Werklocaties en campussen

Ruimte in Nederland is schaars. Woningbouw, de energietransitie, natuur en economie leggen allemaal een claim op dezelfde ruimte. Daarmee staat de ruimte voor bedrijvigheid onder druk. Ruim 1 op de 10 bedrijven is gevestigd op bedrijventerreinen. Om te zorgen dat deze bedrijven ook in de toekomst kunnen blijven ondernemen is kwalitatief en kwantitatief goede ruimte nodig. 

BMC ondersteunt gemeenten, regio’s en provincies bij deze ruimtelijk-economische opgave en verbindt deze met andere opgaven, zoals de woonopgave en energietransitie. We zetten in op het behouden en creëren van ruimte voor bedrijven op werklocaties en op het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen. We kijken hoe bedrijvigheid samengaat met wonen door middel van functiemenging. Campussen leveren een belangrijke bijdrage aan innovatieve oplossingen voor deze maatschappelijke opgaven.

BMC biedt impactvolle oplossingen voor opdrachtgevers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo dragen we bij aan toekomstbestendige werklocaties, campusontwikkeling en transformaties. Ook bij andere vraagstukken binnen het fysiek domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan snel verder, of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op de pagina:
Wat verstaat BMC onder werklocaties en campussen?
Onze aanpak op het gebied van werklocaties en campussen?
Onze dienstverlening op werklocaties en campussen
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur werklocaties en campussen

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder werklocaties en campussen?

Door de toenemende maatschappelijke opgaven (energie, economie, verduurzaming, brede welvaart), is er meer vraag naar ruimte. De ruimte voor bedrijvigheid op diverse werklocaties staat onder druk door deze grote vraag naar ruimte. Een belangrijk deel van de ondernemers en daarmee ook onze werkgelegenheid is echter op deze werklocaties gevestigd. De bedrijventerreinen leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De uitdaging: deze toekomstbestendige werklocaties moeten een plek vinden naast de vraag naar ruimte voor woningbouw, landbouw en de energietransitie.
 

Onze aanpak op het gebied van werklocaties en campussen

BMC verbindt met kennis van de inhoud en het bestuurlijke proces overheden, ondernemers en kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de ruimtelijk-economische opgaven van provincies, regio’s en gemeenten.

We zetten onze denkkracht in voor zowel de strategische langetermijnvisie als het werken aan urgente opgaven voor de kortere termijn. Vanuit ruimtelijk-economisch perspectief leggen we de verbinding met andere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en de energietransitie. Wij zetten partners aan tot nadenken over wat nodig is om deze opgaven te realiseren. We richten ons hierbij specifiek op het toekomstbestendig inrichten van werklocaties en de stimulering van innovatie door middel van campusontwikkeling.
 

Onze dienstverlening op werklocaties en campussen

Advies en onderzoek 

BMC biedt de inhoudelijke kennis en expertise om overheden, ondernemers en kennisinstellingen met elkaar te verbinden en samen met deze partijen te werken aan de opgaven.  

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie 

Ondersteuning nodig op het gebied van werklocaties en campussen? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseur werklocaties en campussen

Meer informatie over werklocaties en campussen? Neem dan contact op met onderstaande adviseur: 

Manon BoerkampPortret Manon Boerkamp
senior adviseur
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder!” 

Neem contact op

Meer informatie over verstedelijking en gebiedsontwikkeling 

Deze expertise valt onder verstedelijking en gebiedsontwikkeling binnen het fysiek domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement