Ons werk

Als BMC’er werk je in de publieke sector bij opdrachtgevers als gemeenten, provincies, de rijksoverheid, de corporatiesector, waterschappen of onderwijs- en zorgaanbieders. Je opdrachtgevers houden zich bezig met grote maatschappelijke opgaven die overheden, taken en regio’s overschrijden. Denk aan de energietransitie, de uitdagingen op de arbeidsmarkt, duurzaamheidsvraagstukken, sociale ongelijkheid en kansenongelijkheid en het woningtekort.

Meer weten over werken bij BMC als trainee, adviseur, senior adviseur of managing consultant? Ga dan naar deze pagina.

BMC, Partners in verbetering

Complexe opgaven én omstandigheden

Niet alleen de maatschappelijke opgaven zijn complex, ook de omstandigheden waarin de publieke sector aan deze opgaven werkt, zijn uitdagend en veeleisend. Denk aan afnemende democratische legitimiteit, personele schaarste, complexe institutionele kaders en imagoproblemen. Tegelijkertijd vragen inwoners, leerlingen en cliënten om een betere kwaliteit van dienstverlening. Dit alles is reden genoeg voor BMC om ook de komende jaren actief bij te dragen aan de ‘uitvoeringskracht’ van de publieke sector, de essentiële kwaliteiten waarover publieke organisaties moeten beschikken om uitvoerbaar beleid te maken. Beleid dat leidt tot resultaat voor inwoners, ondernemers, cliënten en leerlingen.

Onze dienstverlening en expertises

Wij bieden een breed scala aan dienstverlening: hoogwaardig onderzoek en advies, inhuur van (senior) adviseurs en trainees als oplossing voor tijdelijke bezettingsproblemen, werving en selectie, incompany- en maatwerkopleidingen en een individueel aanbod aan trainingen & opleidingen voor professionals in de publieke sector.

Onze expertise strekt zich uit over de volledige breedte en diepte van de publieke sector. Daarbij onderscheiden wij ons door hoogwaardig advies en onderzoek te koppelen aan implementatie met daadkracht: we maken bedachte oplossingen waar en brengen ons advies in de praktijk. Bij alles wat we doen, staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal. Hierdoor is BMC als expertisebureau een unieke speler in de markt én een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers en hun complexe uitdagingen.

Hieronder vind je een overzicht van onze expertises en de maatschappelijke thema’s waarvoor we ons inzetten. Voor een nog completer overzicht inclusief subexpertises en -thema's, klik hier.

Ook interessant: