeidsmarkt

Deze expertise valt onder arbeidsmarkt binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement