Toegang jeugdhulp

“Elk kind krijgt tijdig passende hulp vanuit de toegang jeugdhulp”, zo luidt ons motto. Door de decentralisatie van de jeugdhulp ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij gemeenten. Dat betekent dat elke gemeente een eigen ‘Toegang jeugdhulp’ heeft. Hier gaan professionals met gezinnen om de tafel om de hulpvraag in beeld te brengen en de juiste zorg te faciliteren. Gemeenten zijn vaak nog zoekend in hoe ze deze toegang het beste kunnen organiseren. De wachtlijsten zijn lang en de samenwerking met partners en collega’s loopt soms stroef. 

Bij BMC beschikken we over de juiste expertise en ervaring om een Toegang goed in te richten, van uitvoering tot strategische denkkracht. We helpen bij het wegwerken van wachtlijsten en geven waardevol advies over hoe een Toegang beter en efficiënter ingericht kan worden. Van het domeinoverstijgend samenwerken met netwerkpartners tot het lean organiseren van werkprocessen: we zetten onze jarenlange ervaring in om ieder kind snel de juiste hulp te geven. Benieuwd wat onze experts allemaal voor u kunnen betekenen? Op deze pagina leggen we alles aan u uit.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Uitdagingen rondom toegang jeugdhulp
De missie van BMC
Zo draagt BMC bij aan efficiëntere toegang
Onze dienstverlening in de jeugdhulp
Praktijkcases en oplossingen binnen toegang jeugdhulp
Werken bij BMC op het gebied van toegang jeugdhulp
Adviseurs toegang jeugdhulp

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van toegang in jeugdhulp

Door de financiële tekorten in de jeugdzorg is er niet altijd tijd om goed te kijken welke hulp er nodig is. Dit dwingt gemeenten om te kijken naar kortetermijnoplossingen.  
Gemeenten hebben vaak te maken met wachtlijsten. De tekorten maken het ook erg lastig om te investeren in een Toegang.

Tegelijk met de wachtlijsten, groeit ook de behoefte aan hulp bij de jeugd. De coronacrisis heeft een flinke impact gehad op de mentale gezondheid van vele jongeren. Het aantal kinderen met een eetstoornis of suïcidale gedachten loopt op, terwijl de zorg achterblijft.

Een van de redenen voor dit achterblijven is het kennistekort bij gemeenten. Sinds de decentralisatie van de zorgsector is de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp volledig op het bord van de gemeenten terechtgekomen.

De kennis om deze nieuwe verantwoordelijkheden te organiseren ontbreekt vaak nog. De financiële bezuinigingen helpen daar natuurlijk ook niet bij. De jeugdzorg bevindt zich midden in een fase van transitie. Gemeenten zijn nog volop op zoek naar de beste manier om het jeugddomein in te richten en samen te werken. De expertise van BMC is van grote waarde bij het stroomlijnen van deze processen.

Een goede Toegang kan alleen ingericht worden met domeinoverstijgende samenwerking. De situatie is vaak complex en een kind of gezin laat zich niet in een hokje zetten. Om goed in kaart te brengen wat het kind nodig heeft, is een interdisciplinaire aanpak nodig. Het kind zelf staat centraal, maar de thuissituatie is ook heel belangrijk. Wat speelt er in het gezin? Is er sprake van schulden? Hoe zitten de ouders in hun vel? Is de woonsituatie van invloed op de problematiek? In hoeverre is er sprake van voldoende eigen kracht in het gezin? In hoeverre is er sprake van een netwerk wat kan ondersteunen? Deze vragen zijn essentieel bij het beoordelen van de hulpvraag en de beoordeling of persoonlijke hulp (individuele voorziening) nodig is.
 

De missie van BMC

De Toegang is de poort naar specialistische jeugdhulp. Gemeenten verschillen sterk in hoe ze de Toegang inrichten. In sommige wijkteams wordt lichte hulp geboden, in andere wijkteams voert de gemeente na onderzoek enkel de regie. Wat de visie van de gemeente hierin ook is: een goed georganiseerde Toegang is onmisbaar bij het bieden van tijdige en passende hulp aan kinderen en gezinnen. Wij zijn lang genoeg actief binnen de specialistische jeugdhulp om dat in te zien. De wachtlijsten, financiële tekorten en de daaruit voortvloeiende hoge werkdruk zorgen er nu voor dat kinderen de verkeerde hulp krijgen, of te lang moeten wachten op zorg. Met als gevolg dat problematiek alleen maar toeneemt, terwijl deze mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Onze missie is ieder kind zorg op maat bieden vanuit de Toegang, en dat binnen korte tijd. Kortetermijnoplossingen zoals het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nodig, maar dit alleen is niet genoeg. Onze adviseurs gaan samen met opdrachtgevers op zoek naar duurzame oplossingen voor de lange termijn. Het versterken van de uitvoeringskracht is hierbij een cruciaal thema. Onze gedragswetenschappers en kwaliteitsmedewerkers trainen de consulenten in gespreks- en onderzoeksvaardigheden, regievoering en netwerkversterking. Ook de verbinding met het preventieve voorveld kan beter en efficiënter. Zo kan problematiek eerder gesignaleerd en voorkomen worden. Dit zorgt voor een afname van de werkdruk en kortere wachtrijen.

Onze wachtlijstteams geven op korte termijn lucht aan jeugdprofessionals, en onze strategische experts denken mee om wachtlijsten in de toekomst te voorkomen. Zo gaan we voor een duurzame en efficiëntere toegang, en dus voor betere jeugdzorg.
 

Zo draagt BMC bij aan efficiëntere Toegang

BMC heeft jarenlange ervaring met het wegwerken van wachtlijsten bij Veilig Thuis-organisaties. Deze expertise passen we nu ook met succes toe in de Toegang. Onze wachtlijstteams werken in korte tijd wachtlijsten van soms maanden weg. Zo krijgen medewerkers weer lucht en kunnen ze zich concentreren op wat écht belangrijk is: de best mogelijke ondersteuning bieden aan kinderen die dat nodig hebben. 

Naast het inzetten van wachtlijstteams, koppelen we onze adviseurs aan gemeenten. Deze experts helpen de toegang efficiënter in te richten. We zetten zowel kennis als kunde in om de Toegang op lange termijn te versterken. Zo worden onze gedragswetenschappers en kwaliteitsmedewerkers veelvuldig ingezet om het team inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen. 

Verder hebben we experts in dienst die kunnen helpen de toegang efficiënter in te richten. Deze experts hebben vaak zelf ervaring in de uitvoering waardoor de koppeling tussen praktijk en beleid naadloos gemaakt wordt. Ze geven advies over domeinoverstijgend samenwerken met ketenpartners en het creëren van maximale waarde met beperkte middelen.
 

Onze dienstverlening in de jeugdhulp

In verschillende gemeenten zetten wij projectteams in om de wachtlijsten te verkorten en de werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. BMC denkt over de grenzen van domeinen heen en zet adviseurs met verschillende expertises bij elkaar om hulp te bieden die zo compleet mogelijk is. Deze teams bestaan uit SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals, gedragswetenschappers, back office medewerkers en beleidsadviseurs. In de gemeenten Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, Westland en Eindhoven heeft deze samenwerking al geleid tot efficiënter ingerichte Toegangen.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van toegang jeugdhulp

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van jeugdhulp maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Heb je ervaring in dit domein en ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? We zijn altijd op zoek naar mensen die iets kunnen toevoegen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs toegang jeugdhulp

Liesbeth Sturing
managing consultant, expert verbinding onderwijs jeugdhulp
Portret senior adviseur toegang jeugdhulp Liesbeth Sturing
"Dankzij mijn opdrachten vanuit gemeente, jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling en samenwerkingsverband ben ik goed in staat om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem te kijken, een overstijgende analyse te maken en een advies te geven."

 

Nanja Willemsen
managing consultantPortret managing consultant toegang jeugdhulp Nanja Willemsen

"Mijn opdrachten voer ik uit bij gemeenten of organisaties in het sociaal domein en in het bijzonder het jeugddomein. Vaak op het snijvlak van zorg en veiligheid. Veranderen is voor mij ontwikkelen. Ik ben richtinggevend en in staat anderen de ruimte te geven een bijdrage te leveren."

Leoniek Kroneman
Portret adviseur toegang jeugdhulp Leoniek Kroneman
"Samenwerken aan verbetering in de zorg voor jeugd is mijn passie en loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Als behandelaar, onderzoeker en adviseur laat ik mij leiden leiden door de wetenschap (wat weten we dat werkt) en wat er werkt in de praktijk (wat ervaren we dat werkt). Mijn opdrachten voer ik vooral uit bij, met en voor aanbieders van (specialistische) jeugdhulp. Ik hou van uitdagingen en ga deze pragmatisch, creatief en met een gezonde dosis lef te lijf. Ik heb ervaren dat een focus op ‘wat er wèl (mogelijk) is’ mensen motiveert, energie geeft en de gewenste verandering dichterbij brengt."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement