Opgave- en netwerksturing: Aanpakken met Impact

Publieke organisaties krijgen te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken - ook wel wicked problems - waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Door de complexiteit en hardnekkigheid van deze opgaven is het moeilijk om er grip op te krijgen. De lokale overheid speelt bij maatschappelijke opgaven vaak een essentiële rol. Aanpakken met Impact (AMI) omvat handvatten om met een programmatische werkwijze impact te maken op deze maatschappelijke opgaven. Netwerkregie helpt hierbij de verschillende partijen om effectief samen te werken. Onze adviseurs ondersteunen graag bij het toepassen van deze werkwijze.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina: 
Wat verstaat BMC onder opgave- en netwerksturing? 
Onze aanpak op het gebied van opgave- en netwerksturing
Onze dienstverlening op opgave- en netwerksturing
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs opgave- en netwerksturing

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder opgave- en netwerksturing?  

Aanpakken met Impact is een programmatische werkwijze om samen met netwerken, over afdelings- en organisatiegrenzen heen, impact te maken op maatschappelijke opgaven. Zo maken we Nederland schoner, eerlijker en leefbaarder voor en met inwoners, cliënten en leerlingen. Netwerksamenwerking en netwerkregie vormen hiervan een belangrijk onderdeel. 

Lees meer over netwerksamenwerking en regie
 

Onze aanpak op het gebied van opgave- en netwerksturing

BMC praktijkervaring en methodische inzichten samengebracht in de programmatische werkwijze Aanpakken met Impact. Deze werkwijze biedt betrokkenen bij maatschappelijke opgaven handvaten om samen op pad te gaan. AMI biedt een breed palet voor zowel leiderschap, samenwerking, organiseren en doen. Van leiderschap met lef, tot Transactionele Analyse als praktisch gereedschap voor samenwerken en praktische formats. Impact maken op maatschappelijke opgaven vraagt om samenwerking tussen praktijk, beleid en wetenschap. De kracht ligt hierbij om langdurig, met focus, te doen en te leren. BMC biedt hierbij advies en trainingen op maat. 

AMI gaat niet uit van een lineair en voorspelbaar proces, maar heeft wel vier cyclische fasen die de strategische ambities in elke opgave helpen vertalen in een praktisch uitvoerbare aanpak met zichtbare resultaten en voelbare impact. Bekijk hieronder een schematische weergave van het proces. 

Aanpakken met Impact reisplanKlik op de afbeelding om deze te vergroten
 

Onze dienstverlening op opgave- en netwerksturing

Advies en onderzoek 

BMC biedt maatwerk en ondersteunt op verschillende manieren. We geven inhoudelijk advies over de organisatie van een maatschappelijke opgave, aan programmamanagers, bestuurders en directeuren. BMC biedt adviseurs die een tijdelijke (programma)rol kunnen vervullen. We kunnen ook ondersteunen door middel van training en coaching.

Meer over advies en onderzoek

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs opgave- en netwerksturing

Meer informatie over opgave- en netwerksturing? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs:

Marijke AndewegPortret van Marijke Andeweg
partner Aanpakken met Impact
"Samen al doende lerend zoeken naar wat écht werkt, naar impact voor dat ene kind..." 

Minke Poppens
managing consultant sociaal domein
portret minke poppens"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Ik geloof in de kracht van verschillende perspectieven en breng die in mijn opdrachten dan ook graag samen. Daarin treed ik vaak op als netwerkregisseur. Daarnaast draag ik bij aan de versterking van de uitvoeringskracht in de publieke sector middels training en advies op het gebied van netwerksamenwerking en regievoeren."

Neem contact op

 

Meer informatie over Bestuur?

Deze expertise valt onder Bestuur binnen Bestuur & Organisatie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement