Privacy in het sociaal domein

In het sociaal domein wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van inwoners. Het gaat hierbij om vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld de financiële of de gezondheidssituatie. Voor het beantwoorden van vaak complexe ondersteuningsvragen, is kennis en achtergrond van de persoonlijke situatie nodig. Om goede ondersteuning te bieden zijn hierbij vaak verschillende expertises betrokken, die zich zowel binnen als buiten de gemeente kunnen bevinden. Dit vraagt om regie en het uitwisselen van kennis en expertise.

BMC biedt ondersteuning bij privacyvraagstukken binnen het sociaal domein, zoals de kaders van de AVG en de wetten binnen dit domein. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina: 
Wat verstaat BMC onder privacy in het sociaal domein?
Onze aanpak op het gebied van privacy in het sociaal domein
Onze dienstverlening op privacy in het sociaal domein
Praktijkcases en oplossingen    
Adviseur privacy in het sociaal domein

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder privacy in het sociaal domein?

Het uitwisselen van de persoonsgegevens tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente en externe partijen vraagt om een zorgvuldig ingeregeld proces. Inwoners gaan ervan uit dat ze niet iedere keer opnieuw hun gegevens hoeven te delen wanneer ze een dienst van de overheid gebruiken. Daarnaast gaan ze er vanuit dat hun gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden gedeeld wanneer dat niet nodig is.

Dit vraagt van overheden dat ze zich aan heldere afspraken houden over hoe ze omgaan met de gegevens van de inwoners. Dit zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners, werkinstructies voor medewerkers en transparantie naar betrokkenen.

Dit klinkt logisch, maar in de praktijk is het vaak best een uitdaging. Overheden hebben vaak met verschillende wettelijke kaders te maken, waardoor het uitwisselen van persoonsgegevens vaak een (juridische) puzzel is. Dat vraagt voor medewerkers heldere afwegingskaders. Tussen de ketenpartners vraagt dit om afspraken welke persoonsgegevens met elkaar kunnen worden gedeeld en hoe dit veilig gebeurt. Ook vraagt dit om transparante communicatie met burgers over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en welke rechten ze hebben. 
 

Onze aanpak op het gebied van privacy in het sociaal domein

Onze privacy-experts hebben veel ervaring met privacyvraagstukken binnen het sociaal domein. Zij zijn bekend met de privacywetgeving binnen het sociaal domein. Ze hebben bijvoorbeeld ruime expertise op het gebied van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Lees hieronder wat BMC voor u kan betekenen op dit gebied. 

Meer informatie over de Wams

Onze experts richten voor u de werkprocessen in binnen de wettelijke kaders en de AVG. BMC voert voor u een DPIA uit, zodat u de mogelijke risico’s in beeld heeft en op tijd maatregelen kunt nemen. Daarmee kunt u naar de verschillende toezichthouders aantonen dat u normconform handelt.

Ook bij het realiseren van samenwerkingsafspraken helpt BMC. Met behulp van door ons ontwikkelde formats helpen wij ketenpartners om de afspraken van de AVG na te leven en inwoners te helpen. De formats geven een kader dat op maat gemaakt kan worden voor de specifieke situatie van de samenwerkende ketenpartners. Daarnaast is transparantie naar betrokkenen een belangrijke eis uit de AVG. BMC helpt u een privacyverklaring op te stellen die voldoet aan alle door de AVG gestelde vereisten.
 

Onze dienstverlening op privacy in het sociaal domein

Advies en onderzoek 

Onze experts staan ook voor u klaar wanneer u advies wilt over een concreet vraagstuk. Bijvoorbeeld over het delen van informatie in specifieke gevallen, de vraag of er sprake is van een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke of over het melden van een datalek. 

Meer over advies en onderzoek

Naast advies en onderzoek kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Adviseur privacy in het sociaal domein

Meer informatie over privacy in het sociaal domein? Neem dan contact op met de onderstaande adviseur:

Alex Commandeur
Portret managing consultant privacy in het sociaal domein Alex Commandeurpartner privacy, CIPP/E

"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Neem contact op

Meer informatie over privacy

Deze expertise valt onder privacy binnen het domein data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement