Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Het conceptwetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) gaat waarschijnlijk in 2024 in. Dit heeft veel invloed op het sociaal domein, en vooral op de mogelijkheden om gegevens te kunnen verwerken. Om optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden is het belangrijk om werkprocessen, applicaties en samenwerkingsafspraken op tijd aan te passen.

Benieuwd wat BMC op dit gebied voor u kan betekenen? Lees dan verder, of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is de Wams?
Uitbreiding van taken
Uitbreiding van gegevensverwerkingen
Onze dienstverlening op het gebied van de Wams
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs Wams
 

Actueel

Toon alles

Wat is de Wams?

De Wams is een wet die het mogelijk maakt voor gemeenten om persoonsgegevens uit meerdere wetten in het sociaal domein te verzamelen. Dit maakt het makkelijker voor gemeenten om onderzoek te doen naar meervoudige problematiek bij mensen, en te bepalen wat nodig is om deze problemen op te lossen.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp (Jeugdwet), werk en inkomen (Participatiewet) en ondersteuning voor mensen met beperkingen in de thuissituatie (Wmo 2015) en schuldhulpverlening (wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Het idee hierachter is dat gemeenten dichter bij de inwoners staan en dus beter in staat zijn om passende ondersteuning te bieden bij zelfredzaamheid, participatie en schuldhulpverlening.

Lees hier meer over de Wams

Om goede ondersteuning te bieden, hebben gemeenten informatie nodig over de inwoner. Dat bleek een probleem. Er waren namelijk te weinig juridische mogelijkheden om gegevens binnen de gemeente te delen. Om dit mogelijk te maken, is de Wams in het leven geroepen. In deze wet staan de volgende belangrijke wijzigingen voor gemeenten: 

Uitbreiding van taken

Met de ingang van de Wams wordt de gemeente verantwoordelijk voor een integrale en gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek. De gemeente krijgt hiervoor een wettelijke taak. Komt een inwoner voor meer dan één voorziening uit het sociaal domein in aanmerking? Dan stelt de gemeente een werkplan op. De verantwoordelijkheid voor deze integrale aanpak geldt ook voor meldingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Onderdeel van de Wams is ook het inrichten van een meldpunt. Hier kunnen inwoners of professionals terecht voor het melden van zorgen over personen. Het gaat hier om situaties waarbij direct optreden nog niet nodig is.

Uitbreiding van gegevensverwerkingen

Krijgt de gemeente een signaal binnen? Dan wordt de betrokkene geadviseerd, of wordt de vraag doorgezet naar de geschikte professional. Dit kan intern of extern zijn. Als de gemeente een signaal doorzet, worden de gegevens opgenomen in een melddossier. Hierin mogen contactgegevens van de melder en de kwetsbare inwoner worden opgenomen. De gemeente mag daar gebruik van maken in het kader van de volgende wetten:

  • de Wmo;
  • de Jeugdwet;
  • de Participatiewet;
  • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
  • de Leerplichtwet 1969.

De gegevens in het melddossier worden minimaal zes maanden en maximaal een jaar bewaard. Daarna wordt op basis van de Archiefwet beoordeeld wanneer de gegevens worden vernietigd. Ook de gemeente mag persoonsgegevens verzamelen uit bovenstaande wetten. Voor onderzoek mogen persoonsgegevens hergebruikt worden voor dienstverlening.
 

Onze dienstverlening op het gebied van de Wams

Advies en onderzoek

BMC heeft een analyse ontwikkeld waarmee u snel ziet op welke terreinen de Wams impact gaat maken. Deze impactanalyse helpt bij de ontwikkeling van een implementatiestrategie. Ook hebben wij projectleiders die u helpen bij de implementatie. Zo helpt BMC uw organisatie bij de voorbereiding op de nieuwe wet.

Meer over advies en onderzoek

Naast advies en onderzoek kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Adviseurs Wams

Meer weten over de Wams? Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs:

Alex Commandeur
Portret managing consultant Wams Alex Commandeurpartner privacy, CIPP/E
"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Julius Duijts
Portret managing consultant Wams Julius Duijtsmanaging consultant, CMC CISSP CEH CIPP/E
"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Heleen Rijnkels
senior adviseur
Portret van Heleen Rijnkels
"Als senior adviseur werk ik samen met partners aan de vernieuwing in het sociaal domein. Ik help gemeenten bij nieuwe vormen van sturing en bekostiging, doorontwikkeling van sociale teams en integrale toegang, en transformatie sociaal domein." 

Neem contact met ons op

Meer informatie over privacy

Deze expertise hoort bij privacy in het sociaal domein, onder privacy binnen data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement