5 jun 2020

Ondersteuningsprogramma voortgezet onderwijs

Door de sluiting van onderwijsinstellingen in de coronacrisis hebben leerlingen in een kwetsbare positie een vergroot risico op leer- en ontwikkelingsachterstanden. Het ministerie van OCW biedt nu de mogelijkheid om subsidie aan te vragen (vanaf 2 juni 2020) voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het gaat hierbij om facultatief onderwijsaanbod, aansluitend op maar buiten het reguliere onderwijsprogramma. Het subsidiebedrag per leerling bedraagt € 900,00.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling

Ondersteuningsprogramma

BMC verzorgt een programma op maat dat binnen het beschikbare subsidiebedrag valt. Het basisprogramma wordt gevormd door het bestaande zomerschoolconcept waarbij leerlingen zowel vakinhoudelijk, als wat betreft planning- en studievaardigheden worden begeleid. Dit concept is in alle schoolvakanties uitvoerbaar. Aansluitend is er maatwerk naar wens van de school mogelijk. Gedacht kan worden aan het toevoegen van extra adviseurs waardoor er in kleinere groepen gewerkt kan worden, of het inzetten van begeleiders gedurende een langere periode in reguliere lesweken om leerlingen individueel of in kleine groepen vakinhoudelijk verder te helpen. Ook kan de adviseur van BMC tijdens de schoolvakanties digitaal toezicht houden op de activiteiten van de leerling, in nauwe samenwerking met de eigen mentor, en met vakinhoudelijke ondersteuning van Mr. Chadd.

BMC zorgt voor de organisatie

De uitvoering van het ondersteuningsprogramma is in handen van BMC adviseurs. Zij organiseren de planning en de intakegesprekken met de leerlingen en hun ouders om het doel, de lesstof en benodigde materialen te bepalen. Ook onderhouden zij de contacten met ouders of mentoren over de vorderingen van de leerling. Er is altijd een projectleider van BMC aanwezig. Ook is het mogelijk (fysieke of digitale) toetsen af te nemen en na te kijken. Mr. Chadd biedt hiertoe de optionele online toetsportal.

Didactische ondersteuning door Mr. Chadd

De kwaliteit van onze ondersteuningsprogramma’s wordt verhoogd door de samenwerking met Mr. Chadd, onze digitale didactische partner. De leerlingen kunnen chatten met de vakcoaches van dit online leerplatform. Binnen 10 seconden krijgen zij contact met een expert over lastige vraagstukken. In de chat krijgen ze direct heldere uitleg. De inhoud en kwaliteit van de gesprekken worden actief gemonitord door onderwijskundigen van Mr. Chadd en BMC.

Logo Mr chadd

 

 

 

Subsidieaanvraag vanaf 2 juni indienen

Het Ministerie van OCW stelt beperkt subsidie beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Scholen kunnen subsidie aanvragen in drie tijdvakken:

  1. 2 t/m 21 juni 2020;
  2. 18 augustus t/m 18 september 2020
  3. 19 oktober t/m 1 november 2020, mits het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Het inhaal- en ondersteuningsprogramma, dat georganiseerd wordt met subsidie uit het eerste tijdvak, moet worden aangeboden in de periode van 1 juli t/m 31 december 2020. Het programma uit het tweede tijdvak moet aangeboden worden in de periode van 1 oktober 2020 t/m 30 augustus 2021. Indien het derde tijdvak wordt opengesteld, moet dat inhaal- en ondersteuningsprogramma worden aangeboden in de periode van 1 december 2020 t/m 31 augustus 2021. Wij helpen u graag met het opstellen van de subsidieaanvraag. De tarieven voor het basisprogramma variëren tussen € 66,50 en € 86,50 per leerling per dag, afhankelijk van het aantal deelnemers. Aanvullende kosten zijn afhankelijk van het gewenste maatwerk per school.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak over onze ondersteuningsprogramma’s voor het VO kunt u contact opnemen met Chantal Dekker of Martine Grummer via onderstaande contactgegevens.

OPLOSSING VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS ONDERWIJSKWALITEIT

Chantal Dekker Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior accountmanager 06 - 11 39 86 60
Martine Grummer senior adviseur onderwijs 06 - 20 23 09 50

Gerelateerde artikelen