Onderwijskwaliteit

Iedere school wil dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Het realiseren van eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit dat leerlingen goed voorbereidt op hun toekomst is voor veel scholen een uitdagende opgave. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem en onderwijskundig leiderschap zijn daarbij onmisbaar.

Benieuwd wat BMC op dit gebied voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder onderwijskwaliteit?
Onze aanpak op het gebied van onderwijskwaliteit
Onze dienstverlening op het gebied van onderwijskwaliteit
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs onderwijskwaliteit

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder onderwijskwaliteit? 

Leerkrachten zijn bepalend voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Niet alleen het handelen van de individuele leerkrachten, maar dat van het hele team is heel belangrijk bij het realiseren van goed onderwijs. Op een goede school zorgen leerkrachten gezamenlijk dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Er zijn krachtige onderwijskundige structuren en systemen die dit handelen sturen en ondersteunen. 

Een school kan alleen kwaliteit blijven leveren als zij haar manier van werken systematisch en met regelmaat evalueert, verbetert en borgt. Past de handelswijze nog wel bij de behoeften van de leerlingen? Halen de leerlingen de verwachte leerresultaten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben scholen een effectief kwaliteitszorgsysteem nodig. Een systeem dat het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren in kaart brengt, en onderzoekt wat de effecten hiervan zijn op het leren van leerlingen.
 

Onze visie op het gebied van onderwijskwalitiet

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces. De school bepaalt haar doelen, daarna volgt een periode van uitvoering en implementatie: wat gaan we (anders) doen om de gestelde doelen te halen? Welke acties en interventies horen daarbij? Wanneer worden deze uitgevoerd en wie is daarvoor verantwoordelijk? Zijn de doelen behaald? Dan volgt een periode van borging. Deze nieuwe werkwijzen moeten onderdeel blijven uitmaken van het handelen van de leerkrachten. 

Wij zien zelfevaluatie als de motor voor kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. Hoe sterker een school is in het evalueren van haar onderwijs, hoe groter de kans op goed onderwijs, hoge leeropbrengsten en een doelgerichte schoolorganisatie. De school heeft dan namelijk goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs en kan beargumenteerde beslissingen maken over wat er beter moet.
 

Onze aanpak op het gebied van onderwijskwaliteit

We baseren ons advies op inzichten op internationaal onderzoek naar schoolontwikkeling en schoolverbetering. Bij alle vraagstukken die bij ons terecht komen staat de verbinding met het primaire proces centraal. We stellen onszelf en onze opdrachtgevers steeds de vraag: waar profiteert een leerling van? We richten ons ook op het verbinden en afstemmen van verschillende managementlagen. Dit zorgt voor effectieve en duurzame schoolontwikkeling. Tot slot zijn we gericht op empowerment van de organisatie: we dragen kennis en vaardigheden over en zetten in op verankering in de organisatie.
 

Onze dienstverlening op het gebied van onderwijskwaliteit

Advies en onderzoek 

Onze adviseurs voeren audits uit op scholen en begeleiden scholen bij het uitvoeren van zelfevaluaties. Ook bieden ze begeleiding bij het opstellen van een onderwijskundig verbeterplan.

Meer over advies en onderzoek

Management-developmenttrajecten voor schoolleiders

Schoolleiders zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Een krachtig schoolleider richt zich op optimaliseren van het pedagogisch-didactisch handelen en verankeren van bestaande goede praktijken. Ons programma ‘Schoolleiders die ertoe doen!’ ondersteunt schoolleiders bij de ontwikkeling van de competenties die ze nodig hebben. Onze aanpak bestaat uit training en individuele coaching. Dit levert deelnemers een tweejarig schoolontwikkelingsplan, een persoonlijk ontwikkelplan en inzicht in de professionele cultuur van de school op. 

Opleiding van auditoren

Om scholen te ondersteunen bij het evalueren van hun eigen kwaliteit leiden we auditoren op. Tijdens deze opleiding leren we auditoren hoe ze een school kunnen ondersteunen bij de uitvoering van een betrouwbare zelfevaluatie en de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. We leiden auditoren op met een training van twee jaar, die bestaat uit scholingsbijeenkomsten, zelfevaluaties, intervisie en reflectie. 

Ondersteuning van leerkrachten bij passend onderwijs

We geven training om scholen te helpen onderwijs te bieden dat precies aansluit bij de behoeften van de individuele leerling en de groep. Ons trainingsprogramma voor intern begeleiders bestaat uit vier trainingen die de cyclische denk- en werkdiscipline van de leerkracht centraal stellen.

Begeleiding bij zelfevaluatie

Het systematisch en regelmatig evalueren van het onderwijs is belangrijk om de kwaliteit ervan te bewaken. We ondersteunen besturen en scholen hierbij door middel van een audit of begeleide zelfevaluatie. Onze aanpak bestaat uit een intake, een kennismaking, een voorlichting van het team en begeleiding bij de uitvoering van de zelfevaluatie. Ook koppelen we de bevindingen terug en doen we concrete aanbevelingen. 

Begeleiding bij maken onderwijskundig verbeterplan

Werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit begint bij het opstellen van een verbeterplan. We ontwikkelen dit samen met de school. In een verbeterplan werken we aan doelen, mijlpalen, implementatie, evaluatie, borging en condities. In de werkbijeenkomsten bieden we middelen aan voor reflectie op en de ontwikkeling van een verbeterplan. 

Analyse kwaliteitsbeleid bestuur

Schoolleiders maken een belangrijk deel uit van de onderwijskwaliteit. BMC ondersteunt schoolbesturen door middel van een analyse van het kwaliteitsbeleid. Hierbij richten we ons op drie kernaspecten van kwaliteitszorg: de domeinen waarop het bestuur zich richt, de systematiek voor kwaliteitszorg en de implementatie van de kwaliteitszorg. We organiseren reflectiesessies om tot een gemeenschappelijk kader te komen, de huidige situatie te analyseren en aanbevelingen te doen voor verbetering. 

Detachering 

​​Wij leveren adviseurs en interim professionals die leerkrachten en schoolleiders ondersteunen bij het realiseren van eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit. Zo bieden we bijvoorbeeld begeleiding bij het implementeren van een onderwijskundig verbeterplan.

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. Zo bieden we bijvoorbeeld management-developmenttrajecten voor schoolleiders en opleidingen voor auditoren.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van onderwijskwaliteit? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs onderwijskwaliteit

Meer weten over onderwijskwaliteit? Neem dan contact op met een van de onderstaande adviseurs:

Mirjam van HalemPortret van Mirjam van Halem
managing consultant onderwijs
"Als senior adviseur ondersteun ik scholen bij het waarmaken van hun visie. Ik heb veel rollen gehad in het onderwijs, docent, ontwikkelaar, projectleider, schoolleider en adviseur. Mijn passie voor onderwijs komt voort uit de energie die het geeft dat, welke rol je ook mag vervullen, het altijd gaat over ontwikkeling van mensen." 

Petra van Dodewaard
managing consultant onderwijs
Portret van Petra van Dodewaard
"Als onderwijskundige wil ik graag bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door theorie, beleid en praktijk met elkaar te verbinden. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn daarbij voor mij belangrijke waarden. Mijn ervaring in zowel onderwijsonderzoek als de onderwijspraktijk wil ik inzetten om leerkrachten, scholen en besturen te ondersteunen bij het verzorgen van goed onderwijs voor alle leerlingen." 

Neem contact met ons op

Meer informatie over duurzame schoolontwikkeling

Deze expertise valt onder duurzame schoolontwikkeling binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement