Partners in verbetering

'BMC ondersteunt de publieke sector bij het vinden en implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering. Met toonaangevende expertise en maatschappelijke toegevoegde waarde'11-10-17

Gemeentefonds profiteert mee van het regeerakkoord

Gemeenten mogen hun meerjarenbegroting in positieve zin bijstellen. Dat valt op te maken uit het… Lees meer

21-09-17

Septembercirculaire: vanuit Den Haag niets nieuws!

Een beleidsarme miljoenennota en een Septembercirculaire zonder verrassingen De Septembercirculaire 2017 zal in de bijna… Lees meer

19-09-17

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: aan het werk!

In het kort … De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bewerkstelligt dat de rechtspositie van… Lees meer

Maak kennis met
onze ontwikkel- en advieskracht
Ontwikkel- en advieskrachten
Maak kennis met onze implementatie- en uitvoeringskracht
Reset filter

Twitterfeed