RPO's

Een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is een krachtig middel voor het realiseren van een breed gedragen visie en onderwijsplan voor een regio. In bijna elke regio van Nederland hebben wij RPO’s opgesteld. Benieuwd hoe BMC u kan helpen bij het opstellen van een RPO? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op. 

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is een RPO?
Onze aanpak op het gebied van RPO's
Onze dienstverlening op het gebied van RPO's
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur RPO's

Wat is een RPO?

Met een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) maken schoolbesturen voor voortgezet onderwijs binnen hun regio afspraken over de inrichting van het regionale onderwijsaanbod. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het toevoegen van profielen, het afsplitsen van schoolsoorten of het verplaatsen van vestigingen of aanbod over afstanden van meer dan 3 kilometer. 

In eerste instantie is een RPO bedoeld om te bepalen welk onderwijs een vo-school op een plek mag aanbieden. Daarnaast is het een middel om een breed gedragen visie en onderwijsplan voor de regio te creëren. Zo draagt een RPO bij aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor het onderwijs in de regio.
 

Onze aanpak op het gebied van RPO’s

Voordat we een RPO opstellen, doen we een grondige analyse van het onderwijsaanbod, de leerlingenaantallen en de leerlingenstromen binnen een regio. We inventariseren de kansen en bedreigingen en gaan op basis hiervan met de schoolbesturen in gesprek. 

Naar aanleiding van het gesprek zetten we een begeleidingstraject op maat op. We brengen besturen bij elkaar en en begeleiden ze tijdens het gesprek. Als de verschillende besturen het eens zijn over een gewenst onderwijsaanbod, stellen we het RPO op voor de komende 5 jaar. We leggen het RPO voor aan relevante derden, zoals de betrokken gemeenten en vervolgonderwijs, en stemmen waar nodig af met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ten slotte zorgen we ervoor dat het RPO op tijd en juridisch sluitend ingediend wordt bij DUO. 

Na het opstellen en indienen van het RPO zijn onze adviseurs nog bereikbaar bij vragen. Ook beoordelen we en communiceren we over de beschikkingen over het RPO, en overleggen we waar nodig met DUO of het ministerie van OCW. 

Lees meer in onze flyer
 

Onze dienstverlening op het gebied van RPO's

Advies en onderzoek 

Naast procesbegeleiding geeft BMC advies bij vragen over:

  • het splitsen van scholen 
  • tussentijdse updates van een lopend RPO
  • het stichten van nieuwe scholen (Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen) 

Ook bieden we ondersteuning bij de uitvoering van een belangstellingsmeting en bij de aanmelding van een initiatief bij DUO.

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van RPO’s? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseur RPO's

Meer informatie over RPO’s? Neem dan contact op met de onderstaande adviseur:

Hans Schuit
partner regionale samenwerking onderwijs Portret Hans Schuit

"Ik heb veel ervaring met het begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen tussen onderwijsinstellingen en overheden en de relaties met aanpalende werkvelden. Binnen onze themakring staan aansluiting en samenwerking tussen beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo), arbeidsmarkt en samenleving centraal, veelal vanuit een regionaal perspectief. Vaak zijn hierbij ook vraagstukken van krimp en toekomstbestendigheid aan de orde."

Neem contact op

Meer informatie over samenwerken in het onderwijs

Deze expertise valt onder samenwerken in het onderwijs binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement