BMC als duurzaam bedrijf

Maatschappelijke ambitie voor eigen organisatie 

Al sinds 1986 werken onze professionals dagelijks in de publieke sector. Onze adviseurs zetten zich samen met publieke organisaties in en voelen zich verantwoordelijk voor het beste maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt. Onze adviseurs willen ook werken vanuit een bedrijf dat maatschappelijk betrokken is. Dat heeft ertoe geleid dat een groepje adviseurs aan de slag is gegaan om ons bedrijf zelf te verduurzamen en hiermee bij te dragen aan een bredere maatschappelijke opgave. BMC heeft een heldere ambitie geformuleerd: in 2030 hebben wij aantoonbaar een structureel positieve impact op de samenleving. Dat bereiken we door op reis te gaan naar een duurzaam bedrijf. Dat doen we samen met Yacht en met ons moederbedrijf Randstad Groep Nederland (RGN). Onze basis wordt gevormd door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en we doen van onze resultaten jaarlijks verslag met een Maatschappelijk Jaarverslag.

Download het BMC Maatschappelijk Jaarverslag 2023

Onze route: we reizen langs vier sporen

Aan de hand van diverse thema’s en op verschillende manieren gaan we de komende jaren deze ambitie waarmaken. Dat doen we via vier sporen:

Spoor 1: je beste zelf kunnen zijn

BMC zet al jarenlang in op ruimte voor het ontwikkelen van persoonlijke  kracht en  ontwikkeling en investeert al in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We krijgen een hoog cijfer op medewerkerstevredenheid en verbeteren dat door persoonlijke aandacht, volop opleidingsmogelijkheden en bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten.

Daarnaast is iedereen welkom bij ons bedrijf, ongeacht afkomst, religie of seksuele voorkeur. Er is een visie op Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) door de directie van BMC vastgelegd in een beleidskader. We organiseren D&I trainingen en evenementen zoals de Ramadan Challenge en we hebben aandacht voor Keti Koti.

Spoor 2: naar Net Zero

We werken in dit spoor nauw samen met RGN. Vanuit RGN wordt het wagenpark volledig elektrisch en wordt er vol ingezet op de Net-Zero doelstelling om in 2050 nul-emissie van broeikasgassen te hebben. We rijden daarnaast ons eigen spoor, want zoals Marlou Leenders, Global Head of Sustainability bij Randstad, al aangeeft: ‘Wacht niet af en vraag niet om toestemming. Just go! Iedereen kan duurzame keuzes maken en impact hebben, ongeacht je functie.‘ Daarom maken we in 2023 een plan voor een afvalloos, plasticvrij en circulair kantoor in Amersfoort in 2030, werkt er een mobiliteitsteam aan alternatieve vervoersopties en is onze catering bij bijeenkomsten al geheel vegetarisch en zo veel mogelijk biologisch.   

Spoor 3: social return on investment (SROI)

We pakken SROI-opdrachten sinds enkele jaren centraal en gecoördineerd op. Daardoor kunnen we veel meer invulling realiseren en hebben we inzicht gekregen in de omvang van deze waardevolle bijdragen aan de maatschappij. Vanuit een vast kader kunnen we SROI vanuit verschillende opdrachten samenbrengen en daarmee veel meer impact maken. We zijn trots op de resultaten en bouwen onze SROI-activiteiten de komende jaren verder uit.

Lees meer over SROI bij BMC

Spoor 4: maatschappelijke betrokkenheid

Dit is een van de pijlers van ons bedrijf. Onze adviseurs zetten zich ook buiten opdrachten en werktijden in voor het publieke domein. In 2023 hebben we veel verschillende goede doelen actief ondersteund, zoals de Nacht van de Vluchteling, Make-A-Wish, Heppie Boxen, Steun aan vluchtelingen uit Oekraïne, en Kika.

Maatschappelijk jaarverslag 2023

Meer weten over hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen? Lees ons Maatschappelijk Jaarverslag 2023.

Download het BMC Maatschappelijk Jaarverslag 2023

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de stappen die BMC zet en gaat zetten richting een duurzaam bedrijf? Neem dan contact op met ons team duurzaam BMC: Edu Esselman, Karin van den Akker, Arja de Waal, Eva Fens & Sabina van Zetten.

Edu Esselman HRM- en organisatieadviseur / SROI projectmanager BMC 06 - 82 01 21 59
Karin van den Akker senior adviseur 06 - 26 14 28 01
Sabina van Zetten adviseur 06 - 14 96 19 15