Slimme samenleving

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met complexe maatschappelijke opgaven rondom bijvoorbeeld de zorg, de energietransitie, klimaatadaptatie en wonen. Tegelijkertijd gaat de digitalisering steeds sneller. Zou het dan niet mooi zijn als we digitalisering inzetten om oplossingen te vinden voor de opgaven die we zien? Juist op lokaal niveau maak je namelijk veel impact op de leefomgeving van bewoners. In de slimme samenleving gebruiken we technologie en data om de leefomgeving van inwoners nog fijner te maken. 

BMC heeft de juiste kennis en ervaring om de slimme samenleving te coördineren, een visie te vormen en een basis te leggen voor echte resultaten. Want wat uiteindelijk telt is: voor de inwoner het verschil maken. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder de slimme samenleving?
Onze aanpak op het gebied van de slimme samenleving
Onze dienstverlening op het gebied van de slimme samenleving
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur slimme samenleving

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder de slimme samenleving?

In een slimme samenleving worden data en technologie gebruikt om slimme oplossingen te creëren. Voor de ontwikkeling van een slimme samenleving is digitalisering nodig: een uitdagende en complexe opgave. Een sterke visie bij deze transformatie is daarom heel belangrijk. Door te experimenteren, te leren en toe te passen, groeit de samenleving. Deze beweging, waarin we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van digitalisering om de uitdagingen in de maatschappij op te lossen, noemen we de slimme samenleving. Een smart city is hiervan een voorbeeld.
 

Onze aanpak op het gebied van de slimme samenleving 

Om een slimme samenleving te realiseren, volgen we altijd dezelfde aanpak. We creëren een routekaart waarmee we de ontwikkeling van een slimme samenleving op gang brengen. Hierbij werken we met vier stappen met eigen (tussen)resultaten:

1. Inventarisatie kansrijke opgaven

Om de slimme samenleving te laten slagen, is het belangrijk om deze te verbinden aan de opgaven in een stad. Daarnaast zijn op wijk- of buurtniveau vaak ook andere opgaven te definiëren. Ook is het belangrijk om inwoners actief te betrekken bij de ontwikkelingen. Door middel van inwonersonderzoeken, gesprekken met de gemeente en het Bestuursakkoord komen we tot een lijst van kansrijke opgaven. Daarbij focussen we op de partijen die een rol spelen in de opgave, zoals de gemeente, publieke of private partners, kennisinstellingen en inwoners. 

2. Inventariseren lopende initiatieven

Na inventarisatie van de kansen volgt een inventarisatie van de lopende initiatieven om te experimenteren met data en technologie. 

3. Toetsen van initiatieven aan toetsingskader Slimme Samenleving

We toetsen alle initiatieven om te zien of ze bij de routekaart passen. 
Mogelijke uitgangspunten zijn: 

  • Toegevoegde waarde zijn voor de stad/gemeente
  • Directe bijdrage aan maatschappelijke opgave(n) uit het coalitieakkoord
  • Eerste resultaten binnen een jaar
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van het ecosysteem Slimme Samenleving
  • Bijdrage aan de netwerksamenleving
  • Geeft inzicht in de mate en vorm van betrokkenheid van de ambtelijke organisatie
  • Vergroot de betrokkenheid van inwoners

4. Formuleren pakket inclusief financieringsvoorstel

Tot slot maken we een inschatting van de tijd en middelen die de komende jaren nodig zijn. 
 

Onze dienstverlening voor de slimme samenleving

Advies en onderzoek

BMC geeft advies en biedt begeleiding bij de beweging richting een slimme samenleving. We geven inhoudelijk advies over de toepassing van technologische ontwikkelingen. De echte uitdaging van digitalisering is dat onze manier van werken moet veranderen. Daarom adviseert BMC over thema’s zoals verandermanagement, organisatiekunde, netwerksamenwerking en inwonerbetrokkenheid. Onze meerwaarde bewijst zichzelf in de combinatie van deze onderdelen, natuurlijk altijd vormgegeven in samenspraak met de opdrachtgever. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van de slimme samenleving? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseur slimme samenleving

Meer informatie over de slimme samenleving? Neem dan contact op met onderstaande adviseur. 

Marcel BroekhaarPortret Marcel Broekhaar
senior adviseur slimme samenleving
"Aan de slag gaan met de beweging richting de slimme samenleving vraagt om leiderschap. Vandaag keuzes maken waardoor je morgen beter kunt anticiperen op de uitdagingen van jouw stad of gemeente." 

Neem contact op

Meer informatie over datagedreven beleid

Deze expertise hoort bij datagedreven beleid, sturing en uitvoering binnen data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement