Financiën & Control

De energietransitie, de Omgevingswet en de krapte op de arbeidsmarkt: zomaar een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven waar overheden op in moeten spelen. En dat terwijl de (Rijks)financiën op de middellange en lange termijn onder grote druk staan. Wij zijn ons bewust van het belang van een goede bedrijfsvoering en een gezonde financiële huishouding voor overheden. Om goed met deze opgaven om te kunnen gaan, en om zich beter te kunnen verantwoorden tegenover haar inwoners. Benieuwd wat BMC allemaal voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact met ons op

BMC zet haar ruime ervaring in om overheden en organisaties in het publieke domein te ondersteunen bij hun financiën en de organisatie van hun bedrijfsvoering. We verzorgen adviestrajecten op strategisch en tactisch niveau, (bezuinigingstrajecten, inrichtings- en sturingsvraagstukken, benchmarks, analyses), en we bieden ervaren interimmers op junior, medior en seniorniveau. Zo detacheren we bijvoorbeeld concerncontrollers, hoofden financiën, businesscontrollers, financieel strategen, regievoerders voor de planning- en controlcyclus, VIC-ers en medewerkers voor de financiële administratie. 

Zo dragen we niet alleen bij aan een fitte bedrijfsvoering bij het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook aan het vertrouwen dat inwoners hebben in de overheid. 

Op deze pagina:
Uitdagingen rondom Financiën & Control
Onze visie op Financiën & Control
Dienstverlening binnen Financiën & Control
Praktijkcases en oplossingen Financiën & Control
Werken bij BMC binnen Financiën & Control
Adviseurs Financiën & Control

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van Financiën & Control

We leven in onzekere tijden. Door allerlei factoren staan de Rijksfinanciën onder druk. Denk hierbij aan allerlei tegenvallers, zoals de spaartaks en de verhoogde uitgaven aan Defensie. Dit vertaalt zich ook naar de financiën voor mede-overheden, scholen en zorginstellingen.Voor bijvoorbeeld gemeenten komt dit tot uitdrukking in de uitkering via het gemeentefonds. De uitkering via het gemeentefonds wordt straks op een andere manier verdeeld. Deze ontwikkeling kent winnaars en verliezers. Deze verliezers zijn vaak kleinere gemeenten met een zwakke sociale structuur.

Daarnaast worden overheden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven (denk aan de energietransitie, Omgevingswet, de coronacrisis binnen het sociaal domein en krapte op de arbeidsmarkt). Deze opgaven vragen om nieuwe oplossingen, samenwerkingsvormen, organisatievormen en uitvoeringsvarianten. 

Om hier goed op in te spelen, is een fitte bedrijfsvoering essentieel. BMC adviseert scholen, zorginstellingen en overheden tot een optimale bedrijfsvoering te komen, waarin de checks and balances adequaat zijn vormgegeven.
 

De visie van BMC op Financiën & Control

Door de huidige maatschappelijke opgaven moet er gestuurd worden op maatschappelijke effecten. Hierbij gaat het om nieuwe ‘controls’, zoals outcome, cultuur en legitimiteit.

Het is ondertussen duidelijk dat hier drastische veranderingen voor nodig zijn. Met financiële cijfers alleen is de complexiteit van de opgaven van deze tijd niet te duiden. We moeten naar oplossingen toe waarbij de samenleving centraal staat. Deze veranderende rol zorgt voor een andere focus binnen overheidsorganisaties en samenwerkingspartners. 

Deze verandering van focus heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van organisaties. Die moet anders georganiseerd worden om van toegevoegde waarde te kunnen blijven zijn voor het primaire proces, en dus voor de samenleving. De bedrijfsvoering moet vraaggerichter worden ten aanzien van de samenleving. Hierbij fungeren organisaties als businesspartners, die meedenken over hoe de gewenste maatschappelijke effecten bereikt kunnen worden in een brede context. 

Dat betekent concreet: een verschuiving van beheersmatig beleid naar een bedrijfsvoering gericht op ontwikkeling. Onderstaande afbeelding maakt deze beweging duidelijk.

Bedrijfsvoering gericht op ontwikkeling

Om deze ontwikkeling in gang te zetten, moet er anders nagedacht worden over essentiële bedrijfsvoeringsaspecten voor een fitte bedrijfsvoering (Verbonden, Wendbaar, Doelgericht en Lerend en Vernieuwend).

Het implementeren van deze veranderingen in het publieke domein is essentieel om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke opgaven van nu en morgen. Een fitte bedrijfsvoering zorgt voor een flexibele, lenige organisatie met genoeg uithoudingsvermogen om deze uitdagingen aan te kunnen gaan.
 

Onze dienstverlening op Financiën & Control

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt overheden met advies op het gebied van Financiën & Control. We werken vanuit een netwerkaanpak. Dit vereist maatwerk en focus. Bij BMC weten we hoe we regie pakken, zodat de samenwerking tussen netwerkpartners optimaal verloopt. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC verzorgt verschillende opleidingen binnen de organisatie, denk bijvoorbeeld aan:

  • Training Public Controller
  • Training Data gedreven werken voor Financials

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van Financiën & Control? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft.

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van Financiën & Control

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen financiën en bedrijfsvoering maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs Financiën & Control

Herman Uffen
Portret van senior adviseur financiën en bedrijfsvoering Herman Uffensenior adviseur

"Binnen BMC heb ik als senior adviseur ervaring en expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering bij overheidsorganisaties. Daarnaast heb ik ruime ervaring met rekenkameronderzoeken, kostprijsonderzoeken, doorlichtingen van gemeenten en van organisaties in het publieke domein, het schrijven van second opinions en diverse bezuinigingstrajecten."

Erwin Ormel
Portret van senior adviseur financiën en bedrijfsvoering Erwin Ormelsenior adviseur

“Ik ben meer dan 30 jaar werkzaam op het snijvlak van financiële strategie, politiek bestuur en bedrijfsvoering en dan met name bij gemeenten. Binnen BMC verricht ik zowel interim-opdrachten als adviesopdrachten op dit terrein, zoals: het meeschrijven aan kaderstellende documenten, adviezen over de inrichting van de financiële functie, het uitvoeren van benchmarks, de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten en het geven van trainingen en cursussen op dit terrein.”

Siemen Fuite
Portret van adviseur financiën en bedrijfsvoering Siemen Fuiteadviseur

"De cijfers vertellen soms een incompleet verhaal, het verhaal achter de cijfers is waar het om gaat. Advies geven over Financiën & Control binnen een organisatie in dat kader is het mooiste wat er is!"

Neem contact met ons op

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement