Privacy

[Menu]
Belangrijke thema’s binnen privacy:
Digitalisering publieke sector
Complexe vraagstukken
De AVG
Expertises BMC
Dienstverlening privacy

Waar digitalisering plaatsvindt, wordt ook privacy een steeds belangrijker thema. Privacy komt steeds vaker terug in de media en in het maatschappelijk debat, door bijvoorbeeld datalekken, cybercriminaliteit en beveiligingsproblemen bij organisaties in de publieke sector. BMC ondersteunt de publieke sector met het veilig beheren én beschermen van gegevens. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

[Neem contact op]

Digitalisering in de publieke sector

De digitalisering van de samenleving heeft gevolgen voor de dienstverlening door overheden. Zowel op Rijksniveau als op lokaal niveau verwachten inwoners dat overheden hun dienstverlening ook digitaal aanbieden. Bijvoorbeeld het in contact komen, het digitaal aanvragen van voorzieningen en vergunningen en het beschikbaar stellen van digitale informatie. 

De digitalisering helpt overheden dus bij het realiseren van hun maatschappelijke opgave. Er komt steeds meer data beschikbaar waarmee de overheid de dienstverlening optimaal kan afstemmen op de individuele inwoner. Naast data wordt er ook gebruik gemaakt van algoritmes om de dienstverlening te optimaliseren en voorspellingen te doen over toekomstige behoeften van inwoners.

Complexe vraagstukken

Bij het realiseren van de maatschappelijke opgave speelt niet alleen digitalisering een rol, maar ook de complexer wordende maatschappij. Zorg- en ondersteuningsbehoeften van inwoners strekken zich steeds vaker uit over verschillende domeinen. Het uitwisselen van informatie tussen die domeinen en het ondersteunen van inwoners bij het stellen van de juiste hulpvraag wordt daarbij steeds belangrijker. Ook het bestrijden van criminaliteit en het handhaven van de openbare orde vraagt om het uitwisselen van informatie tussen domeinen. Niet alleen binnen het publieke domein, maar ook tussen publieke en private organisaties.

Voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven door de overheid is de beschikbaarheid van data dus cruciaal. Dat vraagt om een goede inrichting van het databeheer. Gegevensbescherming speelt hierbij een belangrijke rol. Hiervoor gelden de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

AVG

De AVG stelt de kaders voor het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Volgens de AVG is het verplicht om de zorgvuldige gegevensverwerking te borgen. Daarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), het opstellen van een register van verwerkingen. Ook verplicht de AVG tot transparantie naar de inwoners over de wijze waarop de overheid omgaat met hun gegevens. Daarnaast heeft iedere overheidsinstantie de verplichting een interne toezichthouder aan te stellen, de functionaris gegevensbescherming. 

De expertise van BMC

BMC is hét expertisebureau voor gegevensbescherming binnen de publieke sector. Onze adviseurs hebben zeer ruime ervaring binnen de publieke sector en de vraagstukken vanuit bijvoorbeeld het sociaal domein, openbare orde, veiligheid, ondermijning en bedrijfsvoering. Vanuit die brede kennis en expertise maken onze adviseurs de vertaling naar de verplichtingen vanuit de AVG. Daarmee houdt u de volledige controle over het zorgvuldig omgaan met gegevens. 

Onze dienstverlening op privacy

BMC ondersteunt overheden op meerdere manieren bij het naleven van de AVG. We voeren onder andere DPIA’s uit en stellen registers van verwerkingen op. Ook inventariseren we de gebruikte algoritmes en nemen deze op in een algoritme register. Daarnaast helpen we ook bij het inrichten van de governance, het opstellen van beleid, convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en geven advies over het uitwisselen van gegevens. 

Binnen het sociaal domein verzorgen we workshops en bieden we ondersteuning bij het uitrollen van privacy-handvatten. Naast advies en ondersteuning kunt u bij BMC ook terecht voor de inhuur van medewerkers, zoals privacy officers of een functionaris gegevensbescherming.

Meer informatie over privacy

Meer weten over privacy? Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op via het telefoonnummer (033) 496 52 00 of neem direct contact op met één van onze gespecialiseerde adviseurs.

Werken bij BMC

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen organisatie van corporaties maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we ervaren bestuurssecretarissen, interim bestuurders en strategisch managers die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Alex Commandeur Informatie & Gegevensmanagement, Voortgezet Onderwijs managing consultant 06 - 82 12 03 17 Bekijk profiel
Julius Duijts Informatie & Gegevensmanagement, Zorg managing consultant 06 - 29 52 55 31 Bekijk profiel
Willem de Vries Informatie & Gegevensmanagement, Sociaal Domein senior adviseur 06 - 51 62 97 80 Bekijk profiel

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement