Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Ruimte is schaars in Nederland, en kan maar één keer ingezet worden. Verstedelijking, woningbouw, mobiliteit, stationslocaties en campussen: al deze opgaven vragen om ruimte. En dat terwijl er ook rekening gehouden moet worden met andere opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de transitie van het landelijk gebied.

BMC werkt al jaren aan verstedelijkingsvraagstukken op regionale en gemeentelijke schaal en aan gebiedsopgaven in grote en middelgrote gemeenten. Met onze ruime expertise dragen we bij aan verstedelijkingsstrategieën, de (her)ontwikkeling van woongebieden, werklocaties en verschillende transformaties. BMC biedt impactvolle oplossingen voor opdrachtgevers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Uitdagingen rondom verstedelijkings- en gebiedsopgaven
Onze visie op gebieds- en verstedelijkingsopgaven
Onze aanpak van gebiedsontwikkeling
Praktijkcases binnen verstedelijkingsopgaven
Werken binnen verstedelijkings- en gebiedsopgaven

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Bij BMC zijn we hard bezig met het versterken en uitbouwen van een propositie voor verstedelijkings- en gebiedsopgaven. Deze twee opgaven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan de ene kant hebben we oog voor de regionale en gemeentelijke verstedelijkingsvraagstukken en aan de andere kant is er aandacht voor gebiedsopgaven. Hierbij ligt de focus op de woningbouwopgave en de opgave voor werklocaties

Een belangrijk vraagstuk is de woningnood. Er is op dit moment in Nederland een tekort van meer dan 300.000 woningen. Koopwoningen zijn voor steeds minder mensen betaalbaar en voor huurwoningen zijn vaak enorme wachtlijsten. Het bouwen van nieuwe woningen is een oplossing. Maar vanwege de beperkte ruimte, is woningbouw alleen niet genoeg om het tekort tegen te gaan. Er moeten de komende decennia ook grote transformatieopgaven plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied.

Eén van deze transformaties heeft te maken met locaties voor campussen en werklocaties. Om de huidige welvaart voor alle onderdelen van de samenleving in stand te houden, moet hier strategisch mee worden omgegaan. Bestaande locaties moeten worden omgevormd tot eigentijdse, gemengde werklocaties. 

Ook op het gebied van mobiliteit moet er een gedragsverandering plaatsvinden. Om te zorgen dat locaties bereikbaar blijven, moeten we af van het aanleggen van veelal auto-infrastructuur. De focus moet liggen bij het gebruik van fiets en OV, en het optimaal benutten van de infrastructuur.
 

De visie van BMC op verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Verstedelijkingsopgaven

Bij de verstedelijkingsopgaven staan de regionale visie en programmeringsvraagstukken op het gebied van verstedelijking en mobiliteit centraal. Bij BMC weten we hoe belangrijk een integrale benadering van deze vraagstukken.  Het is cruciaal om de opgaven in relatie te zien met de andere grote vraagstukken in het fysieke domein. We zoeken de verbinding tussen overheden en betrokken partners die zich gezamenlijk willen committeren aan deze opgaven.

Gebiedsopgaven

Ook bij complexe gebiedsopgaven geloven we in een integrale, uitvoeringsgerichte benadering. Wij brengen overheden, maatschappelijke partners, commerciële partijen, inwoners en ondernemers samen. Daarbij focussen we op woningbouwopgaven, werklocaties en campussen.
 

Onze propositie op verstedelijkings en gebiedsopgaven

Om tot echte oplossingen voor deze vraagstukken te komen, zijn er nieuwe manieren van ontwerpen, afwegen, besluiten en contracteren nodig. Binnen de verstedelijkings- en gebiedsopgaven willen wij zoveel mogelijk impact maken door het doen van adviesopdrachten en het publiceren van artikelen.

Dit doen we integraal, co-creatief en onderzoekend, en met aandacht voor alle belangrijke onderdelen. We houden rekening met alle betrokken partijen en respecteren ieders rol. Met open blik gaan we op zoek naar de meest geschikte interventies. We denken niet in blauwdrukken, maar in perspectieven en ontwikkelpaden. Stapje voor stapje werken we naar optimale, gedragen oplossingen toe.
 

Onze dienstverlening

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt overheden met advies op het gebied van verstedelijking en gebiedsopgaven. We werken vanuit een netwerkaanpak: we maken optimaal gebruik van de bij de opdrachtgevers aanwezige kennis. Waar nodig schakelen we externe capaciteit in, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerpen. Dit vereist maatwerk en focus. Bij BMC weten we hoe we regie pakken, zodat de samenwerking tussen netwerkpartners optimaal verloopt. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC verzorgt verschillende opleidingen binnen de organisatie. ​​ De vormgeving van deze opleidingen stemmen we helemaal af op de behoefte van uw organisatie en medewerkers. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van verstedelijking en gebiedsontwikkeling? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Heb jij relevante ervaring en een passie voor maatschappelijke vraagstukken? Ga dan aan de slag als Managing Consultant bij BMC! Werken als adviseur bij BMC betekent adviseren op topniveau, en praktijkgericht oplossingen zoeken voor complexe maatschappelijke kwesties. 

Je werkt uitdagende projecten waarbij denken, doen en leren samengaan. Zo creëer je oplossingen voor woningbouwopgaven en de transformatie van werklocaties, stationsomgevingen en mobiliteitshubs. Interesse? Lees hier meer over werken als adviseur.
 

Adviseurs verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Anton BosPortret partner verstedelijking en gebiedsontwikkeling Anton Bos
partner

“Vernieuwende opgaven, nieuwe coalities: bijdragen aan oplossingen, bouwen aan duurzame coalities vanuit heldere rolopvattingen. Dat is waar ik voor sta.”

Neem contact op

Meer expertises binnen het fysiek domein

Deze expertise is gelinkt aan het fysiek domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement