Privacy

Door de digitale transformatie wordt ook privacy een steeds belangrijker thema. Privacy komt steeds vaker terug in de media en in het maatschappelijk debat, door bijvoorbeeld datalekken, cybercriminaliteit en beveiligingsproblemen bij organisaties in de publieke sector. Maar ook het toenemende gebruik van AI en algoritmes stellen overheidsorganisaties voor nieuwe uitdagingen. 

BMC ondersteunt de publieke sector met het veilig toepassen, beheren én beschermen van gegevens. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van data en dienstverlening staan wij voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De digitale transformatie in de publieke sector
Privacy als complex vraagstuk bij digitalisering
De AVG en de overheid
Expertises BMC rondom gegevensbescherming
Dienstverlening privacy
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van privacy
Adviseurs privacy

Actueel

Toon alles

De digitale transformatie in de publieke sector

De digitale transformatie heeft gevolgen voor de dienstverlening door overheden. Zowel op Rijksniveau als op lokaal niveau verwachten inwoners dat overheden hun dienstverlening ook digitaal aanbieden. Bijvoorbeeld het in contact komen, het digitaal aanvragen van voorzieningen en vergunningen en het beschikbaar stellen van digitale informatie. 

De digitalisering helpt overheden dus bij het realiseren van hun maatschappelijke opgave. Er komt steeds meer data beschikbaar waarmee de overheid de dienstverlening optimaal kan afstemmen op de individuele inwoner. Naast data wordt er ook gebruik gemaakt van algoritmes om de dienstverlening te optimaliseren en voorspellingen te doen over toekomstige behoeften van inwoners.
 

Privacy als complex vraagstuk bij de digitale transformatie

Bij het realiseren van deze maatschappelijke opgave speelt niet alleen digitalisering een rol, maar ook de complexer wordende maatschappij. Zorg- en ondersteuningsbehoeften van inwoners strekken zich steeds vaker uit over verschillende domeinen. Het uitwisselen van informatie tussen die domeinen en het ondersteunen van inwoners bij het stellen van de juiste hulpvraag wordt daarbij steeds belangrijker. 

Ook het bestrijden van criminaliteit en het handhaven van de openbare orde vraagt om het uitwisselen van informatie tussen domeinen. Niet alleen binnen het publieke domein, maar ook tussen publieke en private organisaties.

Voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven door de overheid is de beschikbaarheid van data dus cruciaal. Dat vraagt om een goede inrichting van het databeheer. Gegevensbescherming speelt hierbij een belangrijke rol. Hiervoor gelden de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

De AVG en de overheid

De AVG stelt de kaders voor het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. De AVG verplicht tot het borgen van zorgvuldige gegevensverwerking. Daarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), het opstellen van een register van verwerkingen. 

Ook verplicht de AVG tot transparantie naar de inwoners over de wijze waarop de overheid omgaat met hun gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het publiceren van een algoritmeregister. Daarnaast heeft iedere overheidsinstantie de verplichting een interne toezichthouder aan te stellen, de functionaris gegevensbescherming. 
 

Expertises BMC rondom privacy

BMC is hét expertisebureau voor privacyvraagstukken binnen de publieke sector. Onze adviseurs hebben zeer ruime ervaring binnen de publieke sector en de vraagstukken vanuit bijvoorbeeld het sociaal domein, openbare orde, veiligheid, ondermijning en bedrijfsvoering. 

Vanuit die brede kennis en expertise maken onze adviseurs de vertaling naar de verplichtingen vanuit de AVG. Daarmee houdt u de volledige controle over het zorgvuldig omgaan met gegevens. 
 

Onze dienstverlening op privacy

BMC ondersteunt overheden op de volgende manieren bij het naleven van de AVG:

  • uitvoeren van DPIA’s en 
  • opstellen van verwerkingsregisters
  • maken van scans en nulmetingen van AVG-gerelateerde vraagstukken
  • zorgen voor een inventarisering van gebruikte algoritmes en nemen deze op in een algoritmeregister 
  • ondersteuning bij inrichten van de governance
  • ondersteuning bij opstellen beleid, convenanten en samenwerkingsovereenkomsten
  • advisering over gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
  • inrichting compliance

Binnen het sociaal domein verzorgen we workshops en bieden we ondersteuning bij het uitrollen van privacy-handvatten. Naast advies en ondersteuning kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals, zoals privacy officers of een functionaris gegevensbescherming.

Download brochure gegevensbescherming

Download brochure auditplicht

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van privacy

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen organisatie van corporaties maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs privacy

Meer weten over privacy? Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op via het contactformulier onderaan de pagina of één van onze gespecialiseerde adviseurs.

Alex Commandeur
Portret managing consultant privacy Alex Commandeurpartner privacy, CIPP/E

"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Julius Duijts
Portret managing consultant privacy Julius Duijtsmanaging consultant, CMC CISSP CEH CIPP/E

"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen data en dienstverlening

Deze expertise is gelinkt aan data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement