Samenwerken in het onderwijs

Samenwerken in het onderwijs is belangrijk om de vaak schaarse beschikbare middelen beter in te kunnen zetten. Door middel van samenwerking tussen schoolbesturen zorgen we voor het best denkbare onderwijs. Daar hebben zowel leerlingen als ouders en bedrijven in de regio, de gemeente of het dorp baat bij. Samenwerken is nodig in krimpgebieden, maar ook in meer stedelijke regio’s. Hier draagt samenwerking bij aan een antwoord op maatschappelijke uitdagingen als segregatie, kansengelijkheid en inclusief onderwijs. 

Neem contact met ons op

BMC geeft advies op het gebied van samenwerking in het onderwijs en is een ervaren sparringpartner. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van jeugd en onderwijs staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van samenwerken in het onderwijs
Visie van BMC op samenwerken in het onderwijs
Werkwijze voor ontwikkeling van samenwerken in het onderwijs
Dienstverlening op het gebied van samenwerken in het onderwijs
Praktijkcases en oplossingen samenwerken in het onderwijs
Werken bij BMC op het gebied van samenwerken in het onderwijs
Adviseurs samenwerken in het onderwijs

Actueel

Toon alles

Maatschappelijke uitdaging van samenwerken in het onderwijs

De rol van onderwijs in de samenleving is een steeds belangrijker onderwerp in het maatschappelijk debat. Dit gaat vooral om de vraag hoe we zorgen voor het ‘beste onderwijs’ in de lokale of regionale samenleving. Door samen te werken in het onderwijs krijgt een dorp bijvoorbeeld een betere en toekomstbestendige basisschool en krijgt ook een regio met minder leerlingen een goed scholingsaanbod. Daarnaast draagt een bredere beschikbaarheid van beroepsopleidingen bij aan aansluiting op de regionale arbeidsmarkt
 

Visie van BMC op samenwerken in het onderwijs

Samen kunnen we meer dan alleen. Scholen en besturen werken soms samen uit noodzaak, maar doen dat vooral vanuit ambitie en visie. Zo realiseren we het beste onderwijs binnen een gemeente of regio. Om dit te bereiken, werken we aan een betere verbinding tussen kinderopvang en basisscholen en koppelen we beroepsopleidingen en de bijbehorende werkvelden aan elkaar. Zo krijgen studenten meer kansen op de arbeidsmarkt en komen we tegemoet aan de behoeften van die markt.
 

Zo dragen we bij aan goede samenwerking in het onderwijs

BMC biedt ondersteuning bij samenwerking tussen scholen, schoolbesturen, onderwijsorganisaties, gemeenten en werkgevers. Met onze dienstverlening bouwen we aan nieuwe samenwerkingstrajecten in het onderwijs en versterken we bestaande samenwerking. Dit doen we altijd op basis van co-creatie en maatwerk. De meeste samenwerkingstrajecten in het onderwijs bestaan uit een verkenningsfase, een voorbereidingsfase, en besluitvormingsfase en een afrondingsfase. We zijn bij elk van deze fases betrokken om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. 
 

Onze dienstverlening op het gebied van samenwerken in het onderwijs

Advies en onderzoek

Voor opdrachten op het gebied van samenwerking in het onderwijs beschikken we over een team van ervaren adviseurs. Zij zijn goede sparringpartners voor bestuurders en toezichthouders, maar spreken ook de taal van de medezeggenschap, onderwijsgevenden, stafmedewerkers, ouders en leerlingen. 

Daarnaast dragen onze adviseurs bij aan onder andere procesarchitectuur en data-analyse. We maken strategieplannen en ondersteunen schoolbesturen bij fusietrajecten of samenwerkingsovereenkomsten. Zo investeren we in samenwerking in het belang van de leerling. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat voor onderwijsinstellingen Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van samenwerking in het onderwijs? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van samenwerken in het onderwijs

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van samenwerking in het onderwijs maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs samenwerken in het onderwijs

Hans Schuit
Portret partner samenwerken in het onderwijs Hans Schuitpartner

"Als partner geef ik richting aan een team van adviseurs op het gebied van Regionale Samenwerking: projecten van po tot en met hbo, van de laatste school in het dorp of de regio tot en met een betere aansluiting van beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt. Als ervaren adviseur draag ik graag ook zelf mijn steentje bij aan deze projecten."

Joukje JurjensPortret managing consultant samenwerken in het onderwijs Joukje Jurjens
managing consultant

"Kwaliteit komt tot stand door zorgvuldig te werken met en uit vertrouwen. Dat kenmerkt ook mijn stijl in de opdrachten die ik uitvoer in het hele onderwijsveld. Vanuit mijn brede blik als generalist verbind ik inhoud, processen en strategie in onderzoeks- en adviestrajecten en als procesbegeleider."

Jeanette BreekveldtPortret managing consultant samenwerken in het onderwijs Jeanette Breekveldt
managing consultant

"Samenwerking tussen personen en (onderwijs)organisaties kan heel complex zijn. Vanuit een organisatiekundige en HRM-blik kijk ik mee naar mogelijkheden en beperkingen, en houd daarbij zicht op het doel: het best mogelijke onderwijs voor leerlingen en studenten."

Ben KuiperPortret managing consultant samenwerken in het onderwijs Ben Kuiper
managing consultant

"Ik ben al circa 25 jaar adviseur op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsvoering in opdrachten in de rol van interim-manager (directeur, rector, bestuurder) en in de rol van adviseur. Bedrijfsvoering is relevant voor losse organisaties, maar zeker ook wanneer ze gaan samenwerken: denk hierbij o.a. aan overeenkomsten en verschillen onderwijs op het gebied van financiën, personeelsbehoefte, huisvesting, overhead, vorming van stafbureaus.."

Laura KirchnerPortret managing consultant samenwerken in het onderwijs Laura Kirchner
managing consultant

"In verbinding met elkaar het beste doen voor de leerlingen. Regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs is waar mijn kennis en ervaring ligt. Denk hierbij aan thema’s als het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), leerlingendaling, regionale visieontwikkeling voor toekomstbestendig onderwijs, huisvestings- en capaciteitsvraagstukken en het stichten, splitsen en verplaatsen van scholen en/of onderwijsaanbod."

Janette Bezemer
senior adviseur

"Flexibilisering van het onderwijs en Curriculumvernieuwing is meer dan alleen een aanpassing van de modules. Binnen het HBO heb ik ervaring met het maken van de vertaalslag van de strategische visie van het CvB naar een werkbaar onderwijsprogramma binnen de externe en interne kaders. Hierbij neem ik het docententeam mee in de verandering en bereiden we de onderwijslogistiek voor op de toekomst." 

Yvonne Vogelenzang
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Yvonne Vogelenzangmanaging consultant

"Een intelligent systeem heeft vooral veel verbindingen. Binnen het mbo-onderwijs ben ik in te zetten op strategisch (veranderkundig) organisatieadvies. Thema’s als leven lang ontwikkelen (LLO), leiderschap, portfoliobeheer, onderwijslogistiek, onderwijskwaliteit en verbinding met de regionale arbeidsmarkt zijn voor mij bekend terrein."

Pascal van de Ven
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Pascal van de Venmanaging consultant

"De kracht van het onderwijs zit in het verbinden. Het best denkbare onderwijs voor de regio of de gemeente vereist intensieve samenwerking. In schoolteams, tussen besturen en in het samenwerkingsverband zijn gezamenlijkheid, openheid en vertrouwen de basis voor deze  samenwerking. En: Het leuke van samenwerken is dat je altijd anderen aan je zijde hebt."

Ruth Harmsen
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Ruth Harmsenmanaging consultant

"Ik heb me gespecialiseerd in samenwerking tussen besturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de meest brede zin van het woord: van toekomstverkenningen en intentiebesluiten tot en met Fusie Effect Rapportages, medezeggenschap en gemeenten."

Dineke van der Hulst
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Ruth Harmsenmanaging consultant
"Doel van ons werk is dat elke leerling het beste onderwijs kan volgen en voldoende keuzemogelijkheden heeft. Veranderingen zijn soms nodig in het belang van de leerling. Dat kan een schoolsluiting, bestuursoverdracht of fusie betekenen. Bij deze processen komen mijn juridische en bedrijfskundige achtergrond en ervaring als schoolleider mooi samen."

Edwin Dieleman
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Ruth Harmsenmanaging consultant
"Onderwijs gaat over doen en over zijn. Vanzelfsprekend moeten alle afspraken, reglementen, protocollen en beleidsstukken op orde zijn. Daar kan ik bij helpen. Maar uiteindelijk bepaalt het gedrag van mensen en de kwaliteit van het leiderschap of de (onderwijs)organisatie effectief is. Deze hebben daarom ook mijn aandacht."

Jeli Jordans
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Ruth Harmsensenior adviseur 
"Samenwerking tussen besturen en scholen in het belang van de leerling, daar focus ik me op. Met expertise op onder andere de voorzieningenplanning in het po en vo, het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en fusies en ervaring in de verschillende stappen: van het in kaart brengen van onderwijsdata, onderzoek doen naar de huidige situatie, toekomstverkenningen, scenariostudies tot procesbegeleiding op de uitvoering en projectleiding op de inhoud."

Sebastian Baeten
Portret managing consultant samenwerken in het onderwijs Ruth Harmsensenior adviseur
"Bij BMC werk ik veelal als interim beleidsmedewerker of bestuurssecretaris bij organisaties in het funderend onderwijs. Daarnaast werk ik aan bestuurlijke (advies) vraagstukken; veelal fusie, opheffing, of governance-gerelateerd. Altijd werk ik vanuit de verbinding, waardoor ik in staat ben om de betrokkenen mee te nemen in het proces. Door mijn pragmatische instelling kan ik goed organiseren, coördineren, afstemmen en structureren, waarin ik mij op verschillende niveaus makkelijk weet te begeven. Mijn voornaamste drijfveren zijn kwaliteit- en doelgerichtheid."

Taco Bisscheroux
managing consultant

"Onderwijs gaat over bevorderen van leren. Vaak kun je samen meer dan alleen. Werken in onderwijs vraagt om lef en realiteitszin. Lef is nodig om de steeds veranderende verwachtingen te integreren. Realiteitszin is nodig voor het stellen van prioriteiten en het buiten de deur houden van flauwekul. Als ervaren bestuurder stel ik in een onderwijsorganisatie de kwaliteit van vandaag centraal en pak met een nuchtere blik innovaties en samenwerkingen op."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan het domein jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement