Een school opheffen of overdragen

Bestuurders denken in een vroeg stadium na over de toekomstbestendigheid van de scholen
binnen de organisatie. Redenen voor het onderzoeken van het toekomstperspectief van een
school is de daling van de leerlingenaantallen of aanhoudende onvoldoende onderwijskwaliteit.
Bestuurlijk, regionaal en wettelijk beleid geven richting en kaders. In het meest verstrekkende
scenario is er sprake van een gedwongen sluiting.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

 

Actueel

Toon alles

Hoe sorteer je als bestuurder tijdig voor op dit soort situaties, waar stuur je op aan? Hoe krijg je
inzicht in mogelijke scenario’s en de te lopen routes? Vanaf welk moment betrek je wie?

Wanneer er nog alternatieven in beeld zijn voor de opheffing, zoals een scholenfusie of een
(bestuurs)overdracht dan is het de investering waard om deze te onderzoeken via een
scenariostudie. Vanuit de Wet op de medezeggenschap is het onderzoeken van alternatieven
en tijdig betrekken van stakeholders cruciaal. Tegelijkertijd ligt de toekomstverkenning van een
school zeer gevoelig. Stakeholders dienen niet te vroeg en niet te laat te worden betrokken.

Elke opheffing, fusie of overdracht is anders; de uitgangssituatie en regionale of stedelijke
context zijn bepalend in het juiste plan van aanpak. Een scenariostudie draagt bij aan een zo
volledig mogelijk inzicht in de feiten, de context en de impact van verschillende scenario's.

BMC heeft veel ervaring in het uitvoeren van scenariostudies en onze adviseurs bieden kundige
begeleiding bij het volgen van de juiste wettelijke procedures inzake opheffing, fusie en
overdracht en het inrichten van een bijpassend zorgvuldig verander- en communicatietraject.
Benieuwd wat BMC voor uw situatie kan betekenen? Neem contact met ons op voor een
verkennend gesprek.

Meer informatie over samenwerken in het onderwijs

Deze expertise valt onder samenwerken in het onderwijs binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement