19 dec 2023

Digitalisering en ethiek: hoe gaat uw organisatie hiermee om?

Technologische ontwikkelingen en het gebruik van data bieden veel kansen op het gebied van welzijn, welvaart en veiligheid. Tegelijkertijd roepen deze ontwikkelingen ethische vragen op. Hoe ga je hier als organisatie in het publieke domein mee om? Om professionals van publieke organisaties te helpen om ethische waarden een plek te geven in digitale innovaties, hebben BMC en TU Delft de seminarreeks ‘Digital ethics bij design’ ontwikkeld. Iets voor u misschien?

Aanmelden Seminarreeks

Digitale ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook in het publieke domein wordt steeds meer gebruikgemaakt van technologie en data. Denk aan geautomatiseerde toekenning van toeslagen, het inzetten van drones voor toezicht of het gebruik van algoritmen voor fraudebestrijding. Dit roept echter ook ethische vraagstukken op rond publieke waarden. Daarbij gaat het niet alleen om vragen op het gebied van autonomie, eerlijkheid, veiligheid en inclusiviteit, maar ook om vragen over het vertrouwen in beslissingen op basis van AI. Hoe ga je hier als professional in het publieke domein mee om?

Van wetenschap naar praktijk

Om professionals van publieke organisaties te helpen om ethische waarden een plek te geven in digitale innovaties, hebben TU Delft en BMC de seminarreeks ‘Digital ethics bij design’ ontwikkeld. Als deelnemer krijgt u een stevige theoretische basis aangereikt op het gebied van digitale ethiek. Ook vertalen we wetenschappelijke inzichten naar de praktijk van de publieke sector.

Vier seminars en twee werkateliers

De seminarreeks bestaat uit vier seminars en één werkatelier. De seminars worden verzorgd door wetenschappers van het Digital Ethics Centre van de TU Delft. U leert onder meer hoe toegepaste ethiek een driver vormt voor innovatie, waarbij het zaak is om ethische dilemma’s in een vroeg stadium van het designproces te tackelen. Ook gaan we in op ‘design for values’ (waardegericht ontwerpen), waarbij u handvatten krijgt voor het waardegericht ontwerpen van digitale producten en systemen. Goed om te weten is dat de seminars aansluiten op het Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’ van de staatssecretaris van Digitale Zaken (30 juni 2023).

Na de seminars volgt een door BMC begeleid werkatelier, waarbij we de theorie uit de seminars concretiseren in praktijksituaties die door de deelnemers zijn ingebracht. Het werkatelier levert een set best practices op, die u in uw eigen dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Meer informatie

Wilt u uw organisatie klaarstomen voor de digitale toekomst? Dan is de seminarreeks ‘Digital ethics bij design’ een uitstekend vertrekpunt. Samen met TU Delft, BMC en collega’s uit het vakgebied ontwikkelt u de vaardigheden om ethische waarden een plek te geven in digitale innovaties.

Aanmelden Seminarreeks

Alex Commandeur Informatie en gegevensmanagement managing consultant, CIPP/E 06 - 82 12 03 17 Bekijk profiel
Rob van 't Zand Bestuur & Organisatie, Informatie & Gegevensmanagement partner data en digitalisering 06 - 10 58 84 23 Bekijk profiel
OPLOSSING DATA-EN-DIENSTVERLENING DATAGEDREVEN-BELEID SLIMME-SAMENLEVING DIGITALE-TRANSFORMATIE

Gerelateerde artikelen