Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (of artificial intelligence) heeft geen eenduidige definitie. Vaak wordt er vanuit gegaan AI de automatisering van menselijk handelen is. Het gebruik van data en algoritmes is hierbij noodzakelijk. Ook overheidsorganisaties maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie om hun maatschappelijke rol te realiseren. De keerzijde is dat organisaties door deze digitale transformatie voor nieuwe uitdagingen staan. De inzet van data vraagt namelijk om strategische keuzes. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke opgaven waarvoor u data wilt inzetten, kaders voor samenwerking met private partijen, zeggenschap over (het hergebruik van) data en privacy- en ethische afwegingen.

BMC ondersteunt overheden bij hun strategische, organisatorische en technische vraagstukken op het gebied van data en algoritmes. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina: 
De visie van BMC op kunstmatige intelligentie
Onze aanpak op het gebied van kunstmatige intelligentie
Onze dienstverlening op kunstmatige intelligentie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs kunstmatige intelligentie

Actueel

Toon alles

De visie van BMC op kunstmatige intelligentie

Uit verschillende onderzoeken komt het belang voor extra aandacht rondom het gebruik van algoritmes terug. Zo bleken algoritmes niet “fair” en was er risico op discriminatie. Ook gemeenteraden en Rekenkamers hebben steeds meer aandacht voor het gebruik van algoritmes. Dit vraagt van organisaties dat zij de gebruikte algoritmes in beeld brengen en hierover transparant zijn. Hierdoor worden medewerkers, management en bestuur bewust van het gebruik van algoritmes en de risico’s die daaraan verbonden zijn. 

Daarnaast biedt de krachtenbundeling van BMC en ORTEC publieke sector een compleet pakket unieke dienstverlening, waarmee we organisaties helpen hun digitale transformatie te realiseren. BMC heeft veel ervaring binnen de publieke sector en rondom de opgave van digitale transformatie. Voor complexe algoritmes en alles wat daarbij komt kijken, is extra specialistische kennis onmisbaar. Die kennis biedt ORTEC. Zo zijn we samen in staat overheden te helpen bij het optimaal benutten van data en algoritmes. We ondersteunen organisaties bij het zorgvuldig toepassen van data en algoritmes, zodat verantwoorde keuzes worden gemaakt over ontwikkeling, inrichting, beheer en verantwoording.
 

Onze aanpak op het gebied van kunstmatige intelligentie

Mede door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is transparantie over de omgang met vertrouwelijke gegevens noodzakelijk. Daarom moet data op de juiste manier worden gebruikt, beveiligd en geanalyseerd. Voor de beoordeling van het veilig en verantwoord gebruik van data maken we een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Deze analyse beoordeelt of de beveiliging rechtmatig plaatsvindt en geeft inzicht in de bijkomende risico’s voor het verwerken van deze data. Bij de ontwikkeling van het algoritme zetten we ook een DPIA PLUS in. 

Ontwikkeling datastrategie

De inzet van data vraagt om strategische keuzes. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke opgaven waarvoor u data wilt inzetten, kaders voor samenwerking met private partijen, zeggenschap over (het hergebruik van) data en privacy- en ethische afwegingen. Wij helpen u bij de ontwikkeling van uw datastrategie, waarbij we niet alleen aandacht besteden aan het gebruik van data binnen uw eigen organisatie, maar ook kijken hoe we uw maatschappelijke opgaven in concrete projecten met behulp van data kunnen realiseren.

Organisatorische inbedding

Weet u of uw medewerkers voldoende zijn opgeleid om data veilig en verantwoord te kunnen gebruiken? Beschikt uw organisatie over duidelijke besluitvormingsstructuren en een open cultuur waarbinnen medewerkers kunnen experimenteren? En is het ICT-landschap voldoende op orde? Voor een succesvolle digitale transformatie is het namelijk van groot belang dat de organisatorische inbedding én de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers als geheel goed zijn geregeld. Ook hierbij bieden wij ondersteuning. Niet alleen door de huidige digitale staat van de organisatie te analyseren, maar ook door de kennis en vaardigheden van medewerkers en management te vergroten.
 

Onze dienstverlening op kunstmatige intelligentie

Advies en onderzoek

Samen met ORTEC ondersteunen we overheden bij het optimaal en zorgvuldig benutten van data en algoritmes. We helpen u daarnaast bij het ontwikkelen van uw datastrategie, waarbij we niet alleen het gebruik van data binnen uw eigen organisatie meenemen, maar ook kijken hoe we uw maatschappelijke opgaven in concrete projecten met behulp van data kunnen realiseren. De inzet van data vraagt namelijk om strategische keuzes. Ook bieden we ondersteuning bij de organisatorische inbedding én de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers op het gebied van data en algoritmes. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van kunstmatige intelligentie? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft.

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs kunstmatige intelligentie (AI)

Meer weten over kunstmatige intelligentie (AI)? Neem dan contact op met een van de onderstaande adviseurs:

Alex Commandeur
Portret managing consultant kunstmatige intelligentie Alex Commandeurpartner privacy, CIPP/E

"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Julius Duijts
Portret managing consultant kunstmatige intelligentie Julius Duijtsmanaging consultant, CMC CISSP CEH CIPP/E

"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Neem contact met ons op

Meer informatie over privacy

Deze expertise valt onder privacy binnen data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement