Datagedreven beleid, sturing en uitvoering

Beleid maken is mensenwerk, maar dat kan niet zonder de juiste data. Gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben data nodig om inwoners te ondersteunen en beleid te maken over maatschappelijke vraagstukken. Datagedreven beleid, sturing en uitvoering is gebaseerd op slim gebruik van deze data. Het bestaat uit het verzamelen en analyseren van data en dit vertalen naar informatie, kennis en inzicht. Dit wordt ook wel datagedreven werken genoemd.

Bij een datagedreven aanpak maken we gebruik van gegevens uit verschillende bronnen. Op deze manier krijgen we inzicht in de samenhang tussen factoren en worden verbanden zichtbaar. Zo wordt duidelijk wat écht werkt om doelen te bereiken. BMC helpt u snel op weg bij de inzet van data en technologie in de praktijk. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van data en dienstverlening staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Maatschappelijk belang datagedreven beleid
Visie BMC op datagedreven beleid 
Werkwijze voor uitvoering datagedreven beleid
Dienstverlening voor datagedreven beleid
Praktijkcases en oplossingen datagedreven beleid, sturing en uitvoering
Werken bij BMC op het gebied van datagedreven beleid
Adviseurs datagedreven beleid

Actueel

Toon alles

Maatschappelijk belang datagedreven beleid, sturing en uitvoering

Datagedreven beleid vraagt om een andere manier van beleid maken. Bij opgaven rond Energietransitie, Arbeidsmarkt, het Sociaal Domein of Zorg zijn namelijk meerdere invalshoeken van belang. Door het gebruik van data en technologie wordt het mogelijk om vanuit verschillende disciplines samen aan maatschappelijke opgaven te werken. 

Denk bijvoorbeeld aan smart cities, digitaal werken in het sociaal domein en digitalisering in de zorg en het onderwijs. Allemaal uitdagingen waarbij een bredere blik nodig is. Goed gebruik van data zorgt daarbij voor beter onderbouwde beleidskeuzes en laat het effect van deze keuzes beter zien.

Met goede data wordt het niet alleen mogelijk om een complexe situatie te beschrijven en te evalueren, maar ook om prognoses te maken. Met deze prognoses kunnen prioriteiten worden gesteld en budgetten effectief worden ingezet. Een datagedreven organisatie werkt daardoor doeltreffend en doelmatig. Door digitale data te verzamelen helpen we bij het stroomlijnen van processen. Dat zorgt ervoor dat beleid nog beter bij de situatie past en dat maatwerk mogelijk wordt. Zo versterkt datagebruik het maken en sturen van beleid.
 

Visie BMC op datagedreven beleid en sturing

Maatschappelijke vraagstukken zijn niet binnen één afdeling op te lossen. Met datagedreven beleid ontwikkelen we daarom oplossingen over afdelingen heen. Medewerkers zijn daarbij van groot belang. Het is voor datagedreven beleid nodig om te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers.

Daarom leren we hen om inhoudelijke vraagstukken te bekijken met behulp van data. Dat betekent dat ze de informatiewaarde van bronnen zien, dat ze deze bronnen systematisch analyseren en dat ze tot een integrale aanpak komen. Daarnaast leren we hen ook om de juiste ethische en inhoudelijk-causale afwegingen te maken bij het gebruik van data. Zo zorgen we voor een soepele overgang naar een datagedreven organisatie. 
 

Werkwijze voor uitvoering datagedreven beleid en sturing

BMC begeleidt organisaties bij de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie. We werken daarbij samen met onderzoeksinstellingen Hogeschool Saxion en Hogeschool Windesheim op het gebied van data science en technologie. Zo combineren we onze praktische en inhoudelijke kennis van de publieke sector met de nieuwste technologische mogelijkheden. 

Onze aanpak bestaat uit een combinatie van leren en doen. We ontwikkelen data-bewustzijn op drie niveaus: uitvoering, beleid en management. We brengen medewerkers vaardigheden bij, gericht op techniek en op het omgaan met ethische en inhoudelijk-causale afwegingen. Vaak starten we met een pilot en leveren we een werkende omgeving op die aansluit bij een concreet vraagstuk. Uiteraard kunnen we ook op afzonderlijke onderdelen ondersteunen.
 

Dienstverlening voor datagedreven beleid

Als adviesbureau helpen wij met strategie en implementatie voor datagedreven beleid, sturing en uitvoering een organisatie. Onze jarenlange ervaring met overheidsorganisaties heeft ons een sterk netwerk en een hoop inhoudelijke vakkennis opgeleverd. En doordat wij binnen de gehele publieke sector actief zijn, kunnen we projecten en uitdagingen domeinoverschrijdend oppakken. Dat betekent: we hebben korte lijntjes met experts binnen het publiek domein en zitten zo bij veel overheidsorganisaties aan tafel. 

Hierdoor hebben we de beschikking over inzichten uit veel uiteenlopende cases met betrekking tot informatiegestuurd werken en raadplegen we gemakkelijk ons netwerk voor bijvoorbeeld het opzetten van samenwerkingsverbanden. Zo helpen we niet alleen bij het advies, maar kunnen we snel schakelen op verschillende niveaus, zoals: 

Advies en onderzoek

We geven advies en doen onderzoek naar het beste startpunt voor uw organisatie. Zo ontwikkelen we datagedreven beleid om uw organisatie verder te brengen. 

Meer over advies en onderzoek

Werving en selectie

Ondersteuning nodig bij de implementatie van datagedreven beleid? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Lees hier alles over werving en selectie

Opleidingen en trainingen

Voor een datagedreven organisatie heeft u iedereen nodig. Daarom organiseren we opleidingen en trainingen op het gebied van datagedreven samenwerken. Zo leert het hele team data te gebruiken, analyseren en in te zetten bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van datagedreven beleid

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als data-adviseur maak jij samen met je collega’s en opdrachtgevers impact in onze maatschappij. Voor het versterken van ons profiel zoeken we ervaren bestuurssecretarissen, interim bestuurders en strategisch managers die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Adviseurs datagedreven beleid

Martijn van EngelenPortret partner datagedreven beleid Martijn van Engelen
partner

"Ik ben er van overtuigd dat data en technologie cruciaal zijn bij het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Door het toepassen van data-analyse en gebruik te maken van technologie en innovatie, kan onze wereld schoner, eerlijker en leefbaarder worden."

Rob van ‘t ZandPortret partner datagedreven beleid Rob van t Zand
partner

"Mijn persoonlijke ambitie is een bijdrage leveren aan het versterken van de bestuurs-, beleids- en uitvoeringskracht van de publieke sector. Ik doe dit door organisaties te adviseren over de professionalisering van hun informatievoorziening en hun samenwerking met maatschappelijke partners."

Nico BrinkmanPortret managing partner datagedreven beleid Nico Brinkman
managing partner

"Als Partner van BMC ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van (big) data inzichten voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van tal van onderzoeks- en adviesopdrachten voor ministeries, gemeenten en lokale rekenkamers. Bij deze opdrachten wordt de rol van datatoepassingen steeds belangrijker."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen data en dienstverlening

Deze expertise is gelinkt aan data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement