Dienstverleningsscan MenselijkeMaat

Deze tijd vraagt meer dan ooit om de menselijke maat in publieke dienstverlening. Met begrijpelijke en goed toegankelijke producten en diensten die aansluiten op de dagelijkse praktijk van mensen. Want goed toegankelijke dienstverlening kan het verschil maken in het leven van mensen. Goede dienstverlening ontstaat vooral door te versimpelen: Begrijpelijke taal en eenvoudige procedures, het liefst via één ingang met een persoonlijke benadering. 

Wilt u inzicht waar binnen uw organisatie verbeterkansen liggen voor toegankelijke (digitale) dienstverlening die uitgaat van de menselijke maat? En welke concrete stappen daarvoor gezet moeten worden? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Op deze pagina: 
Over de Dienstverleningsscan MenselijkeMaat
Resultaten
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs Dienstverleningsscan MenselijkeMaat

Actueel

Toon alles

Dienstverleningsscan MenselijkeMaat

Om hier grip op te krijgen heeft BMC de ‘Dienstverleningsscan MenselijkeMaat’ ontwikkeld. Het uitvoeren van deze scan geeft een scherp beeld van hoe uw dienstverlening nu georganiseerd is en hoe deze ervaren wordt door inwoners. Daardoor ontstaat inzicht waar verbeterkansen liggen en welke concrete stappen uw organisatie daarvoor kan zetten. Daarbij worden vijf aspecten getoetst die belangrijk zijn voor goede dienstverlening. 

Download de brochure 
 

Resultaten

Inzet van de Dienstverleningsscan MenselijkeMaat leidt tot inzicht en biedt handvatten voor begrijpelijke, goed toegankelijke (digitale) dienstverlening. Op basis daarvan bieden onze adviseurs gerichte ondersteuning bij het realiseren van:

  • Een inspirerende, toekomstbestendige dienstverleningsvisie;
  • Een dienstverleningsstrategie en actieplan, die ‘signaalgestuurd’ zijn afgestemd op de menselijke maat en de dagelijkse praktijk van inwoners of andere doelgroepen;
  • Een dienstverlenende cultuur met servicegerichte, goed gekwalificeerde medewerkers;
  • Regie op de dienstverleningskanalen met goede samenwerking binnen het klantcontact;
  • Goed ingericht informatiemanagement voor efficiënte werkprocessen en het in lijn brengen van uw dienstverlening met de laatste wet- en regelgeving zoals de Woo, Wmebv of AVG.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs Dienstverleningsscan MenselijkeMaat

Meer weten over de Dienstverleningsscan MenselijkeMaat? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs:

Marcel Appels
managing consultant 

 

 

Zohra el HaddaouiPortret adviseur publieke dienstverlening Zohra El Haddaoui
senior adviseur

"Dankzij onze expertise en ervaring is BMC de juiste partner voor gemeenten bij cruciale momenten, zoals verkiezingen. Samen met gemeenten zorgen wij dat de organisatie iedere keer weer goed geregeld wordt."

Neem contact met ons op

Meer informatie over publieke dienstverlening

Deze expertise valt onder publieke dienstverlening binnen het domein data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement