Disclaimer

Onze informatie is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan BMC, onderdeel van Yacht Group Nederland, niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Onze website, app en andere communicatie is gemaakt en wordt geëxploiteerd door BMC, onderdeel van Yacht Group Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Ingeval van persoonlijke communicatie is deze uitsluitend bedoeld voor de persoon/ rechtspersoon aan wie de communicatie is geadresseerd en mag deze niet openbaar worden gemaakt. Indien u niet de beoogde ontvanger van de communicatie bent, dan is het niet toegestaan de communicatie te lezen, verspreiden, openbaar te maken of te dupliceren en verzoeken wij u de afzender onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en de originele communicatie te vernietigen voor zover mogelijk. BMC, onderdeel van Yacht Group Nederland, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige verzending of vertraagde ontvangst van onze communicatie. 

Copyright

Alle inhoud van onze communicatie, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van BMC, onderdeel van Yacht Group Nederland, of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op onze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMC, onderdeel van Yacht Group Nederland te Diemen (Nederland).